For dyb plantning giver mistrivsel – Københavns Universitet

Dato: 26-05-2016 Emne: Plantning

For dyb plantning giver mistrivsel

Spørgsmål

Vi har en række vejtræer, som aldrig er kommet i gang med væksten. Nogle af dem ser fine ud, mens andre er blevet stadigt ringere siden plantning for et antal år siden. Nogle få er endda helt døde. Hvordan finder vi ud af, hvad årsagen er?

Svar

Vi får jævnligt denne type forespørgsler. Fælles for dem er, at dårlig trivsel meget ofte hænger sammen med etableringsproblemer, der kan henføres til plantehul og plantning. Især for dyb plantning giver anledning til alvorlige problemer, som typisk viser sig en del år efter plantning, alt efter jordbundsforhold og træart. 

Vi følger denne opskrift for at finde ud af, om årsagen er for dyb plantning. Den gælder for træer, ikke buske og lign.

  1. Se på bunden af træet. Kommer stammen op ad jorden som en søjle?
  2. Hvis ja, så tag planteskeen eller spaden frem og grav forsigtigt ned langs med stammen.
  3. Læg mærke til om der er forsøg på at sætte siderødder ud fra den begravede del af stammen.
  4. Hvor langt nede finder I den oprindelige overgang mellem stamme og rod?
  5. For nyetablerede træer kan klumpens indpakning (lærred og/eller trådnet) afsløre, i hvilken dybde træet stod i planteskolen.
  6. Er træet en podning, skal podestedet (ofte genkendelig ved en let krumning ved stammebasis) være over jorden.
  7. Alt over 10 cm nede i jorden er for dybt, og jo længere nede den oprindelige grænse mellem stamme og rod er, des mere problematisk.

Træer, som kun er sat 5-10 cm for dybt, kan måske overleve, hvis de ikke mistrives. Alle træer, som er plantet mere end 10 cm for dybt, bør udskiftes. Husk at kigge på træerne efter opgravning og læg mærke til hvordan rodsystemet ser ud. Det giver forståelse for vigtigheden af optimalt rodrum og plantning.

Hvis træerne ikke er sat for dybt, må man overveje, om der kan være problemer med salt, dræning, komprimering af jorden eller en helt fjerde årsag. Kombinationer af flere faktorer kan også forekomme, specielt hvis det tilgængelige rodrum er begrænset.

Mistrivsel i vejrabat Stammebasis kommer lige op ad jorden.
Vejtræ med mistrivsel som følge af for dyb plantning, se opgravet træ nedenfor. Søjleagtig stammebasis i jordoverfladen er et faresignal, som bør tjekkes.
Opgravning viser problemets omfang.
Efter opgravning er det tydeligt, at træet var plantet alt for dybt. Der er 50 cm fra midten af roden op til jordoverflade, som sad i niveau med farveforskel fra lysebrun til lys stamme. Ved gennemgang af trærækken blev det klart, at de døde træer var plantet dybest. De uvitale var sat mellemdybt, og på de vitale træer kunne man ane rodudløb i jordoverfladen.

Etablering fejlet Stammebasis kommer lige op ad jorden.
Oprindelig overgang 28 cm nede i jorden.

Eksempel på forespørgsel om vejtræ med mistrivsel i 7-8 år efter plantning. Inspektion af den nedre del af stammen viste tydeligt, at træet kommer op ad jorden som en søjle uden antydning af rodudløb.
Da der blev gravet ned langs stammen, sås små finrødder dannet i et forsøg på at kompensere for den dybe plantning. Den oprindelig overgang mellem rod og stamme viste sig at være 28 cm under jordniveau. Træet kan ikke overleve denne behandling, og udskiftning er eneste udvej.
Dårligt rodrum, vejsalt og for lidt nedsivning af regn til rodsystemet pga. de flisebelagte omgivelser kan have bidraget til træets mistrivsel, men den dybe plantning er i sig selv nok til at hindre en tilfredsstillende etablering, udvikling og fremtidig overlevelse.