Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Tryg færdsel blandt store græsædende dyr 06.01-132 05-04-2024
Solceller i kommune- og lokalplanlægning 04.02-64 25-03-2024
Tryg færdsel blandt store græsædende dyr 09.09-34 14-03-2024
Test af grafer Test af grafer 13-03-2024
Rådgiversvar: Rodfordærver på tidligere landbrugsjord 2024-1 29-02-2024
Biologisk bekæmpelse af ædelgranlus med fluelarver 05.05-41 14-02-2024
Rådgiversvar: Skader på valnøddetræer 2024-1 12-02-2024
Begrønning af historiske gaderum – tre principper for en stedstilpasset strategi 04.00-18 07-02-2024
Hvad er byfortætning? 03.02-22 05-02-2024
Eksempler på tilbageføring med relevans for klimatilpasningen 04.02-63 02-02-2024
Planlægning og eksempler på biodiversitet og grøn omstilling – set gennem et udvalg af bøger 03.00-44 11-12-2023
Opmærksomhedspunkter ved udsætning af elg, bison og krondyr i naturnationalparker 06.01-131 05-12-2023
“Naturens genkald” – en naturcamp for unge voksne med fremskreden kræft 12.00-31 04-12-2023
Nye historier om køn og diversitet i landskabsfaget 12.00-30 29-11-2023
Udsætning af store græssende dyr i naturnationalparker med særligt fokus på kvæg og heste 06.01-130 29-11-2023
Rådgiversvar: Årsag til store oldenår 2023-2 28-11-2023
Rådgiversvar: Skælhatte på træer 2023-7 20-11-2023
Dedikerede habitater til flagermus og fugle 09.06-16 14-11-2023
Veteranisering og træhabitater i skove 09.06-15 13-11-2023
Befolkningens syn på udsætning af større græssende dyr i naturnationalparker 06.01-129 02-11-2023
Befolkningens syn på naturnationalparker 06.01-128 02-11-2023
Generel veteranisering af træer 06.08-16 01-11-2023
Fokuseret levestedsveteranisering 06.08-17 01-11-2023
Carbon-smartness som klimaløsning 03.00-43 12-10-2023
Landskabet i den grønne omstilling 03.00-42 11-10-2023
Overgangszonen – en pragmatisk designmetode for mere biodiversitet i byen 04.00-17 15-08-2023
Digitalisering af planer i Danmark – mellem afrapportering og støtte til planlægning 07.00-04 08-08-2023
Film som analyse-, dialog- og kommunikationsredskab – eksempel fra Gudenåen 09.02-04 14-07-2023
Rådgiversvar: Ellesnudebille på pil 2023-6 28-06-2023
Rådgiversvar: Rust på rhododendron 2023-5 20-06-2023
Rådgiversvar: Bladlus på liguster 2023-4 09-06-2023
Rådgiversvar: Ildtæger på lind 2023-3 08-06-2023
Erfaringer fra et årti med fokus på multifunktionel jordfordeling 04.02-62 19-04-2023
Rådgiversvar: Lærkekræft 2023-1 10-03-2023
Rådgiversvar: Lærkekræft 2023-2 10-03-2023
Samarbejdsdreven landskabsstrategi skal forme Nørreådalens fremtid 05.01-08 06-03-2023
Tilbageføring er en del af klimatilpasningen 04.02-61 03-03-2023
Rådgiversvar: Silkefyr med billeangreb 2023-1 06-01-2023
Købmanden som landsbyens omdrejningspunkt 04.02-60 15-12-2022
Rammesætning af kystplanlægningen 04.02-59 14-12-2022
Traditionel kystbeskyttelse har sine begrænsninger 04.02-57 26-10-2022
Sædskifter som virkemiddel i den målrettede regulering af kvælstof 04.02-58 26-10-2022
Digitale sandkasser giver mulighed for 3D skitsering af landskaber 09.01-08 07-10-2022
Digitale planer i Europa – status og ambitioner 07.00-03 20-09-2022
Stigende havvand kræver langsigtet planlægning 04.02-56 19-09-2022
Rådgiversvar: Douglasgran frøkilder og sodskimmel 2022-2 22-05-2022
Landmænds syn på forbedringer af ordningen til pleje af græs- og naturarealer 04.02-55 17-05-2022
Rådgiversvar: Galler på bøgeblade 2022-4 13-05-2022
Gamle grusgrave har potentiale for overdrevsvegetation 06.19-07 27-04-2022
Mobile tællere er et godt supplement til beregning af totalbesøg 06.01-127 22-04-2022
Design af tilgængelige grønne områder 06.02-25 07-04-2022
Veterantræer kræver plads og beskyttelse 09.06-14 22-03-2022
Granfiltpude på rødgranjuletræer 05.06-28 20-03-2022
Grenkapning er ikke beskæring 05.01-28 15-03-2022
Veterantræer i rekreative områder 06.08-15 14-03-2022
Prøvetagning af filterjord ved vurdering af behov for udskiftning 07.03-08 09-03-2022
Rådgiversvar: Gul fløjlsfod 2022-3 22-02-2022
Rådgiversvar: Blodlus på æbletræer 2022-2 11-02-2022
Planlægning for biodiversitet i byens grønne områder 06.08-14 01-02-2022
Sæt mere fokus på det byggede miljøs potentialer 03.00-30 31-01-2022
Rådgiversvar: Betydning af storm i skove 2022-1 29-01-2022
Rådgiversvar: Biller eller svamp i nobilis? 2022-1 22-01-2022
Vejskråninger som habitat for flora og fauna 06.08-13 19-01-2022
Skab større diversitet i artsfattige græsplæner 06.08-12 18-01-2022
Rådgiversvar: Fluesvampe på legeplads 2022-1 06-01-2022
Kommunal klimatilpasning: Samarbejde og interessentinddragelse 08.02-19 15-12-2021
Naturbaserede aktiviteter kan hjælpe flygtninge mod uddannelse og arbejdsliv 12.00-29 02-12-2021
Rådgiversvar: Svampeangreb på klatrebanetræ 2021-7 30-11-2021
Rådgiversvar: Klatrebane med svampeangreb 2021-6 30-11-2021
Frivilliges virkelyst øges, når grønne arealer sættes fri 03.03-92 02-11-2021
Græsning kan både skabe naturpleje og lokalt ejerskab 03.03-95 02-11-2021
Samarbejde med frivillige: Man når langt med kaffe, tillid og anerkendelse 03.03-91 02-11-2021
Med en fælles-skaber og ordentligt grej kan alt løses! 03.03-94 02-11-2021
Dialog bygger bro på tværs af aktører i skoven 03.03-93 02-11-2021
Vi må tænke kulturarv i byer på nye måder 03.14-18 27-10-2021
Guidning af borgerne til naturoplevelser 06.02-24 30-09-2021
Galhveps på agern af stilkeg 08.10-26 29-09-2021
Rådgiversvar: Forholdsregler mod nøddesnudebille 2021-6 23-09-2021
Rådgiversvar: Svampesygdom på ceder 2021-5 22-09-2021
Større diversitet og flere blomstrende urter i vejkanter 06.08-11 13-09-2021
Effekten af tømidler på biodiversitet i jord 05.23-13 18-08-2021
Jorden er et system 03.00-40 17-08-2021
Jord: Lad os tænke mere cirkulært 03.00-39 17-08-2021
Vurdering af vækstjord 03.00-41 17-08-2021
Rådgiversvar: Mistrivsel i nobilis 2021-1 16-07-2021
Rådgiversvar: Rødeg med Phytophthora 2021-5 16-07-2021
Semi-naturlige urteagtige vegetationstyper i og omkring byer: etablering og udvikling 08.07-04 12-07-2021
Planter som værktøj i regnvandshåndtering 04.03-25 22-06-2021
Eksempler på planter til LAR-anlæg 04.03-26 22-06-2021
Rådgiversvar: Spindemøl på hæg 2021-4 31-05-2021
Rådgiversvar: Granskudslus på Sitkagran 2021-4 26-05-2021
Rådgiversvar: Avnbøg med krøllede blade 2021-3 20-05-2021
Rådgiversvar: Sitkagrans overlevelse i 2021 2021-3 19-05-2021
Vandforbrugeres holdninger til beskyttelse af drikkevandet 04.02-54 12-05-2021
Truslerne mod Storkøbenhavns grønne områder 03.02-21 06-05-2021
De københavnske kirkegårde er multifunktionelle byrum – både før og under Covid-19 03.11-58 03-05-2021
På vej mod nye betalingsmodeller i klimatilpasningen 08.02-18 26-04-2021
Bidragsmodeller i klimatilpasningen: Hvem skal betale og hvorfor 08.02-17 24-03-2021
Rådgiversvar: Bladmiler og kastanie-minermøl 2021-2 15-03-2021
Københavnernes udeliv ændrede sig under Covid-19 03.11-57 10-03-2021
Rådgiversvar: Douglasgran med rodråd 2021-2 10-03-2021
Jættebarkbillen. Biologi og betydning 08.10-01 16-02-2021
Der er snylteplanter overalt i skoven 09.06-13 15-02-2021
Mykorrhiza: vigtig, men nem at overse 09.06-12 14-02-2021
Hjælp til rodsystemet: Mykorrhiza i by- og landskabstræer 05.26-39 14-02-2021
Rådgiversvar: Fældning af syge hestekastanjer 2021-1 10-02-2021
Spindemøl – synlige men harmløse 05.28-19 09-02-2021
Rådgiversvar: Egesplintved med svamp 2021-1 06-01-2021
Stor variation i brugen af grønne frivillige 03.03-90 02-12-2020
Overvejende positive erfaringer med sensorstyret ukrudtsbekæmpelse på belægninger 09.00-45 12-11-2020
De fleste danske børn kommer meget udendørs 06.02-23 12-11-2020
Øget renhold kan bruges mere i forebyggelsen af ukrudt 12-11-2020
Design med børn giver ny vinkel på byrum og demokratisk inddragelse 03.19-24 02-11-2020
Beregning af merværdier ved grønne klimaløsninger 03.00-38 21-10-2020
Procesmodel til design af sundhedsfremmende naturmiljøer 12.00-28 15-09-2020
Har offentligheden adgang til private bade- og bådebroer? 06.01-126 10-09-2020
