Forvaltning og ressourcestyring – Københavns Universitet

Forvaltning og ressourcestyring

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester 03.03-89 maj 2018
Strategisk borgerinddragelse i forvaltningen af grønne områder 03.03-88 marts 2017
Mangelfuld drift kan udhule kirkegårdens økonomi 03.03-87 februar 2016
Gør kirkegården til et godt sted for de pårørende 03.03-86 december 2015
Gør landsbykirkegårdens ledige arealer grønne 03.03-85 februar 2015
Frivillige bidrager aktivt til driften af grønne områder i England 03.03-84 december 2014
Status for driftsstyring på kirkegårde 03.03-83 august 2014
Kommunal praksis ved udledning af tag- og overfladevand 03.03-82 juni 2014
Lokal afledning af regnvand: Ramme for nedsivnings- og udledningstilladelser 03.03-81 juni 2014
Kirkegårdens bløde opgaver skal med i overvejelserne 03.03-80 september 2013
Skovrejsning - regler og tilskud 03.03-79 juli 2013
Nye samarbejdsformer kan optimere driften af kirkegårde 03.03-78 juli 2013
Grøn markedsføring af metropolen Hong Kong 03.03-77 juni 2013
To redskaber til driftsstyring på kirkegårde 03.03-76 februar 2013
Kommuner brander sig grønt 03.03-75 december 2012
Bytræer: Metode til høj artsdiversitet og risikospredning 03.03-74 oktober 2012
Fem nøgleord i forvaltning af byens grønne områder 03.03-72 september 2012
Plejeplanen sætter driften af kirkegården i system 03.03-73 september 2012
Vejtræer i større danske kommuner 03.03-70 august 2012
Diversiteten af vejtræer i større danske kommuner 03.03-71 august 2012