Dato: 01-08-2000 | Videnblad nr. 09.00-12 Emne: Generelt

Ukrudtsbekæmpelse med termiske metoder

Termisk bekæmpelse med gas eller damp har en vis effekt på alle ukrudtsarter især afhængig af deres evne til genvækst. Metoden er dog særdeles ressourcekrævende, og det høje energiforbrug medfører et tilsvarende højt udslip af kuldioxid til atmosfæren. På kort sigt er den største ulempe dog brandfaren ved brug af gasbrændere.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.00-12
Forfatter: Kristian Larsen