Barrierer for adgang: Temaer til videre overvejelse 06.01-125 10-09-2020
Lokal udviklingskapacitet kræver også finjustering af politik og planlægning 04.02-53 17-08-2020
Ny model understøtter arbejdet med lokal udviklingskapacitet i landsbyer 04.02-52 17-08-2020
Tilrettelæggelse af bekæmpelse på belægninger kræver kendskab til ukrudtet 09.00-42 10-08-2020
Forebyggelse et vigtigt supplement til pesticidfri bekæmpelse 09.00-43 10-08-2020
Indblik i planlægning på tværs af kommuner med digitale plandata 07.00-02 10-08-2020
Kvalitetskrav en fordel i indsatsen mod ukrudt 09.00-41 10-08-2020
Rådgiversvar: Svamp ved klatrebanetræ 2020-5 06-07-2020
Rådgiversvar: Svamp ved fyr i klatrebane 2020-3 06-07-2020
Skovrejsning gennem partnerskaber giver solid forankring 03.01-101 26-06-2020
Rådgiversvar: Atlaskspinder på poppel og pil 2020-2 18-06-2020
Levedygtige landsbyer 2.0 – den manglende brik 04.02-51 10-06-2020
Forvaltning af grøn kulturarv i praksis 03.14-17 08-06-2020
Nyt begreb skal løfte den grønne kulturarv 03.14-16 08-06-2020
Rådgiversvar: Sitkabladlus i 2020 2020-1 07-06-2020
Rådgiversvar: Sitkabladlus i 2020 2020-4 07-06-2020
Selvantændelse i flisstakke 11.00-06 06-06-2020
Skove med friluftsliv som formål 09.09-33 04-06-2020
Overvågning og bekæmpelse af egeprocessionsspinder 08.10-25 03-06-2020
Egeprocessionsspinderens udbredelse og biologi 08.10-24 02-06-2020
Formidling i landskabet: Tjekliste kan optimere indsatsen 06.02-22 02-06-2020
Egeprocessionsspinderens udbredelse og biologi 05.28-17 29-05-2020
Overvågning og bekæmpelse af egeprocessionsspinder 05.28-18 29-05-2020
Rådgiversvar: Punggaller på lind 2020-3 26-05-2020
Brugerne vil gerne bevare fred og ro, når kirkegården omdannes til park 03.01-100 05-05-2020
Barrierer for adgang til kysten mest udbredt i sommerhusområder 06.01-124 04-05-2020
Hver femte barriere for adgang til naturen er et skræmmeskilt 06.01-123 30-04-2020
Nye skove kan gøres attraktive for friluftsliv fra starten 04.03-17 27-04-2020
Klimatilpasning i samspil med natur- og landskabsinteresser 03.13-21 24-04-2020
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 09.06-11 31-03-2020
Mikrohabitater som tegn på biodiversitet 09.06-10 30-03-2020
Rådgiversvar: Galler på pilegrene 2020-2 23-03-2020
Naturpleje med græssende dyr og friluftsliv – en række opmærksomhedspunkter 06.01-122 19-03-2020
Risiko for konflikter ved mødet mellem besøgende og store græssende dyr 06.01-121 19-03-2020
Erfaringer med sammensætning, effekt og drift af filterjord 07.03-07 31-01-2020
Brug og design af naturen for mennesker med bevægelseshandicap 06.02-21 30-01-2020
Rådgiversvar: Birk med svamp 2020-1 29-01-2020
FN’s Verdensmål oversat til 10 indikatorer for klimatilpasning 03.00-36 17-12-2019
Bæredygtighedsscore for tre klimatilpasningsprojekter 03.00-37 17-12-2019
Yderområder som attraktive levesteder for tilflyttere 04.02-50 12-12-2019
Forskellige træarter huser til en vis grad forskellige typer mikrohabitater 06.08-10 05-12-2019
Stort set lige mange mikrohabitater på forskellige typer træruiner 06.08-09 05-12-2019
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 06.08-08 08-11-2019
Skovgræsning kan understøtte biodiversitetsformål 06.06-11 04-11-2019
Mikrohabitater på træer vigtige for biodiversiteten 06.08-07 01-11-2019
Cykelbyen København som rollemodel i klimakampen 03.01-32 30-10-2019
Meldug som regel uskadeligt for bytræer 05.26-38 29-10-2019
VAT 19: Opdateret norm for værdisætning af træer 05.01-27 25-09-2019
Webportal samler information om alle rekreative ruter i Schweiz 06.01.120 25-09-2019
Planter til LAR-vejbede skal kunne tåle tørre forhold 04.03-24 21-08-2019
Affald i byer med turisme: 18 indsatser at arbejde med 03.01-31 09-08-2019
Behov for differentieret tilgang til kystbeskyttelsen 04.02-49 09-08-2019
Grøn klimaskærm håndterer tagvand gennem fordampning 04.03-22 12-07-2019
Eksempel på Grøn Klimaskærm i funktion 04.03-23 12-07-2019
Stærk strategi for arbejdet med rekreative stier i Irland 06.01-119 28-06-2019
Landsbyer vil selv skabe udvikling 04.02-48 21-06-2019
Rådgiversvar: Kæmpeporesvamp ved kirke 2019-1 20-06-2019
Store forskelle i effekten af permeable befæstelser 09.00-40 04-06-2019
Lodsejeres mulighed for at begrænse adgang til naturområder 06.01-117 24-05-2019
Lovlige og ulovlige skilte om adgang til naturen 06.01-118 24-05-2019
Flere vildtlevende dyr og naturområder vil få danskerne oftere ud i landskabet 06.01-116 23-05-2019
Ledig plads på kirkegården er både udfordring og mulighed 03.01-99 16-04-2019
Plantekvalitet i buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-08 16-04-2019
Forslag til kvalitetsstandard for buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-09 16-04-2019
Fremtidsperspektiver for de intensive produktionslandskaber 04.02-47 16-04-2019
Stadig begrænset kendskab til reglerne for at færdes i naturen 06.01-115 19-03-2019
Storbyboere tager oftest på weekend- og ferierejser 03.03-26 18-03-2019
Vand i historiske haveanlæg som inspiration til LAR 04.03-21 21-01-2019
Strategisk udvikling af det stedbundne har lang effekt 04.02-46 21-01-2019
Norske vinteregeprovenienser 03.03-57 15-01-2019
Mere produktive vinteregeprovenienser 03.03-56 14-01-2019
Frygt og væmmelse for dyr påvirker kun naturbesøget lidt 06.01-113 04-12-2018
Mange er bange for hunde uden snor i naturen 06.01-114 04-12-2018
Dyrelivet har stor betydning for naturoplevelsen 06.01-112 04-12-2018
Megamarker reducerer variationen i landskabet 04.01-07 02-11-2018
Kaliumformiat er et trævenligt alternativ til vejsalt 05.23-12 10-10-2018
Havfriluftsliv kortlagt på landsplan 06.01-111 10-10-2018
Rekreativ anvendelse af kirkegårde 03.01-98 20-08-2018
Vejlovgivning og adgangsregler 03.05-15 22-06-2018
Vejlovgivning og adgangsregler 06.01-82 18-06-2018
Fugle som bevoksningsudviklere 04.00-16 18-06-2018
Nordens befolkning vokser og bliver stadigt ældre 05.02-19 18-06-2018
Økonomisk vækst i de nordiske regioner 05.02-20 18-06-2018
Overnatning og ophold i naturen 06.01-100 14-06-2018
På cykel i naturen 06.01-101 14-06-2018
Organiserede aktiviteter i naturen 06.01-102 14-06-2018
Skiløb, kælkning og skøjteløb i naturen 06.01-103 14-06-2018
Sejlads med kano, kajak og andre småbåde uden motor 06.01-104 14-06-2018
Hvor man må bade og svømme i det fri? 06.01-105 14-06-2018
Hvor må man lave bål og bruge grill og kogeblus? 06.01-106 14-06-2018
Indsamling af nødder, svampe, bær og rav i naturen 06.01-107 14-06-2018
Skiltning og lukning af veje og stier i det åbne land 06.01-108 14-06-2018
Skiltning mod færdsel i privat skove 06.01-109 14-06-2018
Færdsel og skiltning på indhegnede græsningsarealer 06.01-110 14-06-2018
Til fods i naturen 06.01-97 14-06-2018
Med hund i naturen 06.01-99 14-06-2018
På hesteryg i naturen 06.01-98 14-06-2018
Bestemmelse af permeable befæstelsers infiltrationsevne 09.00-39 07-05-2018
i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester 03.03-89 07-05-2018
Publikumstælling ved Frihedsbroen på Kongeåstien 06.01-95 07-05-2018
Publikumstælling ved Knag Mølle på Kongeåstien 06.01-96 07-05-2018
Planlægning og design af permeable befæstelser 09.00-38 22-03-2018
Friluftsliv og grønne aktiviteter øger social kapital for veteraner 12.00-27 21-03-2018
BioLAR kan øge byens naturkvalitet 04.03-20 21-03-2018
Biodiversitet og grønne byer 03.00-29 09-03-2018
Flygtninge som ressource i mindre byer 08.19-03 05-02-2018
Samskabelse om forankring af flygtninge 08.19-05 05-02-2018
Kan lokalsamfund i mindre byer hjælpe flygtninge? 08.19-04 05-02-2018
Dækafgrøder – et alternativ til renholdelse ved etablering af vedplantninger 04.08-04 29-01-2018
Anbefalinger til brug af dækafgrøder ved etablering af vedplantninger 04.08-05 29-01-2018
Plantevækst i filterjord 04.03-18 29-01-2018
Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte lokal biodiversitet 04.03-19 29-01-2018
