Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Behov for differentieret tilgang til kystbeskyttelsen 04.02-49 august 2019
Affald i byer med turisme: 18 indsatser at arbejde med 03.01-31 august 2019
Grøn klimaskærm håndterer tagvand gennem fordampning 04.03-22 juli 2019
Eksempel på Grøn Klimaskærm i funktion 04.03-23 juli 2019
Stærk strategi for arbejdet med rekreative stier i Irland 06.01-119 juni 2019
Landsbyer vil selv skabe udvikling 04.02-48 juni 2019
Store forskelle i effekten af permeable befæstelser 09.00-40 juni 2019
Store forskelle i effekten af permeable befæstelser 09.00-40 juni 2019
Lodsejeres mulighed for at begrænse adgang til naturområder 06.01-117 maj 2019
Lovlige og ulovlige skilte om adgang til naturen 06.01-118 maj 2019
Flere vildtlevende dyr og naturområder vil få danskerne oftere ud i landskabet 06.01-116 maj 2019
Ledig plads på kirkegården er både udfordring og mulighed 03.01-99 april 2019
Fremtidsperspektiver for de intensive produktionslandskaber 04.02-47 april 2019
Forslag til kvalitetsstandard for buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-09 april 2019
Plantekvalitet i buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-08 april 2019
Stadig begrænset kendskab til reglerne for at færdes i naturen 06.01-115 marts 2019
Storbyboere tager oftest på weekend- og ferierejser 03.03-26 marts 2019
Strategisk udvikling af det stedbundne har lang effekt 04.02-46 januar 2019
Vand i historiske haveanlæg som inspiration til LAR 04.03-21 januar 2019
Norske vinteregeprovenienser 03.03-57 januar 2019
Mere produktive vinteregeprovenienser 03.03-56 januar 2019
Frygt og væmmelse for dyr påvirker kun naturbesøget lidt 06.01-113 december 2018
Dyrelivet har stor betydning for naturoplevelsen 06.01-112 december 2018
Mange er bange for hunde uden snor i naturen 06.01-114 december 2018
Megamarker reducerer variationen i landskabet 04.01-07 november 2018
Kaliumformiat er et trævenligt alternativ til vejsalt 05.23-12 oktober 2018
Havfriluftsliv kortlagt på landsplan 06.01-111 oktober 2018
Rekreativ anvendelse af kirkegårde 03.01-98 august 2018
Vejlovgivning og adgangsregler 03.05-15 juni 2018
Nordens befolkning vokser og bliver stadigt ældre 05.02-19 juni 2018
Fugle som bevoksningsudviklere 04.00-16 juni 2018
Vejlovgivning og adgangsregler 06.01-82 juni 2018
Økonomisk vækst i de nordiske regioner 05.02-20 juni 2018
Færdsel og skiltning på indhegnede græsningsarealer 06.01-110 juni 2018
Skiltning mod færdsel i privat skove 06.01-109 juni 2018
Skiløb, kælkning og skøjteløb i naturen 06.01-103 juni 2018
Sejlads med kano, kajak og andre småbåde uden motor 06.01-104 juni 2018
Hvor man må bade og svømme i det fri? 06.01-105 juni 2018
Hvor må man lave bål og bruge grill og kogeblus? 06.01-106 juni 2018
På hesteryg i naturen 06.01-98 juni 2018
Til fods i naturen 06.01-97 juni 2018
Med hund i naturen 06.01-99 juni 2018
Overnatning og ophold i naturen 06.01-100 juni 2018
På cykel i naturen 06.01-101 juni 2018
Organiserede aktiviteter i naturen 06.01-102 juni 2018
Skiltning og lukning af veje og stier i det åbne land 06.01-108 juni 2018
Indsamling af nødder, svampe, bær og rav i naturen 06.01-107 juni 2018
Publikumstælling ved Frihedsbroen på Kongeåstien 06.01-95 maj 2018
Publikumstælling ved Knag Mølle på Kongeåstien 06.01-96 maj 2018
Bestemmelse af permeable befæstelsers infiltrationsevne 09.00-39 maj 2018