Grøn viden til kirkegården

Kan man bruge klipperobotter til græsset? Hvordan indpasse nye urnegravsteder? Og hvad skal man gøre ved de utallige tomme gravsteder? Spørgsmål er der nok af, og kirkegårde har en helt særlig mulighed for at få svar.

Landsbykirkegård med mange stedsegrønne planter på gravstederne
Foto fra Videnbladet Ledig plads på kirkegården er både udfordring og mulighed. Fotograf: Jan Støvring

Videntjenesten for By, Park og Landskab

Videntjenesten giver adgang til en stor mængde viden om drift og udformning af kirkegårde, f.eks. ukrudtsbekæmpelse, pleje af træer, plantesygdomme, planlægning af urnegravsteder m.m. Videntjenesten er en abonnementsordning, og et provsti kan tegne et fælles abonnement for alle sine kirkegårde til en fordelagtig pris. Alternativt kan den enkelte kirkegård tegne sit eget personabonnement eller gruppeabonnement. Alle priser er eksklusive moms.

Hvad får man

Som abonnent får du eksklusiv adgang til de nyeste Videnblade – korte artikler, der klart og overskueligt beskriver hver sit emne med relation til grønne områder på www.videntjenesten.dk. Medarbejdere på kirkegården kan søge i den store database og bruge Videnbladene til at få svar på grønne spørgsmål i det daglige arbejde. Et Videnblad kan også let printes ud og tages med ud på kirkegården – eller til møde i menighedsrådet.
Se oversigt over Videnblade

Desuden har du mulighed for at trække på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings rådgivere, der besvarer spørgsmål på telefon og mail. Du har også eksklusiv adgang til de tre nyeste årgange af uddybende rådgiversvar på Videntjenesten.dk.
Se oversigt over spørgsmål og svar 

Du får mindst 10 pct. rabat på udvalgte kurser, temadage og konferencer, som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning arrangerer, bl.a. den årlige Kirkegårdskonference (fra 2023).
Se oversigt over faglige arrangementer på IGN's hjemmeside 

Tegn abonnement: Provstier

Et provsti kan tegne et fælles abonnement for alle sine kirkegårde for 9.800 kr. pr. år. Små provstier med op til 10 kirkegårde betaler kun 5.000 kr. pr. år. Abonnementet gælder Videntjenesten for By, Park og Landskab.

Provstiet skal betale samlet og sende en liste med navne og mailadresser på de medarbejdere på de enkelte kirkegårde, der skal have adgang til Videntjenesten.

Kontakt Jette Alsing Larsen på vt@ign.ku.dk eller tlf. 3533 1783 for at tegne abonnement.

Tegn abonnement: Kirkegårde

En kirkegård kan også tegne sit eget abonnement. Et personabonnement giver én person adgang til Videntjenesten for By, Park og Landskab på www.Videntjenesten.dk.

Pris: 2.500 kr. pr. år
Bestil personabonnement

Når man har et abonnement på en Videntjeneste, er det muligt at købe adgang til flere personer.

Pris: 500 kr. pr. år for hver ekstra person
Bestil brugeradgang 

Gratis nyhedsbrev

Videntjenesten udsender et nyhedsbrev hver måned – helt gratis. Nyhedsbrevet giver et hurtigt overblik over den nyeste viden og kommende arrangementer. Du kan tilmelde dig, uanset om du abonnerer på Videntjenesten eller ej.

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Videntjenesten for By, Park og Landskab