Dato: 01-03-1998 | Videnblad nr. 03.02-11 Emne: Nobilis

Fremtidig frø- og planteforsyning af nobilis til juletræer og klippegrønt - en prognose

Den genetiske kvalitet af plantematerialet er afgørende for udbyttet af juletræer og klippegrønt. Plantens oprindelse er dermed væsentlig for dyrkningsøkonomien. Som grundlag for at fremskaffe genetisk forbedret materiale er Skov & Landskab ved at gennemføre et forædlingsprogram for både nobilis og nordmannsgran. Fremavl af det forbedrede materiale sker for at sikre forsyningen med godt frø og foregår hovedsageligt ved etablering af frøplantager. Statsskovenes Planteavlsstation og Hedeselskabet har etableret frøplantager i nobilis. Dvs. der kommer løbende nye og bedre muligheder for valg af frøkilde, og dermed nye typer af planter på markedet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-11
Forfattere: Agnete Thomsen og Ulrik Braüner Nielsen