Dato: 03-06-2020 Emne: Insekter

Horder af brun ædelgranbladlus

Spørgsmål

Vi har i vores have en nordmannsgran, som på kort tid er blevet inficeret af nogle store mørke bladlus, ligefrem af bibelske dimensioner.

Stor nordmannsgran i have

Brune bladlus ved stammebasis
Store brune bladlus nederst på stammen

Der ligger en juletrækultur med nordmannsgran under 500 meter fra vores hus, men umiddelbart er den plantage ikke ramt.

Jeg er bange for, at krybet vil kunne sprede sig og ødelægge mange træer i hele området. Det virker ellers uskadeligt, men kommer ind overalt i vores hus.

Brun bladlus fanget i kapsel

Svar

Det drejer sig om brun ædelgranbladlus (Cinara confinis). Nem at genkende på grund af størrelsen (4-8 mm). Og så har arten – som det ses på det ene af dine udmærkede billeder - på ryggen dobbeltrække af sorte, let skinnende pletter samt tværgående, hvide vokskirtler.

Nærbillede af brun ædelgranbladlus

Det er jo anseelige tætheder, de optræder i, på jeres nordmannsgran. Og det er ikke helt overraskende. Vi har før set arten optræde i store tætheder efter flere milde vintre i træk fx 2005-07. Den gang forsvandt den igen i slutningen af juni og uden at forårsage påviselig skade. Senere har der dog i flere tilfælde forekommet skader på juletræer i form af misfarvning og nedsat vækst. Den kraftige produktion af honningdug kan også danne grobund for omfattende vækst af sodskimmel, der lægger sig som et sort overtræk på nåle og skud.

Bladlus på gren

Naturlige fjender kan klare problemet

Jeg ville ikke forvente, at de spreder sig til andre træer i området på nuværende tidspunkt. Min forventning vil være, at den nuværende store population bryder sammen på grund af naturlige fjender: Mariehøns, svirrefluer, blødvinger m.fl. Til efteråret vil der så opstå en generation af æglæggende hunner, som placerer æggene på nålene af nordmannsgran.
Det sker så – ikke så sjældent – at når juletræer kommer ind varmen i stuen, vil disse æg klække og de store individer af brun ædelgranbladlus vil begynde at kravle rundt i stuen. I den forløbne vinter modtog jeg henvendelser af denne type vedrørende træer, der var eksporteret til England hhv. Rusland.

Med flere milde vintre vil fænomenet formentlig blive mere og mere hyppigt. Denne art holder sig til Abies-arter, mens andre arter af Cinara forekommer mere eller mindre specifikt på andre nåletræarter: sitkagran, hvidgran, cypres, fyr, lærk, enebær og sågar ceder.

Der findes flere Videnblade om brun ædelgranbladlus, se nedenfor. Der findes stadig også godkendte bekæmpelsesmidler, som lovligt kan anvendes af professionelle, hvis der er behov for det. Men det er bedre at lade de naturlige fjender klare angrebet.