Planlægning – Københavns Universitet

Planlægning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Fem byers erfaringer med vand og grøn infrastruktur 03.01-97 august 2017
Kirkejordens rekreative potentiale 03.01-96 marts 2017
Særlige krav til træer på kirkegårde 03.01-92 september 2016
Parcelhusområder har potentiale for flere økosystemtjenester 03.01-93 august 2016
Grundejernes villighed afgørende for økosystemtjenester 03.01-94 august 2016
Tag parcelhusområders økosystemtjenester med i planlægningen 03.01-95 august 2016
Buske giver kirkegården variation og frodighed 03.01-91 juni 2016
Kirkegården fremtidssikres med en udviklingsplan 03.01-90 marts 2016
Blomstrende designprincipper for en moderne kirkegård 03.01-89 oktober 2015
Lommeparker fremmer sundheden 03.01-88 november 2014
Et forslag til religionsneutral begravelsesplads 03.01-86 marts 2014
Skovbegravelsespladser på uindviet jord 03.01-87 marts 2014
Kirkegårdens plantyper 03.01-85 september 2013
Den simple fysiske model trives i landskabsarkitekturen 03.01-83 december 2012
Urban Play - arkitekturinstallationer i industrilandskabet 03.01-84 december 2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.01-82 november 2012
Anbefaling af gade- og vejtræer 03.01-81 september 2012
Velfærdsbyens landskaber 03.01-79 august 2012
Fem landskabstræk i velfærdsbyen Albertslund 03.01-80 august 2012
Lommeparker - en vigtig ressource i den tætte by 03.01-78 juni 2012