Dato: 24-04-2012 | Videnblad nr. 04.11-01 Emne: Bekæmpelse af insekter og svampe

Bekæmpelse af skadedyr og svampe i skove og på tømmer

Sammen med Videnblad nr. 4.10-1 skal dette Videnblad fungere som beslutningsstøtte til udarbejdelse af sprøjteplaner til skovkulturer samt til beskyttelse af skovet træ i skoven.

Læsevejledning – se tabellen i pdf filen

Tabellen på side 1 i Videnbladet angiver hvilke midler, der kan bruges til bekæmpelse af de typisk forekommende skadedyr og sygdomme i skovkulturer og på skovet træ i skoven. Lovlige midler er angivet med en grøn firkant.

Tabellen på side 2 giver yderligere oplysninger om de nævnte bekæmpelsesmidler med hensyn til dosis, anvendelsestidspunkt, pris så vidt den er kendt og forbehold ved anvendelsen. Derudover er der et link til yderligere information eller til midlernes etiketter.

Yderligere information
Information om værnemidler, opblanding, risikosætninger, førstehjælp m.m. fremgår af midlernes etiket og leverandørbrugsanvisning. Læs altid etiketten inden brug af bekæmpelsesmidler.

Beskrivelse af bekæmpelsesmidler kan findes her

Kilder

Nielsen, G. C. et al. 2018: Vejledning i planteværn. LandbrugsforlagetVidenblad nr.: 04.11-01
Forfatter: Niclas Scott Bentsen