Gruppeabonnement via IP-nummer

Et gruppeabonnement styres via virksomhedens IP-nummer. Derfor skal du oplyse IP-nummeret, når du tegner et gruppeabonnement. Det gælder også uddannelsesinstitutioner.

Public IP-nummer

Hver pc har et særligt IP-nummer, men i virksomheder bruger maskinen som oftest et såkaldt public IP-nummer, når pc’en er på internettet. Nummeret er det samme for alle virksomhedens pc’ere i det pågældende netværk.

Du kan finde nummeret ved at åbne forbindelsen til internettet. Tast www.myip.dk i adresselinjen. Efter et kort stykke tid returnerer hjemmesiden virksomhedens public IP-nummer.

Andre IP-numre

Nogle virksomheder har dog en anderledes opsætning af pc’erne med forskellige IP-numre. Du kan tjekke det ved at få din kollega til også at køre ovenstående test. Hvis IP-numrene er de samme, bruger I public IP-nummer. Hvis hjemmesiden returnerer et andet IP-nummer, bør du snakke din it-afdeling, før du kontakter os.

Spørg it-afdelingen

Det er under alle omstændigheder en god idé at få virksomhedens it-afdeling til at kontrollere, om IP-nummeret er korrekt, før du kontakter os. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning skal have oplysninger om hvert enkelt IP-nummer eller de numre, som IP-serien omfatter.

Uddannelsesinsitutioner

Erhvervsskoler, amu-centre, universiteter o.l. kan tegne et gruppeabonnement, der giver alle studerende og medarbejdere adgang til én Videntjeneste. Adgangen sker via skolens IP-nummer og uden log in. Det særlige abonnement giver ikke adgang til rådgivning og rabat på faglige arrangementer. Pris: 5.000 kr. pr. Videntjeneste pr. år (ekskl. moms)
Bestil gruppeabonnement til uddannelsesinstitutioner 
Læs betingelserne for abonnement