Dato: 01-11-2000 | Videnblad nr. 04.06-23 Emne: Plantning

Plantning af træer med trådklump

Træer med klump forlænger plantningssæsonen, men skal plantes med lige så stor omhu som barrodede planter. Emballagen af naturjute og net skal blive siddende på klumpen og rådne/ruste væk i jorden. Træerne plantes i samme højde som før, og det er vigtigt at pakke jorden ind under klumpen, så den står helt fast. Normalt er det ikke nødvendigt at binde træerne op.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.



Videnblad nr.: 04.06-23
Forfatter: Palle Kristoffersen