Dato: 01-04-2001 | Videnblad nr. 08.10-06 Emne: Insekter

Stor nåletræsnudebille

Biologi og forebyggende foranstaltninger

Stor nåletræsnudebille, Hylobius abietis, kan lejlighedsvis optræde som en alvorlig skadevolder i nykulturer af juletræer og klippegrønt. Det drejer sig da som regel om skovkulturer eller arealer, der grænser op til skov. Formålet med dette Videnblad er at give en kort oversigt over biologien hos stor nåletræsnudebille samt hvilke forhold, der kan begrænse problemerne. Bekæmpelsesmuligheder præsenteres i Videnblad nr. 8.10-7, "Stor nåletræsnudebille - bekæmpelse".

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.10.06
Forfatter: Hans Peter Ravn