Dato: 30-01-2014 Emne: Svampe

Sanering for ædelgrankræft (Neonectria)

Spørgsmål

Som entreprenører er vi begyndt at få en del henvendelser om sanering af juletræskulturer og omkringliggende bevoksninger med angreb af den nye svampesygdom (Neonectria). Vi vil gerne være sikre på, at vi ikke er med til at sprede smitten. Hvilket tidspunkt er bedst, og er der noget vi skal være opmærksomme på?

Svar

Vi ved ikke så meget om hvordan ædelgrankræft (Neonectria neomacrospora) spredes, udover at det foregår med vind og vand. Til gengæld er vi ret overbeviste om at udover syge træer i selve kulturen er en væsentlig smittekilde efterladte Abies i kanten af arealet, i hegn, tidligere juletræskuturer, som er opgivet, eller skovbevoksninger med modtagelige Abies arter. Derfor er sanering af syge træer i og omkring juletræsarealer en god ide.

Nordmannsgran med symptomer på angreb af ædelgrankræft (Neonectria)

Nordmannsgran med symptomer på angreb af ædelgrankræft (Neonectria)

Sanering bør foregå i tørt eller koldt vejr, hvor der ikke er sporer til stede. Regn og blæst er de værste vejrforhold, fordi der er høj risiko for at der er sporer, og når de hvirvles op i forbindelse med skovning og håndtering, kan vinden nemt sprede dem.

Vi regner med at der er størst risiko for smitte på nye skud. Derfor anbefaler vi at udføre sanering om vinteren eller det tidlige forår, inden træerne springer ud.

Nobilis med angreb af både ædelgrankræft (Neonectria) og ædelgranbarkbille (Cryphalus)

Nobilis klippegrønt bevoksning med angreb af både ædelgrankræft (Neonectria) og ædelgranbarkbille (Cryphalus)

Angrebne juletræer samt kronegrene og toppe fra ældre træer bør flises og køres til forbrænding eller komposteres. Hvis man ikke kan få flis kørt direkte til forbrænding, bør man placere flisbunker mindst 100 meter fra bevoksninger med modtagelige arter. Stammerne (tømmer) udgør normalt ingen smittefare og kan håndteres som sædvanligt.

Vær også opmærksom på den nye ædelgranbarkbille (Cryphalus piceae), som optræder visse steder i landet, hidtil især på nobilis og almindelig ædelgran.

Der er endnu ikke sikker viden om det optimale tidspunkt for sanering, men alle dele af træet bør fjernes, da ædelgranbarkbillen yngler i stammebarken men også borer sig ind i barken på grene.

Fund af angreb af ædelgranbarkbille må i øvrigt gerne indberettes via mail til Mathias Just Justesen majj@ign.ku.dk.