Skovovervågning og skovenes produktion – Københavns Universitet

Dato: 22-10-2015 Emne: Skovbrugsstatistik

Skovovervågning og skovenes produktion

Spørgsmål

Jeg læste dette på Naturstyrelsens hjemmeside: "Skovovervågning og skovstatistik om de danske skove Naturstyrelsen overvåger skovenes tilstand og skovbrugets udvikling. Opgaven løses i regi af Skov & Landskab, der er et center på tværs af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi."

Jeg vil høre, om I kan hjælpe mig med at finde denne skovovervågning. Eller det som jeg er ude efter i den som er: skovressourcer og skovproduktionen. Da jeg håber, dette indeholder hvilken produktion, der foregår i alle danske skove, gerne opdelt på regional basis.

Svar

Det er ganske rigtigt, at vi forestår overvågningen af de danske skove. Den seneste publikation (Skove og Plantager 2013) i serien om de danske skove ligger på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings hjemmeside. Her kan man finde alle oplysninger om skovressourcer of skovenes produktion af ved og andre samfundsmæssige goder. En ny publikation for 2014 er på vej og kan findes på vores hjemmeside om kort tid.

Vedmasse i danske skove fordelt på træart


Vedmassen i de danske skove fordelt på træart. (Figur 1.8 fra Skove og Plantager 2013).