Betingelser for abonnement

Der er to Videntjenester at vælge mellem:

Personabonnement

Et personabonnement giver en person adgang til Videnblade, rapporter o.l. i en serie på www.videntjenesten.dk. Abonnementet er personligt og beskyttet af brugernavn og kode. Alle i virksomheden kan desuden få rådgivning på mail eller telefon og rabat på de faglige arrangementer, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning afholder.

Tilkøb af flere brugere

Det er muligt at købe flere adgange til en serie, man allerede abonnerer på. Hver adgang er personlig og beskyttet af brugernavn og kode.

Gruppeabonnement

Et gruppeabonnement giver op til 10 ikke-navngivne personer adgang til Videnblade, rapporter o.l. i en serie på www.videntjenesten.dk på en gang. Adgangen styres via virksomhedens IP-nummer og er uden log in.

Gruppeabonnementet kan knyttes til flere IP-numre, sådan at flere lokaliteter i samme virksomhed kan få adgang til Videntjenesten i samme abonnement. Adgangen virker til gengæld kun på virksomhedens pc’ere og ikke på en eventuel privat hjemme-pc.

Det er muligt at købe flere gruppeabonnementer, som hver gang udløser adgang for 10 medarbejdere mere:

  • To abonnementer: 11-20 adgange
  • Tre abonnementer: 21-30 adgange osv.

Alle i virksomheden kan desuden få rådgivning på mail eller telefon og rabat på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings faglige arrangementer.

Studerende

Studerende kan tegne et personabonnement på Videntjenesten for 175 kr. pr. serie pr. semester. Kopi af studiekort skal indsendes til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning som dokumentation. Abonnementet stopper automatisk hhv. 31. juli og 31. januar. Abonnementet giver ikke adgang til rådgivning og rabat på faglige arrangementer.

Bestilling og opsigelse

Et abonnement kan oprettes via www.videntjenesten.dk eller på telefon. Hvis oplysningerne er mangelfulde og eller forkerte, forbeholder Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning sig ret til at lukke abonnementet.

Abonnementet (bortset fra personabonnement til studerende) gælder for det kalenderår, hvor oprettelsen sker. Ved oprettelsen betales for det aktuelle år og derefter én gang årligt for hvert kalenderår. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning udsender fakturaer i begyndelsen af året.

Abonnementet løber, til det opsiges. Det skal ske skriftligt til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på vt@ign.ku.dk inden den 31. december med virkning fra det følgende år. Abonnementet kan ikke opsiges med tilbagevirkende kraft.

Persondata

Vi bruger kun dine oplysninger til at styre adgangen til Videntjenesten og til udsendelse af nyhedsbreve og fakturaer. Når du opsiger dit abonnement, sletter vi dine kontaktoplysinger. Se Københavns Universitets privatlivspolitik

Rettigheder

Informationer på www.videntjenesten.dk er beskyttet i henhold til ophavsretsloven. Overdragelse af informationer må kun ske efter aftale med Insitut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Adgangen til www.videntjenesten.dk lukkes, hvis betingelserne overtrædes. Hvis overtrædelsen udgør et tab for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, er abonnenten forpligtet til at betale erstatning. Mistanke om overtrædelse medfører, at adgangen lukkes, mens sagen undersøges.

Insitut for Geovidenskab og Naturforvaltning forbeholder sig ret til at ændre i abonnementsvilkårene. Kommende ændringer vil blive varslet i god tid til alle abonnenter.

Kontakt

Jette Alsing Larsen, abonnementssekretær, vt@ign.ku.dk, tlf. 3533 1783