Lovgivning – Københavns Universitet

Lovgivning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Nedsivningstilladelser - juridiske og tekniske forhold 03.05-18 september 2014
Udledningstilladelser for regnvand 03.05-17 august 2014
Regnvand: Miljømål, kvalitetskrav og vilkår i nedsivnings- og udledningstilladelser 03.05-16 august 2014
Vejlovgivning og adgangsregler 03.05-15 oktober 2013
Tilgængelighed for alle - love, standarder og mærkeordninger 03.05-13 september 2005
Tilgængelighed i kirker og på kirkegårde 03.05-14 september 2005
Bygningsreglement - med tillæg 03.05-08 august 2004
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 03.05-12 oktober 2000
Afvikling af pesticider på alle offentlige arealer inden 2003 03.05-10 maj 1999
Lokal afledning af regnvand - hvad siger loven? 03.05-11 maj 1999