Biologi og principper for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-40 12-12-2017
Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-41 12-12-2017
Strategisk bydesign med borgere (1) Proces. 03.00-27 28-11-2017
Strategisk bydesign med borgere (2) Resultater 03.00-28 28-11-2017
Undervisning i grønne fag kan gavne krigsveteraner 12.00-26 09-11-2017
Brug buske bedre 04.06-34 08-11-2017
Brug af bilen i Storkøbenhavn. En spørgeskemaundersøgelse på Østerbro og i Borup 03.03-25 05-10-2017
Værdifuld værdisætning af træer 09.05-03 04-10-2017
Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner 06.00-39 29-09-2017
Udviklingen i Københavns cykelstinetværk 03.19-23 27-09-2017
Slid på byens plæner – hvordan undgås det og hvad gør man når skaden er sket? 05.06-49 28-08-2017
Fem byers erfaringer med vand og grøn infrastruktur 03.01-97 28-08-2017
Bæredygtige byer (1) Bæredygtighed og resiliens 03.00-25 21-08-2017
Bæredygtige byer (2) Internationale agendaer 03.00-26 21-08-2017
Klimatilpasning Kokkedal (2). Fra vision til handling 08.02-16 08-06-2017
Håndtering af affald i byer med turisme 03.01-30 08-06-2017
Symptomer og følgeskader ved hestekastanje-bakteriekræft 05.27-02 15-05-2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.19-22 26-04-2017
Veterantræer og biodiversitet 03.13-20 26-04-2017
Fra parkering til park 03.00-24 25-04-2017
LAR, leg og læring i skolegården 08.02-14 25-04-2017
Klimatilpasning Kokkedal (1). Proces og organisering 08.02-15 25-04-2017
Strategisk borgerinddragelse i forvaltningen af grønne områder 03.03-88 28-03-2017
Kirkejordens rekreative potentiale 03.01-96 27-03-2017
Træers reaktioner på oversvømmelse 04.06-33 20-03-2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.03-22 01-03-2017
Fra cykelstier til cykelnetværk – historien om de københavnske cykelstier 1912-2013 03.03-23 01-03-2017
Hvor er udvikling af cykelstinetværket sket? 03.03-24 01-03-2017
Asketoptørre: En svampesygdom i skov og landskab 05.26-21 22-02-2017
Bevar asketræer i by og landskab 05.26-37 22-02-2017
Krigsveteraner trives godt med friluftsliv 12.00-25 21-02-2017
Markvejenes rekreative funktion 04.01-06 17-01-2017
Fremtidens kulturlandskaber I - om inddragende og tværfaglig planlægning og forvaltning. 05.01-06 17-01-2017
Fremtidens kulturlandskaber II - et eksempel fra Nordfjends 05.01-07 17-01-2017
Værdifuld værdisætning af træer 05.01-26 19-12-2016
Dobbeltporøs filtrering renser regnvand uden kemi 04.03-17 19-12-2016
Urban agriculture 1. Urban farming 06.00-10 01-12-2016
Urban agriculture 2. Urban food gardening 06.00-11 01-12-2016
Klimatilpasning ved landskabsbaseret vandhåndtering i afrikanske byer 05.02-18 01-12-2016
LAR, leg og læring i skolegården 04.03-16 26-10-2016
For dyb plantning af træer har alvorlige konsekvenser 04.06-32 26-10-2016
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-35 26-10-2016
Organisering af lokalt udviklingsarbejde – lokal strategisk kapacitet i landdistrikterne 05.01-05 20-10-2016
Markstørrelsens udvikling i perioden 1954 til 2015 04.01-05 20-10-2016
Naturbaseret terapi kan hjælpe krigsveteraner 12.00-24 29-09-2016
Samarbejde om udvikling af lokal regnvandsafledning i North Carolina 04.03-15 29-09-2016
Særlige krav til træer på kirkegårde 03.01-92 29-09-2016
Lokal afledning af regnvand i USA 08.02-12 27-09-2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 08.02-13 27-09-2016
HERCULES II Drivkræfter og aktører inden for landskabsændringer i Europa 05.02-17 27-09-2016
HERCULES I. Bæredygtig fremtid for Europas kulturarv inden for kulturlandskaber 05.02-16 27-09-2016
Fra parkering til park 03.00-34 28-08-2016
Tag parcelhusområders økosystemtjenester med i planlægningen 03.01-95 27-08-2016
Grundejernes villighed afgørende for økosystemtjenester 03.01-94 27-08-2016
Parcelhusområder har potentiale for flere økosystemtjenester 03.01-93 27-08-2016
De bynære landbrugsområder (1) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-14 25-08-2016
De bynære landbrugsområder (2) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-15 25-08-2016
Elge i naturplejen 06.00-38 27-06-2016
Buske giver kirkegården variation og frodighed 03.01-91 27-06-2016
Implementering af klimatilpasningsplaner i kommunerne 03.00-33 27-06-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (2). Danskernes samlede forbrug på friluftsaktiviteter 06.01-93 31-05-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (3). Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk – målt i økonomisk aktivitet og beskæftigelse 06.01-94 30-05-2016
Implementering af kommunale klimatilpasningsplaner 08.02-11 30-05-2016
Teknikker til afbrænding på græsarealer 09.12-16 26-05-2016
Afbrænding på græsarealer 09.12-15 25-05-2016
Plantehullet skal klare klimaet 04.03-14 24-05-2016
Biodiversitet på kirkegården 06.08-06 24-05-2016
Teknikker til afbrænding på græsarealer 06.01-18 24-05-2016
Valg af frøkilder i douglasgran: FP278 03.04-08 24-05-2016
Afbrænding på græsarealer en fordel for biodiversiteten 06.01-17 24-05-2016
Vurdering af bytræers vækst i etableringsperioden 04.06-30 27-04-2016
Plantebedet der giver tilfredsstillende vækst 04.06-31 27-04-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (1). Hvor mange penge bruger danske husstande på at dyrke friluftsliv her i landet? 06.01-92 25-04-2016
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-23 18-04-2016
Lokal afledning af regnvand i USA 04.03-12 15-03-2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 04.03-13 15-03-2016
Kirkegården fremtidssikres med en udviklingsplan 03.01-90 09-03-2016
Fremtidens kvælstofudnyttelse 08.02-09 04-03-2016
dNmark – forskningsalliance med fokus på kvælstof 08.02-10 04-03-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (3). Barrierer for friluftsliv 06.02-19 04-03-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (4). Friluftsliv og integration 06.02-20 04-03-2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 04.02.45 15-02-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (1). Brug af grønne områder 06.02-17 15-02-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (2). Aktiviteter og motiver 06.02-18 15-02-2016
Mangelfuld drift kan udhule kirkegårdens økonomi 03.03-87 04-02-2016
Hvordan kan man arbejde med oplevelsesværdier i grønne områder 12.00-23 04-02-2016
Samtænkning af biodiversitet og rekreation i grønne områder 06.08-05 04-02-2016
Biodiversitet i byens formelle og uformelle grønne områder 06.08-04 04-02-2016
Byform og cykling: Hvordan skal cykelbyen se ud? 03.03-21 04-01-2016
Natur som incitament for udflytning 08.19-02 04-01-2016
Principper for måling af vandkvalitet 03.15-04 15-12-2015
Gør kirkegården til et godt sted for de pårørende 03.03-86 14-12-2015
Eksempler på måleprogrammer for vandkvalitet i regnvand 03.15-05 14-12-2015
Helseskoven Octovia® 12.00-22 30-11-2015
Ekstensive hesteracer i naturplejen 06.00-37 30-11-2015
Volante I: Bæredygtig landskabsforvaltning er kommet på landkortet i EU 05.02-10 12-11-2015
Volante II: seks casestudier af landbrugsejendomme i Europa 05.02-11 12-11-2015
Volante III: Lodsejere, landskaber og regulering i Danmark 05.02-12 12-11-2015
Volante IV: Habitatdirektivet og miljøvenlig landbrugspolitik 05.02-13 12-11-2015
Blomstrende designprincipper for en moderne kirkegård 03.01-89 30-10-2015
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 03.13-19 30-10-2015
Valg af frøkilder i douglasgran: FP262 03.04-07 21-10-2015
Valg af frøkilder i douglasgran: FP277 03.04-06 20-10-2015
Ekstensive hesteracer i naturplejen 09.12-14 20-10-2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 06.02-15 01-10-2015
Fremtidens campingplads er specialiseret 06.02-16 01-10-2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 06.02-14 01-10-2015
Geologisk kortlægning kan optimere placeringen af LAR-anlæg 04.03-08 23-09-2015
Udformning og placering af nedsivnings­anlæg på moræneler 04.03-10 23-09-2015
