Dato: 29-07-2009 Emne: Træarter og proveniensforhold

Kogler på nobilis og nordmannsgran

Spørgsmål

Jeg har 2 små skovarealer med nobilis og nordmann gran træer, nogle af træerne er 12 år andre er 20 år og 40 år. Træerne har jeg kun, fordi de er kønne og er gode skjulesteder for vildtet. Der er i år ufattelig mange kæmpe store kogler på de 2 ældste årgange, og lidt kogler på de yngste, hvordan kan det være? Vil det gå ud over træets fremtidige liv? Er det muligt at tage frø og lave frøplanter?

Svar

Kogler på nobilis
Nobilis med stor koglesætning.

Den meget store koglesætning, vi ser i år (2009), hænger formentlig sammen med det flere steder ekstremt tørre og ret varme forsommer/sommer, vi havde i 2008. Det er vores erfaring, at netop varme er en forudsætning for, at træerne sætter kogler. Knopperne, der udvikler sig til kogler, anlægges således i løbet af sommeren året før, vi ser koglerne.

Koglerne vil påvirke mulighederne for at klippe grønt på træerne, men næppe deres overlevelse. Normalt skal nobilis være ca. 20 år fra frø og nordmannsgran ca. 30 år fra frø, før de kan sætte kogler. I ekstreme år, som det vi ser i år, kan også enkelte yngre træer sætte kogler.

Kendetegnende for nobilis og nordmannsgran, der tilhører gruppen af ædelgraner, er, at deres kogler skiller ad ved modenhed. Såfremt du vil lave dine egne planter, er det bedst at plukke koglerne, inden de skiller ad, hvilket for nobilis kan ske fra midt i september og for nordmannsgran hen omkring oktober. Koglerne tørres let - f.eks. i udhus eller nogle dage i et bryggers, så de skiller ad. Herefter kan frøene fiskes ud mellem kogleskæl og stabbe.

Hvis du blot vil have nogle få planter, kan man i urtehaven lave et planeret bed, drysse frøet jævnt ud om efteråret, dække med ca. 1 cm grus, og så måske dække over med et net eller lignende, så det nysåede bed ikke bliver en "kattebakke og fuglefoderbrædt". Mus kan være svære at styre. Derefter skulle naturen og årets gang så sørge for, at frøet får den kulde og fugt, der skal til, for at det spirer kommende forår.

Alternativt kan du under nogle af træerne med mange kogler, hvis der kan komme lidt lys ned til jorden, skrabe ned til bar jord ved at skubbe gamle nåle og lignende til side. Når frøene er drysset ned fra træerne, kan du evt. hjælpe med at dække frøene let, ved f.eks. at rive nænsomt hen over beddet. Og så luge nogle af disse pletter hen igennem foråret - så skulle der være en god chance for, at nogle frø vil "selvså" sig. De små nyspirede planter ser ikke ud af meget - de ligner en lille parasol uden stof på og bliver op til 3-6 cm det første år. Nok bedst efter andet år kan du grave dem op og plante dem i et hjørne af urtehaven - hvor de vil have gavn af endnu et par års vækst, inden du kan "anlægge ny skov".

Vil du styre processen mere, kan du måske hente inspiration på denne hjemmeside, der på engelsk giver en række gode fif til produktion af planter.