Betingelser for abonnement

Der er to Videntjenester at vælge mellem:

Personabonnement

Et personabonnement giver en person adgang til alle Videnblade, uddybende rådgiversvar o.l. i én Videntjeneste på www.videntjenesten.dk. Abonnementet er personligt og beskyttet af brugernavn og kode. Alle i virksomheden kan desuden få rådgivning på mail eller telefon og rabat på udvalgte faglige arrangementer, som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning afholder.

Tilkøb af flere brugere

Det er muligt at købe flere adgange til en Videntjeneste, man allerede abonnerer på. Hver adgang er personlig og beskyttet af brugernavn og kode.

Gruppeabonnement

Et gruppeabonnement giver op til 10 ikke-navngivne personer adgang til alle Videnblade, uddybende rådgiversvar o.l. i én Videntjeneste på www.videntjenesten.dk på en gang. Adgangen styres via virksomhedens IP-nummer og er uden log in.

Gruppeabonnementet kan knyttes til flere IP-numre, sådan at flere lokaliteter i samme virksomhed kan få adgang i samme abonnement. Adgangen virker til gengæld kun på virksomhedens pc’ere/internetforbindelser og ikke på en eventuel privat hjemme-pc.

Det er muligt at købe flere gruppeabonnementer, som hver gang udløser adgang for 10 medarbejdere mere:

  • To abonnementer: 11-20 adgange
  • Tre abonnementer: 21-30 adgange osv.

Alle i virksomheden kan desuden få rådgivning på mail eller telefon og rabat på udvalgte faglige arrangementer, som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning afholder.

Bestilling og opsigelse

Et abonnement kan oprettes via www.videntjenesten.dk, på mail eller på telefon. Hvis oplysningerne er mangelfulde og eller forkerte, forbeholder Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning sig ret til at lukke abonnementet.

Abonnementet gælder for det kalenderår, hvor oprettelsen sker. Ved oprettelsen betales for det aktuelle år og derefter én gang årligt for hvert kalenderår. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning udsender fakturaer i begyndelsen af året.

Abonnementet løber, til det opsiges. Det skal ske skriftligt til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på vt@ign.ku.dk inden den 31. december med virkning fra det følgende år. Abonnementet kan ikke opsiges med tilbagevirkende kraft.

Persondata

Vi bruger kun dine oplysninger til at styre adgangen til Videntjenesten og til udsendelse af nyhedsbreve og fakturaer. Når du opsiger dit abonnement, sletter vi dine kontaktoplysinger. Se Københavns Universitets privatlivspolitik

Rettigheder

Informationer på www.videntjenesten.dk er beskyttet i henhold til ophavsretsloven. Overdragelse af informationer må kun ske efter aftale med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Adgangen til www.videntjenesten.dk lukkes, hvis betingelserne overtrædes. Hvis overtrædelsen udgør et tab for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, er abonnenten forpligtet til at betale erstatning. Mistanke om overtrædelse medfører, at adgangen lukkes, mens sagen undersøges.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning forbeholder sig ret til at ændre i abonnementsvilkårene. Kommende ændringer vil blive varslet i god tid til alle abonnenter.

Kontakt

Jette Alsing Larsen, abonnementssekretær, vt@ign.ku.dk, tlf. 3533 1783

Senest opdateret februar 2022