Tre metoder til vurdering af nedsivnings­kapacitet i moræneler 04.03-09 23-09-2015
God effekt af grusrender og pindsvinefaskiner på moræneler 04.03-11 21-09-2015
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 04.01-04 29-08-2015
Dilemmaer for energieffektiv byudvikling 05.02-09 13-08-2015
Friluftsinstallationer i træer 06.02-13 13-08-2015
Sten i skovjorde i Danmark 04.03-10 26-06-2015
Sten og grus i danske skovjorde 04.03-11 26-06-2015
Valg af frøkilder i douglasgran 03.04-05 26-06-2015
Afkobling af veje: Regnvandets passage af vejkryds 04.03-07 23-06-2015
Afkobling af veje: Vejprofil og kapacitet 04.03-06 22-06-2015
Sten og grus i danske mark- og skovjorde 04.01-06 16-06-2015
Sten i mark- og skovjorde i Danmark 04.01-05 16-06-2015
Skovelementer kan gøre børnehavens legeplads mere spændende 03.19-20 11-06-2015
Skovelementer kan gøre grønne områder attraktive for børnehaver 03.19-21 11-06-2015
Naturpark Amager II 06.00-09 04-06-2015
Naturpark Amager I 06.00-08 04-06-2015
Ekstensiv pleje kan skabe mere biodiversitet i byens vejrabatter 27-05-2015
Sammensætning og brug af filterjord 07.03-06 27-05-2015
Filterjord – en metode til håndtering af vejvand 07.03-03 27-05-2015
Brug af skovens elementer ved udformning af legepladser til børnehaver 06.02-11 07-05-2015
Udformning af skovsteder til brug for børnehaver 06.02-12 07-05-2015
Fastgørelse af installationer i træer 09.09-32 25-04-2015
Tilsyn ved installationer i træer 09.09-31 24-04-2015
Friluftsinstallationer i træer 05.01-23 23-04-2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 05.01-24 23-04-2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 05.01-25 23-04-2015
Produktionen i den primære træindustri 2013 10.04-02 21-04-2015
Et succesfuldt eksempel på et bæredygtigt modernistisk boligkvarter 03.01-29 10-04-2015
Sammenhængen mellem mønstre i bymiljøer og urban bæredygtighed 03.01-28 10-04-2015
Flersidige skovbryn – anbefalinger til etablering 04.00-14 25-03-2015
Skovbryns strukturelle opbygning – forslag til en typologi 04.00-15 24-03-2015
Nye muligheder for at bevare kirkegårde 03.14-15 24-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (9). Transportmiddel 06.01-91 10-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (7). Transporttid 06.01-89 09-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (8). Transportafstand 06.01-90 09-03-2015
Gør landsbykirkegårdens ledige arealer grønne 03.03-85 18-02-2015
Grønne tages betydning for mikroklima og varmeø-effekt 04.09-09 18-02-2015
Grønne tages termiske egenskaber 04.09-10 18-02-2015
Indikatorer for bæredygtige byer 03.01-27 02-02-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (6). Gruppestørrelse 06.01-88 02-02-2015
Træartsvalget 21. Ær 03.02-38 21-01-2015
Træartsvalget 20. Ædelgran 03.02-37 20-01-2015
Installationer i træer 09.09-30 19-01-2015
Frivillige bidrager aktivt til driften af grønne områder i England 03.03-84 10-12-2014
Rodvækst i rodvenlige bærelag 09.00-37 10-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (5). Naturbesøgenes varighed 06.01-87 08-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (3). Hvor stor en del af den voksne befolkning kommer ikke ud i naturen? 06.01-85 08-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (4). Er der befolkningsgrupper, hvor relativt færre kommer ud i naturen i løbet af et år? 06.01-86 08-12-2014
Lommeparker fremmer sundheden 03.01-88 27-11-2014
Bevaring på kirkegårde: Udvikling med omtanke 03.14-14 27-11-2014
Bekæmpelse af rynket rose I 09.06-08 26-11-2014
Bekæmpelse af rynket rose II 09.06-09 26-11-2014
Træartsvalget 19. Vintereg 03.02-36 25-11-2014
Træartsvalget 18. Stilkeg 03.02-35 24-11-2014
Skovrejsning - regler og tilskud 04.03.15 18-11-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (1). Introduktion 06.01-83 18-11-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (2). Antal naturbesøg pr. år 06.01-84 18-11-2014
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 04.03.16 18-11-2014
Det midlertidiges nødvendighed 03.03-20 24-10-2014
Beskyttelse af træer på skovkirkegårde 05.26-36 23-10-2014
Bevaring af træer på kirkegårde 05.26-35 16-10-2014
Fakta og myter om rekreative stier 03.11-54 15-10-2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 03.11-55 15-10-2014
Bekæmpelse af rynket rose I 06.00-35 25-09-2014
Bekæmpelse af rynket rose II 06.00-36 25-09-2014
Nedsivningstilladelser - juridiske og tekniske forhold 03.05-18 25-09-2014
Byplanlægning med børn og unge 03.00-22 12-09-2014
Landskabsdiskurser i kommuneplanlægningen 04.02-44 11-09-2014
Udledningstilladelser for regnvand 03.05-17 25-08-2014
Status for driftsstyring på kirkegårde 03.03-83 25-08-2014
Regnvand: Miljømål, kvalitetskrav og vilkår i nedsivnings- og udledningstilladelser 03.05-16 21-08-2014
Urban Growth management - strategisk planlægning af byvækst 03.00-21 20-08-2014
Er vi bange for ulven 04.00-12 20-08-2014
Kommunal praksis ved udledning af tag- og overfladevand 03.03-82 30-06-2014
Bedre grundlag for indsatsen mod invasive arter 06.00-34 30-06-2014
Lokal afledning af regnvand: Ramme for nedsivnings- og udledningstilladelser 03.03-81 29-06-2014
Brandsikring af grønne tage 04.09-08 28-06-2014
Tæthedskontrol af tag­membran på grønne tage 04.09-07 27-06-2014
Landskabsurbanismens Dogmer 09.19-02 20-06-2014
Storbykonkurrence i Danmark og Sverige 05.02-08 20-06-2014
Landskabsurbanismens historie 09.19-03 20-06-2014
Flere rigtige måder at beskære træer på 05.01-22 26-05-2014
Grønne tages luftrensende egenskaber 04.09-06 05-05-2014
Grønne tage og regnvandshåndtering - del 1 04.09-04 02-05-2014
Grønne tage og regnvandshåndtering - del 2 04.09-05 02-05-2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 06.01-81 30-04-2014
Genstridige konflikter 09.00-14 30-04-2014
Nyt perspektiv - løs op for konflikten ved at omformulere den 09.00.15 30-04-2014
Træartsvalget 17. Thuja 03.02-34 30-04-2014
Træartsvalget 16. Spidsløn 03.02-33 29-04-2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-07 28-04-2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-06 27-04-2014
Det midlertidiges nødvendighed 03.14-13 27-03-2014
Et forslag til religionsneutral begravelsesplads 03.01-86 27-03-2014
Skovbegravelsespladser på uindviet jord 03.01-87 27-03-2014
Håndholdt geografisk information - med mobilen ud i naturen 06.00-07 19-03-2014
Nyt entreprenørskab påkrævet i yderområder 04.02-42 11-03-2014
Lokal strategisk kapacitet 04.02-43 11-03-2014
Fremstillingsindustrien i mindre danske byer 03.02-20 20-02-2014
Fakta og myter om rekreative stier 06.01-80 20-02-2014
Lavteknologisk industri i Danmark 03.02-19 14-02-2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-33 11-02-2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-32 10-02-2014
Ahornsodbark - En potentiel skadevolder på bytræer 05.26-34 10-02-2014
Forskning i permeable befæstelser 09.00-36 10-02-2014
Rød nåleringplet på fyr 08.07-31 31-01-2014
Ædelgranbarkbille - en ny trussel mod Abies-arter i Danmark 08.10-23 30-01-2014
Ædelgrankræft - en ny sygdom på Abies-arter 08.07-51 30-01-2014
Lebensbereich stilen 08.00-15 12-12-2013
Gødskning af træer 04.05-05 12-12-2013
Træets næringsstoffer 04.05-03 12-12-2013
Vurdering af træers behov for næring 04.05-04 12-12-2013
Natur på kirkegården – en tanke værd 03.13-18 11-12-2013
Indefra og ud – byudvikling i øjenhøjde 03.14-12 11-12-2013
Afsøgning af byens ressourcer – bylaboratorier på kort og lang sigt 03.14-11 11-12-2013
Byhøst - en almennyttig forening 06.00-06 10-12-2013
Pendling i det østjyske bybånd 03.02-18 10-12-2013
Det multifunktionelle jordbrug 04.02-41 10-12-2013
Ædelgranbarkbille 05.05-40 27-10-2013
Neonectria ædelgrankræft III 05.06-27 27-10-2013
Neonectria ædelgrankræft II 05.06-26 26-10-2013
Neonectria ædelgrankræft I 05.06-25 25-10-2013
Ædelgrankræft på prydtræer 05.26-33 22-10-2013
Stationsbyers potentialer I 03.02-16 17-10-2013
Stationsbyers potentialer II 03.02-17 17-10-2013
