Abonnement på Videntjenesten

Videntjenesten giver dig adgang til aktuel og pålidelig viden om skov, park og landskab på www.Videntjenesten.dk

Opsamling af regnvand på golfbane

Foto fra Videnbladet Opsamling af regnvand på golfbaner. Fotograf: Anne Mette Dahl Jensen


Videntjenesten er en abonnementsordning med to serier:

Videntjensten: By, Park og Landskab

Fagområderne Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv

Videntjensten: Skov, Natur og Pyntegrønt

Fagområderne Skov og Natur + Pyntegrønt


Virksomheder, kommuner, institutioner o.l.

Et abonnement på en serie omfatter:

Videnblade: Korte artikler om aktuelle forskningsresultater. Hver serie udgiver 2-3 Videnblade 3-8 gange om året.

Rapporter: Direkte links til nye rapporter, hæfter o.l., der udgives af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Rådgivning: Mulighed for dialog med vores rådgivere på mail og telefon

Rabat: Du betaler som oftest en lavere pris, når du deltager i de faglige arrangementer, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning står for

Nyhedsbrev: Udsendes 3-8 gange om året med links til nye Videnblade, rapporter og kommende arrangementer. Desuden kort nyt fra fagområderne.

Personabonnement

Et personabonnement giver én person adgang til én serie på www.Videntjenesten.dk via log in med brugernavn og kode.
Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv: 2.500 kr. pr. år (ekskl. moms)
Skov og Natur + Pyntegrønt: 2.000. kr. pr. år (ekskl. moms)
Bestil personabonnement

Det er muligt at købe flere adgange til en serie, man allerede abonnerer på. Hver person har adgang via log in med brugernavn og kode.
Pris: 500 kr. pr. serie pr. år for hver person (ekskl. moms)
Bestil brugeradgang 

Gruppeabonnement

Hvis mange medarbejdere skal have adgang til Videntjenesten, er det en god idé at tegne et gruppeabonnement. Op til 10 personer har adgang til én serie på www.Videntjenesten.dk på en gang via virksomhedens IP-nummer og uden log in.
Pris: 5.000 kr. pr. serie pr. år for op til 10 brugere (ekskl. moms)
Bestil gruppeabonnement


Uddannelsesinstitutioner og studerende

Et abonnement omfatter:

Videnblade: Korte artikler om aktuelle forskningsresultater. Hver serie udgiver 2-3 Videnblade 3-8 gange om året.

Rapporter: Direkte links til nye rapporter, hæfter o.l., der udgives af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Nyhedsbrev: Udsendes 3-8 gange om året med links til nye Videnblade, rapporter og kommende arrangementer. Desuden kort nyt fra fagområderne.

De særlige abonnementer til uddannelsesinstitutioner og studerende giver ikke adgang til rådgivning og rabat på faglige arrangementer.

Uddannelsesinstitutioner

Erhvervsskoler, amu-centre, universiteter o.l. kan tegne et gruppeabonnement, der giver alle studerende og medarbejdere adgang til én serie på www.Videntjenesten.dk. Adgangen sker via skolens IP-nummer og uden log in.
Pris: 5.000 kr. pr. serie pr. år (ekskl. moms)
Bestil gruppeabonnement til uddannelsesinstitutioner 

Studerende

Studerende kan også selv tegne et personabonnement, der gælder for et semester ad gangen. Abonnementet stopper automatisk hhv. 31. juli og 31. januar.
Pris: 175 kr. pr. serie pr. semester (inkl. moms)
Bestil personabonnement til studerende 

Studerende på IGN og IFRO

Studerende på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har gratis adgang til hele Videntjenesten, når de opholder sig på Frederiksberg Campus, på Skovskolen i Nødebo og på Øster Voldgade 10. Adgangen kræver ikke log in. Se vejledning 


Betingelser for abonnement

Læs betingelserne for at abonnere på Videntjenesten

Kontakt

Jette Alsing Larsen, abonnementssekretær, vt@sl.ku.dk, tlf. 3533 1783