Kulturhistoriske værdier – Københavns Universitet

Kulturhistoriske værdier

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Nye muligheder for at bevare kirkegårde 03.14-15 marts 2015
Bevaring på kirkegårde: Udvikling med omtanke 03.14-14 november 2014
Det midlertidiges nødvendighed 03.14-13 marts 2014
Afsøgning af byens ressourcer 03.14-11 december 2013
Indefra og ud 03.14-12 december 2013
Industriens byrum - noter om det uopdagede 03.14-09 december 2011
Et landskabsbiografisk blik på Carlsbergs byrum 03.14-10 december 2011
Haveturisme 03.14-07 oktober 2009
Haveturisme i Sverige og Europa 03.14-08 oktober 2009
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.14-05 marts 2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.14-06 marts 2008
Overvågning af værdifulde kulturmiljøer 03.14-04 december 2001
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 03.14-02 september 2000
Enkel metode til indsamling af data om sten- og jorddiger 03.14-03 september 2000
Dyb jordbehandling - en trussel mod de skjulte fortidsminder 03.14-01 oktober 1999