Analyseværktøjet Stjernediagrammet 09.00-12 17-10-2013
Konflikters dynamik 09.00-13 17-10-2013
Biodiversitet i byer 03.00-19 16-09-2013
Landskab er noget, vi alle kan »gøre« 03.00-20 16-09-2013
Kirkegårdens bløde opgaver skal med i overvejelserne 03.03-80 12-09-2013
Kirkegårdens plantyper 03.01-85 12-09-2013
Urteagtige og dynamiske plantninger 08.07-03 12-09-2013
Friluftslivets samfundsværdi 06.00-05 29-08-2013
Den nye geografi 05.01-04 29-08-2013
Kolindsund: ny natur 04.01-03 29-08-2013
Skovrejsning - regler og tilskud 03.03-79 05-07-2013
Grønne tage - historik og potentiale 04.09-02 04-07-2013
Grønne tage - typologi og opbygning 04.09-03 04-07-2013
Nye samarbejdsformer kan optimere driften af kirkegårde 03.03-78 04-07-2013
Skovrejsning - regler og tilskud 10.05-08 26-06-2013
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 10.05-09 26-06-2013
Pædagogers naturformidling i naturbørnehaver 06.02-09 18-06-2013
Forskning i udeskole i Danmark - 2000-2013 06.02-10 18-06-2013
Byer har brug for festivaler 03.19-19 03-06-2013
Grøn markedsføring af metropolen Hong Kong 03.03-77 03-06-2013
Opsamling af regnvand på golfbaner 05.00-03 03-06-2013
Træartsvalget 15. Skovfyr 03.02-32 08-05-2013
Dåvildt i naturplejen I 09.12-12 08-05-2013
Dåvildt i naturplejen II 09.12-13 08-05-2013
Træartsvalget 14. Sitkagran 03.02-31 07-05-2013
Parter og interesser - interessentanalyse I 09.00-10 06-05-2013
Indflydelseskortlægning - interessentanalyse II 09.00-11 06-05-2013
Naturbørnehaver 06.02-08 06-05-2013
Hestekastanje-bakteriekræft 05.27-01 25-03-2013
Nøgling af lindetræer på kultivarniveau 08.01-24 25-03-2013
Mødet med andre skov­gæster i bynær skov 06.01-78 22-03-2013
Anvendelse af indgange og stinet i et skovområde 06.01-79 22-03-2013
Træartsvalget 13. Røn 03.02-30 28-02-2013
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer 09.12-11 28-02-2013
Træartsvalget 12. Rødgran 03.02-29 27-02-2013
Fælles problemløsning - beslutningsdiamanten 09.00-07 22-02-2013
Gør godt samarbejde bedre 09.00-08 22-02-2013
Konstruktiv forhandling 09.00-09 22-02-2013
Slacklining øger presset på byens træer 05.39-05 11-02-2013
To redskaber til driftsstyring på kirkegårde 03.03-76 11-02-2013
At tage bestik af situationen 09.00-05 15-01-2013
Konfliktstrategier 09.00-06 15-01-2013
Talenternes geografi I 05.01-02 15-01-2013
Talenternes geografi 05.01-03 15-01-2013
Rødgrans sundhed i Danmark 08.00-09 20-12-2012
Afprøvning af nyudviklet kulturredskab til »punktvis reolpløjning« 04.03-09 19-12-2012
Urban Play - arkitekturinstallationer i industrilandskabet 03.01-84 19-12-2012
Stor lærkebarkbille 08.10-22 19-12-2012
Den simple fysiske model trives i landskabsarkitekturen 03.01-83 19-12-2012
Kommuner brander sig grønt 03.03-75 18-12-2012
Bøgens sundhed i Danmark 08.00-08 18-12-2012
Egens sundhed i Danmark 08.00-07 17-12-2012
Træartsvalget 11. Rødel 03.02-28 17-12-2012
Deltagelse i festivaler I 03.03-18 17-12-2012
Deltagelse i festivaler II 03.03-19 17-12-2012
Når lokale projekter fører til udvikling 04.02-40 17-12-2012
Håndtering af konflikter i forbindelse med friluftsliv og planlægning 09.00-04 17-12-2012
Træartsvalget 10. Lærk 03.02-27 16-12-2012
Skovsundhedsovervågning i Danmark 08.00-03 16-12-2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.01-82 28-11-2012
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer – Erfaringer fra Vejle Kommune 07.00-01 28-11-2012
Naturen kan stimulere vores kreativitet 03.12-14 28-11-2012
Stauder på kirkegårde giver variation og letter arbejdet 08.04-02 30-10-2012
Bytræer: Metode til høj artsdiversitet og risikospredning 03.03-74 30-10-2012
Kirkegårdens stilelementer 03.00-32 30-10-2012
Byer har brug for festivaler 03.03-17 23-10-2012
Regulering af mountainbike rute i Rude Skov 06.01-76 23-10-2012
Færdsel langs danske vandløb IV 06.01-77 23-10-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg III 03.03-55 22-10-2012
Genstridige konflikter 09.04-30 22-10-2012
Nyt perspektiv 09.04-31 22-10-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg II 03.03-54 22-10-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg I 03.03-53 22-10-2012
2. Kvalitetsstandard for planteskoletræer 03.19-18 25-09-2012
Fem nøgleord i forvaltning af byens grønne områder 03.03-72 25-09-2012
Anbefaling af gade- og vejtræer – Nyt tiltag skal hjælpe planlæggere og forvaltere af træer 03.01-81 25-09-2012
Plejeplanen sætter driften af kirkegården i system 03.03-73 25-09-2012
Konflikters dynamik 09.04-29 19-09-2012
Magtbaser og interessebaser 09.04-28 18-09-2012
Indflydelseskortlægning - interessentanalyse II 09.04-27 17-09-2012
Parter og interesser - interessentanalyse I 09.04-26 16-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg III 03.03-52 16-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg II 03.03-51 15-09-2012
Kvælstofkredsløb ved aldersgradueret gødskning 05.09-54 14-09-2012
Hugstens betydning for kvælstofkredsløbet i juletræer 05.09-55 14-09-2012
Forsøg med aske og gyllefibre som gødning 05.09-56 14-09-2012
Juletræskvalitet med aske og gyllefibre som gødning 05.09-57 14-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg I 03.03-50 14-09-2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i juletræer og klippegrønt 05.05-30 14-09-2012
Bekæmpelse af ukrudt i juletræer og pyntegrønt 05.01-15 14-09-2012
Borgerinddragelse og partnerskaber i kommunernes stiplanlægning 06.01-74 05-09-2012
Færdsel langs danske vandløb III 06.01-75 05-09-2012
Velfærdsbyens landskaber 03.01-79 20-08-2012
Fem landskabstræk i velfærdsbyen Albertslund 03.01-80 20-08-2012
Vejtræer i større danske kommuner 03.03-70 20-08-2012
Diversiteten af vejtræer i større danske kommuner 03.03-71 20-08-2012
Publikumstælling ved hjælp af passive infrarøde passagemålere 06.01-70 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (7) 06.01-71 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (8) 06.01-72 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (9) 06.01-73 01-08-2012
Hvem går ikke så tit tur i skoven? 09.09-29 29-06-2012
Forskellige befolkningsgruppers skovbesøg 09.09-28 28-06-2012
Lommeparker - en vigtig ressource i den tætte by 03.01-78 27-06-2012
Brugere, menighedsråd og provsti – Hvem bestemmer hvad på kirkegården? 03.03-68 27-06-2012
Ti årlige ture i skoven er typisk 09.09-27 27-06-2012
Stiftet, sagkyndige og andre bestemmelser 03.03-69 27-06-2012
Træartsvalget 9. Lind 03.02-26 26-06-2012
Forårsafløvninger i eg 08.10-21 26-06-2012
Friluftsliv i skovene 09.09-26 26-06-2012
Træartsvalget 8. Grandis 03.02-25 25-06-2012
Træartsvalget 7. Fuglekirsebær 03.02-24 24-06-2012
Nyt brug af land - integrerende iværksætteri 04.02-39 08-06-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (5) 06.01-68 08-06-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (6) 06.01-69 08-06-2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 06.00-31 30-05-2012
Aktive fædre og sociale mødre på legepladsen 03.01-77 29-05-2012
Nye kneb mod ukrudt på kirkegårde 09.00-35 29-05-2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 06.00-30 29-05-2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 04.10-05 29-05-2012
Lodsejernes erfaringer med færdsel langs danske vandløb 09.09-24 28-05-2012
Adgangsmuligheder og færdselsmønster langs danske vandløb 09.09-25 28-05-2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 04.10-04 28-05-2012
Træartsvalget 6. Douglasgran 03.02-23 28-05-2012
Træartsvalget 5. Bøg 03.02-22 27-05-2012
Træartsvalget 4. Birk 03.02-21 26-05-2012
Grundejere og klimatilpasning 08.02-08 08-05-2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.00-16 08-05-2012
Strategisk byomdannelse - to eksempler 03.00-17 08-05-2012
Udfordringer for kommunernes klimatilpasning - politiske og forvaltningsmæssige 08.02-07 08-05-2012
Træartsvalget 3. Avnbøg 03.02-20 30-04-2012
Asiatiske træbukke i Norditalien 08.10-20 30-04-2012
Asiatisk træbuk i USA 08.10-19 29-04-2012
