Friluftsliv – Københavns Universitet

Friluftsliv

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Fakta og myter om rekreative stier 03.11-54 oktober 2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 03.11-55 oktober 2014
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia - etnisk mangfoldighed i fokus 03.11-56 august 2011
Øget brug af byens grønne områder 03.11-53 februar 2010
Befolkningens præferencer for oplevelser i byens grønne områder 03.11-52 august 2009
Introduktion: Friluftslivets effekter på naturen 03.11-51 oktober 2008
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 03.11-50 august 2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 03.11-49 april 2006
Hedens værdi for befolkningen 03.11-48 august 2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 03.11-47 februar 2005
Friluftsliv giver unge livskraft 03.11-46 november 2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.11-02 april 2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 03.11-43 april 2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 03.11-44 april 2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 03.11-45 april 2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.11-03 marts 2004
Skove og strande har høj attraktionsværdi 03.11-41 november 2003
Flere besøg i skovene end tidligere antaget 03.11-42 november 2003
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme 03.11-30 september 2003
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 03.11-40 april 2002