Diverse – Københavns Universitet

Diverse

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Udviklingen i Københavns cykelstinetværk 03.19-23 september 2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.19-22 april 2017
Skovelementer kan gøre børnehavens legeplads mere spændende 03.19-20 juni 2015
Skovelementer kan gøre grønne områder attraktive for børnehaver 03.19-21 juni 2015
Byer har brug for festivaler 03.19-19 juni 2013
2. Kvalitetsstandard for planteskoletræer 03.19-18 september 2012
Baggrund for kvalitetsstandard for højstammede træer til byer og veje 03.19-16 marts 2011
Kvalitetsstandard for højstammede træer til byer og veje 03.19-17 marts 2011
Legepladsen som byrum 03.19-15 juni 2010
Daginstitutioners udearealer - underlag, afgrænsninger og kanter 03.19-12 marts 2010
Daginstitutioners udearealer - beplantning og terræn 03.19-13 marts 2010
Daginstitutioners udearealer - legeelementer, faldzoner og vandleg 03.19-14 marts 2010
Disponering af daginstitutioners udearealer 03.19-11 december 2009
Playscapes - bevægelsesinstallationer i byens rum 03.19-10 december 2007
Terapihaven & dens elementer, indretning og karakterer 03.19-09 september 2007
Samspillet mellem børn og bevægelse på legepladsen 03.19-08 marts 2007
Sikkerhed på legepladser 03.19-01 december 2004
Risiko på legepladser 03.19-07 december 2004
Den tilgængelige legeplads 03.19-06 november 2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.19-04 juni 2004