Angreb af snudebiller i nåletræskultur – Københavns Universitet

Dato: 02-10-2015 Emne: Insekter

Angreb af snudebiller i nåletræskultur

Spørgsmål

Kulturplante skadet af HylobiusJeg har nogle spørgsmål vedr. angreb af stor nåletræsnudebille i nåletræskulturer i Midtjylland. Der er plantet rødgran, sitkagran, douglasgran, lærk og skovfyr.

Konkret var jeg forbi en nåletræskultur i dag, som er plantet forår 2015. Den blev sprøjtet mod snudebiller umiddelbart efter plantning. Der kom spredte angreb herefter, men ikke meget.
Nu er der imidlertid en del friske angreb i gang. Jeg pillede selv nogle snudebiller af træerne.

Så er mit spørgsmål, om det kan betale sig at sprøjte nu, eller skal man vente til foråret 2016? Hvor længe kan det forventes, at snudebillerne gnaver?
Er der nogle midler, som er bedre til efterårssprøjtning end andre?

Svar

Hylobius abietis snudebilleSnudebillernes aktivitet afhænger af temperaturen, og den har jo været ret høj om dagen i de sidste uger af september. De graver sig først ned ved 8 grader og kan være aktive i oktober, så jeg ville nok holde et godt øje med dem.

Er det sådan, at det efterårsgnav, du ser nu, er mere jævnt fordelt op ad aksen på træerne? Det gør det jo lidt mindre skadeligt, end hvis det – som det altid er tilfældet for forårsgnavet – sidder koncentreret omkring rodhalsen. Men som nævnt jeg ville holde skarpt øje med, om det stadig udvikler sig i hvert fald hele oktober.

Alle pyrethroiderne er gode både forår og efterår. Så vidt jeg husker, er Karate det, der virker ved lavest temperatur. Cyperb, Fastac 50, Karate 2,5 WG og Sumi-Alpha EW er alle godkendte for Hylobius abietis (stor nåletræsnudebille).