Varmeskade på lindetræ – Københavns Universitet

Dato: 25-07-2009 Emne: Andre skader

Varmeskade på lindetræ

Spørgsmål

Vores flotte lindetræ er pludselig blevet brunt i den ene side af kronen. Vi har mistanke om, at det skyldes, at der for noget tid siden stod en stor åben grill neden under træet i forbindelse med et arrangement. Kan det være problemet, og er skaden permanent? Eller kunne det være angreb af insekter eller en svamp ?

Svar

Misfarvning af krone på lind

Misfarvning af krone på lind

Tørre, døde blade på lind efter varmepåvirkning

Tørre, døde blade på lind efter varmepåvirkning

De tilsendte billeder peger ganske rigtigt på, at der er tale om en varme-skade pga. udstråling fra den omtalte grill. I princippet er der tale om samme effekt som termisk ukrudts-bekæmpelse, hvor cellerne i de grønne plantedele opvarmes og dør, hvorefter ukrudtet visner.

Angreb af insekter eller svampe ville forekomme mere spredt i hele kronen, i stedet for ensidigt og tydeligt afgrænset mod de uskadte kronedele. Men der kan sagtens være insekter til stede på de grønne blade, f.eks. bladlus, cikader og linde-bladhveps.

I første omgang er bladene dræbt, men om skaden er mere omfattende, kan I først se næste år. Hvis knopper og skudakser også er dræbt af varmen, vil de ramte dele af kronen ikke springe ud næste forår.

I kan checke skadens omfang ved at skære et par knopper over og ridse forsigtigt i barken på de nederste kviste. Hvis knopperne og barken er grøn, er vævet uskadt, mens hvis de er brune eller misfarvede, er de døde eller stærkt svækkede.

I bør skære de døde dele af kronen væk næste år efter udspring, hvor I kan se, hvad der eventuelt er dræbt. Dette forhindrer, at svampe som f.eks. cinnobersvamp (Nectria cinnabarina) breder sig fra de døde kviste og indad. Træet vil sætte nye skud fra de levende dele af kronen og med tiden gendanne den symmetriske krone.

I skal selvfølgelig finde et andet sted til grillen ved kommende lejligheder.