Træartsvalget 2. Ask 03.02-19 29-04-2012
Hospitalshaver i København 03.01-76 27-04-2012
Helheds Orienteret Drift - HOD i kommunerne 03.03-67 27-04-2012
Nye arter kan afløse buksbom som gravstedshække 08.02-07 27-04-2012
Bekæmpelse af ukrudt i kulturer og læhegn 04.10-01 24-04-2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i skove og på tømmer 04.11-01 24-04-2012
Træartsvalget 1 - de enkelte træarters økologi og anvendelse 03.02-18 23-04-2012
Færdsel langs danske vandløb I 06.01-62 11-04-2012
Færdsel langs danske vandløb II 06.01-63 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (2) 06.01-65 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (3) 06.01-66 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (4) 06.01-67 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (1) 06.01-64 11-04-2012
Pesticidforbruget på offentlige arealer i 2010 05.25-18 29-03-2012
Buksbom grentørre 05.26-17 29-03-2012
Behov for alternativer til buksbom på kirkegårde 08.02-06 29-03-2012
Medarbejderperspektiv: Udlicitering med virksomhedsoverdragelse 03.03-66 29-03-2012
Underplantning af rødgran 04.01-07 08-03-2012
Taksering af skovressourcer med luftbåren laserscanning 09.01-03 08-03-2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 09.12-10 08-03-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk I 08.10-17 08-03-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk II 08.10-18 08-03-2012
En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes klimatilpasning 08.02-05 02-03-2012
Strategier for kommunernes klimatilpasning 08.02-06 02-03-2012
Social Farming - Green Care 04.02-38 02-03-2012
Alternativer til traditionelt vejsalt 05.23-11 29-02-2012
Vigtige emner for kommuners klimatilpasning 03.00-31 29-02-2012
Regler for bekæmpelses­midler på kirkegårde 05.25-17 29-02-2012
Forsøg med aldersgradueret gødskning 05.09-51 08-02-2012
Højde- og aldersgradueret gødskning og topskudsregulering 05.09-52 08-02-2012
Juletræskvalitet ved aldersgradueret gødskning 05.09-53 08-02-2012
Lodsejeres erfaringer med Spor i Landskabet 06.01-60 23-01-2012
Kommunernes klimatilpasning II 08.02-04 23-01-2012
Hvorfor deltager lodsejere i Spor i Landskabet 06.01-61 23-01-2012
Kommunernes klimatilpasning I 08.02-03 23-01-2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 06.00-29 20-01-2012
Sygdomme og skadedyr på kirkegårdens træer 05.01-21 20-01-2012
Bevoksningshøjde målt med luftbåren laserscanning 09.00-01 30-12-2011
Håndtering af vildt og vildtkød 09.10-11 30-12-2011
Beskæring af kirkegårdens buske 05.03-04 20-12-2011
Inddragelse af frivillige i drift af kommunale grønne områder 03.03-65 20-12-2011
Industriens byrum - noter om det uopdagede 03.14-09 20-12-2011
Et landskabsbiografisk blik på Carlsbergs byrum 03.14-10 20-12-2011
Aldersgradueret gødskning 05.09-50 16-12-2011
Neonectria barkkræft på ædelgranarter 05.06-23 16-12-2011
Cylindrocladium svampesygdom i buksbom 05.06-24 16-12-2011
DIAPLAN - nye metoder til planlægning i det åbne land 04.02-36 14-12-2011
Identifikation af social kapital 09.04-27 14-12-2011
Byudvikling i Hovedstaden indtil 2040 03.00-15 12-12-2011
DIAPLAN - fire projekter 04.02-37 12-12-2011
Bekæmpelse af gærdesnerlen 04.08-03 22-11-2011
Får hjælper greenkeepere med at reetablere fersk eng 05.06-48 22-11-2011
Hække i hovedrollen på kirkegården 03.03-64 21-11-2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber I 03.00-13 21-11-2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber II 03.00-14 21-11-2011
Interviews og mental maps 09.04-26 21-11-2011
Ukrudtsbekæmpelse: Rigtig energidosering nedsætter antallet af flammebehandlinger 05.00-02 21-11-2011
Tilvæksttab som følge af asketoptørre 08.07-50 31-10-2011
Robinietoptørre 08.07-48 31-10-2011
Udbredelse og konsekvenser af asketoptørre 08.07-49 31-10-2011
Bynke-ambrosie 04.10-03 31-10-2011
Ledige gravsteder er en vigtig brik i udviklingen af kirkegården 03.03-63 25-10-2011
Terapihaven Nacadia 12.00-21 25-10-2011
Svampesygdom i buksbom 05.26-32 25-10-2011
Årsagen til asketoptørre 08.07-32 24-10-2011
En ny tilgang til urbane landskaber 03.00-12 11-10-2011
Scenarier for byvækst i Europa II 08.02-02 11-10-2011
Uddannelser og kurser i friluftsliv og naturformidling 06.04-01 11-10-2011
At indpasse urnegravsteder i kirkegårds­anlægget 03.00-30 26-09-2011
Kirkegården i dynamik med omgivelserne 03.03-62 26-09-2011
Tyskland har styr på regnvandet 07.03-05 26-09-2011
Muligheder og begrænsninger for familiefriluftsliv i Danmark 06.03-06 20-09-2011
Innovativ plankultur 09.00-03 20-09-2011
Scenarier for byvækst i Europa I 08.02-01 20-09-2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia – etnisk mangfoldighed i fokus 03.11-56 26-08-2011
Kontrol af jordens volumenvægt 04.01-05 26-08-2011
Brug af kornkurvegrænser til bestemmelse af en god vækstjord 04.01-04 26-08-2011
Støtte til pleje af græsarealer. Hvad kan vi lære af England? 04.02-35 25-08-2011
Udviklingen i markveje 1954-2010 06.01-59 25-08-2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia – etnisk mangfoldighed i fokus 06.02-07 25-08-2011
Sitkagrankloner til biomasseproduktion 03.04-04 22-08-2011
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 09.12-09 22-08-2011
Angreb af stribet vedborer 08.10-16 15-08-2011
Fremtidens frøvalg i Abies lasiocarpa 03.04-26 30-06-2011
Bladgødning som forebyggelse af frostskader 05.08-13 30-06-2011
Lokalitetsforskelle i udbytte af Abies lasiocarpa 03.04-24 30-06-2011
Betydende faktorer for juletræsegnethed i Abies lasiocarpa 03.04-23 30-06-2011
Proveniensanbefalinger for Abies lasiocarpa 03.04-25 30-06-2011
Urnegravsteder: Hovedtyper og varianter 03.00-29 27-06-2011
Fantastiske og grønne facader 08.03-06 24-06-2011
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 06.00-28 24-06-2011
Vend nedløbsrøret - og nedsiv regnvandet gennem græsplænen 04.03-05 24-06-2011
Træer på kirkegårde kræver opmærksomhed 05.01-20 18-06-2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv II 06.01-58 14-06-2011
Samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor 09.00-02 14-06-2011
Hverdagsnatur 06.08-02 26-05-2011
Naturplejeportalen 06.00-27 25-05-2011
Regnvand og byens form 03.01-75 25-05-2011
Landmænds oplevelse af krav om etablering af vådområder 04.02-34 10-05-2011
Fra planer til planperspektiver 05.02-07 09-05-2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv I 06.01-57 09-05-2011
Betydning af forskelle i resistens mod sitkabladlus 08.10-15 05-05-2011
Sikkerhedskrav ved brug af lift 11.06-03 05-05-2011
Naturplejeportalen 09.12-08 05-05-2011
Permeable befæstelser - vandets bevægelse i konstruktionen 09.00-34 29-04-2011
Inviter naturen ind i have og park 08.07-02 28-04-2011
Regnvandsløsninger i Seattle og Portland 04.03-04 28-04-2011
Permeable befæstelser - begreber og definitioner 09.00-33 28-04-2011
Vand i byen - tolv eksempler 03.01-26 08-04-2011
Slitage af skovbunden III 06.01-56 08-04-2011
Europæisk visneskimmel i skove 08.07-47 06-04-2011
Udrensning i bøgeselvforyngelser med en kranmonteret fingerklipper 05.01-02 04-04-2011
Effektivitet af kranmonteret fingerklipper til udrensning 05.01-03 04-04-2011
Græsklipperobotter på kirkegården 05.06-46 29-03-2011
Græsklipperobotter på golfbaner 05.06-47 29-03-2011
Kvalitetsstandard for højstammede træer til byer og veje 03.19-17 29-03-2011
Baggrund for kvalitetsstandard for højstammede træer til byer og veje 03.19-16 29-03-2011
Opsamling af regnvand på golfbaner 07.03-04 29-03-2011
Kvindelige iværksættere i landdistrikter 04.02-33 07-03-2011
Slitage af skovbunden I 06.01-54 07-03-2011
Slitage af skovbunden II 06.01-55 07-03-2011
Naturlig tørring af brænde 07.02-08 03-03-2011
Konvertering af skovbevoksninger til naturnære driftsformer I 05.07-25 02-03-2011
Konvertering af skovbevoksninger til naturnære driftsformer II 05.07-26 02-03-2011
Vegetationens reaktion på menneskers færden i naturen 03.13-17 21-02-2011
