Dato: 22-03-2006 Emne: Plantning

Deforme rødder på nobilis planter

Spørgsmål

Mine nobilis planter vil ikke rigtigt komme i gang med at vokse, og nogle af dem er døde. Jeg har sendt nogle planter til jer i håb om, at I kan finde ud af årsagen. 

Svar

Levende nobilisplante med J-formet rod.
Levende nobilisplante med J-formet rod.

De tilsendte planter havde i de fleste tilfælde deforme rodsystemer, især det vi kalder J-formede rødder. Dette opstår, når planter med lange rødder sættes i et aflangt plantehul, så alle rødder trækkes ud til den ene side. Hvis rodsystemet deformeres under plantning, kan etableringen af planterne blive dårlig. Specielt nobilis synes sårbar overfor inoptimal plantning og vanskelige etableringsforhold. Det kan f.eks. være for dyb plantning eller stiv lerjord. Nogle af planterne havde dannet nye rødder ovenfor det oprindelige rodsystem, hvilket også antyder problemer med rodvæksten.

Misfarvet rod på levende nobilis plante
Misfarvet rod på levende nobilis plante med J-formet rodsystem.

Dårlig etablering kan typisk ses over jorden ved, at skudvæksten er meget lille. Typisk sætter planterne lange skud i den første vækstsæson efter plantning, fordi de er forprogrammerede af de gode næringsforhold i planteskolen. Men i de følgende år bliver skuddene kortere og kortere, hvis planten ikke har været i stand til at få gang i rodvæksten.

Hvis der kommer tørke, vil nogle af planterne dø, fordi deres rødder ikke kan trække vand op fra de dybere jordlag. Denne situation kan også opstå, hvis jorden er vandlidende, så de nedadgående rødder drukner. Ved en senere tørke får planterne akut vandmangel.

I områder med meget vand i jorden kan der desuden komme angreb af Phytophthora arter, som er plantepatogener, der optræder på våde jorde. Angreb viser sig som en rødbrun misfarvning i rodhals og rødder, misvækst og roddød.

Død nobilisplante med unormalt rodsystem.
Død nobilisplante med unormalt rodsystem.

I dette tilfælde tror jeg, at misvæksten på kulturarealet fortrinsvis skyldes dårlig plantning, måske kombineret med en jordtype, som gør det svært for nobilis at få sat rødder i andre retninger. Det er desværre svært at komme med forslag til afhjælpning af problemet. Hvis I vælger at efterbedre, så bør I nok være omhyggelige med at få rodsystemet bredt ud til flere sider eller bruge containerplanter. Hvis der er mistanke om Phytophthora angreb, kræver det en laboratorieundersøgelse at konstatere patogenets tilstedeværelse.