Vandingsposer øger tilvæksten på by- og vejtræer 04.05-02 21-02-2011
As found - at tage udgangspunkt i dét der er 03.01-74 21-02-2011
OutLines 06.02-06 07-02-2011
Vegetationens reaktion på menneskers færden i naturen 06.01-53 07-02-2011
KommuneKontaktRåd 07.02-01 07-02-2011
Oldenborreangreb i juletræskulturer 05.05-39 17-12-2010
Kombineret plantetype og gødskningsforsøg 04.09-11 17-12-2010
Kortlægning af rekreative værdier 03.01-73 15-12-2010
At grave efter stedets ånd 03.12-13 15-12-2010
Geder som kratryddere 06.01-16 15-12-2010
God vækstjord 03.00-28 15-12-2010
Støtte til pleje af græsarealer - hvad kan vi lære af Sverige 04.02-32 14-12-2010
Felt- og processkema for landskabskaraktermetoden 09.04-24 14-12-2010
Tips til arbejdet med landskabskaraktermetoden 09.04-25 14-12-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Udslæbning og Udkørsel 06.04-06 12-12-2010
Anerkendt praksis: Udslæbning og udkørsel 06.04-05 11-12-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Flishugning 06.03-24 10-12-2010
Anerkendt praksis: Flishugning 06.03-23 09-12-2010
Anerkendt praksis: Fældning til flis 06.03-20 08-12-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Fældning til flis 06.03-22 08-12-2010
Anerkendt praksis: Fældning til flis - skader 06.03-21 07-12-2010
Danske nobilis frøplantager kan fortsat forbedres 03.02-22 30-11-2010
Ædelgran-seljepilrust på nordmannsgran 05.06-22 30-11-2010
Urban Heat Island 1 03.01-71 30-11-2010
Urban Heat Island 2 03.01-72 30-11-2010
Amerikanske lysninger: Jens Jensens syn på by og natur 03.12-12 30-11-2010
Status for danske nobilis frøplantager 03.02-21 30-11-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Maskinskovning 06.02-09 30-11-2010
Anerkendt praksis: Maskinskovning - skader 06.02-08 29-11-2010
Anerkendt praksis: Maskinskovning 06.02-07 28-11-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Motormanuel skovning 06.01-07 27-11-2010
Anerkendt praksis: Motormanuel skovning II 06.01-06 26-11-2010
Anerkendt praksis: Motormanuel skovning I 06.01-05 25-11-2010
Landskabskaraktermetoden og kommunerne 09.04-22 04-11-2010
Tværkommunalt samarbejde om landskabskaraktermetoden 09.04-23 04-11-2010
Konstruktiv forhandling 09.04-25 30-10-2010
Anerkendt praksis: Vejvedligeholdelse 06.11-04 29-10-2010
Gør godt samarbejde bedre 09.04-24 29-10-2010
Stofkredsløb i nobilis klippegrønt 05.09-48 28-10-2010
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis 05.09-47 28-10-2010
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis - Anbefalinger 05.09-49 28-10-2010
Anerkendt praksis: Vejanlæg 06.11-03 28-10-2010
Fælles problemløsning – Beslutningsdiamanten- 09.04-23 28-10-2010
Anerkendt praksis: Vand 06.00-05 27-10-2010
Branding af grønne byer 03.00-27 26-10-2010
Augustenborg 03.01-70 26-10-2010
Spirende erhverv i landdistrikter 04.02-31 04-10-2010
Unges friluftsliv set med integrationsbriller 06.02-05 04-10-2010
Guide til afgrænsning af landskabskarakterområder 09.04-21 04-10-2010
Det kommunale skovlandskab 03.03-61 29-09-2010
Får - et miljøvenligt alternativ til bekæmpelse af ukrudt på golfbanen 05.06-44 29-09-2010
Tuegræs på golfbaner - erfaringer fra Hornbæk golfbane 05.06-45 29-09-2010
Naturpleje og ophobning af næringsstoffer 06.19-04 29-09-2010
Viden om frø og kimplanter støtter forvaltning af orkideer 06.19-05 29-09-2010
Svampe afgørende for orkidebestande 06.19-06 29-09-2010
Skovbundsflora i bynær skov 08.00-14 29-09-2010
Årlig variation i en nordmannsgran-frøplantages blomstring 03.01-27 13-09-2010
Honningsvamp i juletræer 05.06-21 13-09-2010
Juletræers miljøpåvirkning 10.09-07 13-09-2010
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje I 04.10-02 31-08-2010
Konfliktstrategier - Dobbelt-hensyn modellen 09.04-22 31-08-2010
Udeskole i Danmark og Forest School i England - en sammenligning 06.02-04 31-08-2010
Hindringer for ældre danskeres friluftsliv og deres ønsker til forbedringer 06.03-05 31-08-2010
Dyre- og fugleiagttagelser (2) Hvilke dyr blev set på skovturen? 06.01-51 31-08-2010
Asketoptørre og honningsvamp 08.07-46 30-08-2010
At tage bestik af situationen - konfliktens 3 dimensioner 09.04-21 30-08-2010
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje II 04.12-06 30-08-2010
Parkforvaltere kan styrke udeundervisning 12.00-20 24-08-2010
Naturindhold i gårdanlæg 06.08-01 24-08-2010
Lommeparker gør København grønnere 03.00-26 20-08-2010
Håndtering af natur-, landskabs- og miljøkonflikter 09.04-20 13-07-2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe 08.10-14 13-07-2010
Større værdi i Nordens skove 09.13-02 13-07-2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe i klippegrøntbevoksninger 05.05-38 01-07-2010
Motorsaven og dens vedligeholdelse 11.03-05 01-07-2010
Sikkerhed ved brug af motorsav 11.03-04 01-07-2010
Filing af motorsavskæde 11.03-06 01-07-2010
Oparbejdning af juletræer med motorsav 11.03-03 01-07-2010
Ukrudtsbekæmpelse med frysning 09.00-06 28-06-2010
Ældres motiver for friluftsliv 06.03-03 28-06-2010
Hindringer for friluftsliv blandt ældre 06.03-04 28-06-2010
Fra strategi til kommuneplan 07.03-13 28-06-2010
Sikkerhedsbestemmelser for beskæringsarbejde fra lift 11.03-02 22-06-2010
Thiram 04.12-05 22-06-2010
Undersøgelse af overfladejævnhed af slotsgrusstier 09.03-07 21-06-2010
Urea 04.11-03 18-06-2010
Legepladsen som byrum 03.19-15 18-06-2010
Kronesikring af bevaringsværdige træer 05.01-19 18-06-2010
Phlebiopsis gigantea 04.11-02 17-06-2010
Ædelgranknopvikleren 05.05-36 31-05-2010
Brun ædelgranbladlus 1 05.05-17 31-05-2010
Brun ædelgranbladlus 2 05.05-37 31-05-2010
Den klimavenlige by IV 03.01-25 31-05-2010
Landskabskarakterkortlægning i praksis I 09.04-19 31-05-2010
Den klimavenlige by III 03.01-24 31-05-2010
Kvalitetsbeskrivelser for driftstekniske opgaver i skov 09.04-19 28-05-2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg II 04.06-18 28-05-2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg III 04.06-19 28-05-2010
Anvendelse af træaske som gødning i skove 04.09-04 28-05-2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg I 04.02-05 28-05-2010
Duft en usynlig dimension af landskabsarkitektur 08.00-12 18-05-2010
Bynke-ambrosie 06.00-26 18-05-2010
Plantedufte som del af et design 08.00-13 18-05-2010
Landskabskarakterkortlægning i praksis II 09.04-20 01-05-2010
Holdning til adgangsregulering (2) 06.01-49 29-04-2010
Holdning til adgangsregulering (3) 06.01-50 29-04-2010
Ældres friluftsliv og sundhed 06.03-01 29-04-2010
Ældres friluftsaktiviteter på landet og i byer 06.03-02 29-04-2010
Fortolkning af elektronisk rådmåling 3 05.26-31 23-04-2010
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 08.00-11 23-04-2010
Stammeskader på bytræer fra opbinding og stammebeskyttelse 05.39-04 23-04-2010
Honningsvamp og skælhat 05.26-30 21-04-2010
Strategier for grønne områder og byrum 03.03-60 21-04-2010
Genplant Planeten 10.05-07 30-03-2010
Den nødvendige arbejdsskadesikring 11.01-01 30-03-2010
Den klimavenlige by I 03.01-22 26-03-2010
Den klimavenlige by II 03.01-23 26-03-2010
Simulering af ændret publikumsbelastning i Mols Bjerge 06.01-46 26-03-2010
Svidningsrisiko ved kloridholdige gødninger 05.09-46 25-03-2010
Fusarium-skader på kristtorn 05.06-20 25-03-2010
Daginstitutioners udearealer - underlag, afgrænsninger og kanter 03.19-12 09-03-2010
Daginstitutioners udearealer - beplantning og terræn 03.19-13 09-03-2010
Daginstitutioners udearealer - legeelementer, faldzoner og vandleg 03.19-14 09-03-2010
Stammeskader på bytræer fra påkørsel 05.39-03 09-03-2010
Fortolkning af elektronisk rådmåling 3 08.07-45 22-02-2010
Jagtlejens niveau - beregningsmodel 09.10-10 13-02-2010
Jagtlejens niveau - sammenhæng mellem pris og arealkarakteristika 09.10-09 12-02-2010
Danske jægeres ønsker til jagtudbytte og jagtarealer 09.10-08 11-02-2010
Planstrategier - indhold og form 07.03-12 11-02-2010
Kortlægning af landskabskarakteren ved Præstø Fjord 09.04-17 11-02-2010
Kortlægning af naturkvalitet ved Præstø Fjord 09.04-18 11-02-2010
Nedklipning af pyntegrønt med modificeret hegnsklipper 08.02-09 10-02-2010
Døgn-, uge- og årsrytme i naturbesøg 06.01-47 10-02-2010
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.00-03 10-02-2010
Den nødvendige arbejdsskadesikring 11.00-05 10-02-2010
Øget brug af byens grønne områder 03.11-53 09-02-2010
Elmetræernes overlevelse i landskabet 08.01-23 09-02-2010
Genplant Planeten 12.00-19 09-02-2010
Driftskontrakter - Værktøjskassen 03.03-59 08-02-2010
Rodproblemer og misvækst i nobilis kulturer 05.08-12 22-12-2009
Svampeangreb kan give røde nåle (CSNN) 05.06-18 22-12-2009
Vejledning i oparbejdning og håndtering af juletræer 07.00-01 22-12-2009
Honningsvamp og skælhat 08.07-44 18-12-2009
Sitkagran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-49 18-12-2009
Indsamling, udkørsel og flishugning af løvtrætoppe 06.03-19 18-12-2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 03.01-20 18-12-2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 03.01-21 18-12-2009
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 03.01-19 18-12-2009
Pollenallergi ind i planlægningen 03.00-25 14-12-2009
Nyt naturhistorisk museum i Botanisk Have 03.01-69 14-12-2009
Disponering af daginstitutioners udearealer 03.19-11 14-12-2009
AgentBaserede Modeller: Simulering af besøgendes adfærd i skov- og naturområder 06.01-45 01-12-2009
Hvor langt rejser vi for at komme ud i naturen? 06.01-48 01-12-2009
At økonomisere med stederne 03.01-68 26-11-2009
Vand i byen - tolv eksempler 04.03-03 26-11-2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 08.01-21 26-11-2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 08.01-22 26-11-2009
Betydning af rodfordærver i uensaldrende rødgranbevoksninger 08.07-43 26-11-2009
Elmetræernes overlevelse i landskabet 09.06-07 26-11-2009
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 08.01-20 26-11-2009
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.09-04 25-11-2009
Engelsk inspiration - Grønne flag som kvalitetsstandard 03.03-58 29-10-2009
Haveturisme 03.14-07 29-10-2009
Haveturisme i Sverige og Europa 03.14-08 29-10-2009
ECLAS: European Council of Landscape Architecture Schools 12.00-18 29-10-2009
Engelsk inspiration - Grønne vejledninger 03.03-57 29-10-2009
Håndtering af bevoksninger med asketoptørre 05.06-29 22-10-2009
Automatisk opmåling af stakke af afkortede effekter 09.01-02 22-10-2009
Højdevækstfunktioner for bøg, eg, rødgran, sitkagran, ædelgran og douglasgran 09.02-08 22-10-2009
Den klimavenlige by - økologiske potentialer 03.01-16 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative aktiviteter 03.01-17 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative kvaliteter 03.01-18 02-10-2009
Vækstregulering med NAA og naturligt auxin 06.03-20 30-09-2009
Mekaniske vækstreguleringsmetoder og naturligt auxin 06.03-21 30-09-2009
Kemisk vækstregulering af nordmannsgranjuletræer 06.03-19 30-09-2009
Skohornsparker 03.00-24 28-09-2009
Verden i Danmark 03.00-23 25-09-2009
Plantevalg til regnhaver 04.03-02 24-09-2009
Hvordan gik det med kommunernes planstrategier? 07.03-11 07-09-2009
Vildtvenlig naturpleje 09.10-07 27-08-2009
Karakteregenskaber for en række douglasgranfrøkilder 03.03-48 27-08-2009
Fældning med hydrauliske hjælpemidler 11.03-10 27-08-2009
Vildtvenlig naturpleje 06.00-25 07-08-2009
Befolkningens præferencer for oplevelser i byens grønne områder 03.11-52 07-08-2009
Regnbede – kreativ håndtering af regn på egen grund 04.03-01 07-08-2009
Nordmannsgran proveniensforsøg 03.01-26 07-07-2009
Gødskning: Priser for gødning og udbringning 05.09-06 07-07-2009
Mikrokløver på golfbanen 1 08.06-03 17-06-2009
Mikrokløver på golfbaner 2 08.06-04 17-06-2009
Den urbane udeskole: Spot en tomt 12.00-17 16-06-2009
Udeskole i den rådne banan 12.00-16 15-06-2009
Jordens vandindhold påvirker topskudsvæksten 04.02-06 12-06-2009
Skuddød og svampeangreb 05.06-19 12-06-2009
Hvornår gror hvilke dele af topskuddet? 06.03-18 12-06-2009
Kirkegårde i tal (2) 03.03-56 11-06-2009
Kortlægning af oplevelsesværdier ved Viborg og Møldrup 09.04-14 09-06-2009
Kortlægning af oplevelsesværdier i Ringsted Kommune 09.04-16 09-06-2009
Kortlægning af landskabskarakterer ved Viborg og Møldrup 09.04-15 09-06-2009
Små, blomstrende prydtræer - prydtræsamling i Bytræarboretet 08.01-19 25-05-2009
Hundeurin og byens planter 05.23-10 20-05-2009
Visuel vurdering af løvtræer 05.26-05 20-05-2009
Værdien af adgang til den danske natur 09.09-23 15-05-2009
Visuel vurdering af løvtræer 08.07-07 06-05-2009
Skadevoldere på douglasgran 08.07-42 06-05-2009
Urbane virksomheder i den grænseløse by 03.00-11 05-05-2009
Eksperimentel forstyrrelse af ynglende musvitter 06.01-44 05-05-2009
Effekter af menneskelig færdsel på musvitungers vægt 06.01-43 05-05-2009
Flerårige - eller mangeårige - tulipaner 08.04-01 17-04-2009
Udeskole i Esbjerg Kommune 12.00-15 08-04-2009
Skoven i Skolen og Udeskole.dk 12.00-14 07-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 1 05.26-28 03-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 2 05.26-29 02-04-2009
Lindebladhvepsen Caliroa annulipes 05.28-16 02-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 2 08.07-41 02-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 1 08.07-40 01-04-2009
Elektronisk rådmåling i enkelttræer 08.07-39 02-03-2009
Hanespore - bekæmpelse i juletræer 05.01-19 01-03-2009
Det tredje landskabs manifest 03.01-13 01-03-2009
Lommeparker 03.01-14 01-03-2009
Træer og andet grønt 03.01-15 01-03-2009
Rådbedømmelse visuelt og med instrumenter 08.07-38 01-03-2009
Løg og stauder i græs 04.00-13 24-02-2009
Rådbedømmelse med instrumenter 05.26-04 24-02-2009
Elektronisk rådmåling i bytræer 05.26-27 24-02-2009
Begreber på kirkegården 03.03-55 22-02-2009
Kirkegårde i tal (1) 03.03-54 20-02-2009
Douglasgran, det traditionelle juletræ i USA 03.07-02 16-02-2009
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: douglasgran 05.06-17 16-02-2009
Douglasgran: Frøkilder især til skovtræer på Plantevalg.dk 03.07-03 16-02-2009
Vintereg anvendt til vedproduktion: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-47 09-02-2009
Udeskole i Danmark 06.02-01 01-02-2009
Grønne børn bliver grønne voksne 06.02-02 01-02-2009
Rødkildeprojektet 06.02-03 01-02-2009
På vej mod én by i Østjylland? 03.02-15 01-02-2009
Grønne driftskontrakter 03.03-52 30-01-2009
Minimer omkostninger og skab klarhed i den grønne driftskontrakt 03.03-53 30-01-2009
Planlægning og forvaltning for udeskole 12.00-12 30-01-2009
Omfanget af udeskole i Danmark 12.00-13 30-01-2009
Præcision af håndholdt GPS i skov 09.03-03 30-01-2009
Skovrejsning og cadmiumudvaskning 04.00-05 09-01-2009
Krantraktoren som udslæbnings- og udkørselsmaskine 06.05-02 01-01-2009
Undersøgelser af menneskelig forstyrrelse på musvågen 06.01-40 01-01-2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på spurvefugles diversitet og tætheder i levende hegn 06.01-41 01-01-2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på musvitters ynglesucces i levende hegn 06.01-42 01-01-2009
Effekter af forstyrrelse på rovfugle 06.01-39 01-01-2009
Strategier for alléer, trærækker og andre systemplantninger 05.00-01 22-12-2008
Principper for opbinding af træer 05.01-18 22-12-2008
Behov for opbinding af træer 05.01-17 22-12-2008
Risikohåndtering og grønne driftskontrakter 03.03-50 19-12-2008
Samarbejde og kommunikation i grønne driftskontrakter 03.03-51 19-12-2008
Hold fokus på sikkerhed ved oparbejdning af stormfald 11.03-09 11-12-2008
Tilgængelighed af kvælstof 05.09-45 03-12-2008
Ny bioaskebekendtgørelse 09.04-05 01-12-2008
Tilførsel af svovl og kvælstof til otte danske skove 08.05-19 01-12-2008
Douglasgran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-45 01-12-2008
Plantning for vildtet 03.03-46 01-12-2008
Nedsivning af vand under otte danske skove 08.05-20 01-12-2008
Nitratudvaskning fra otte danske skove 08.05-21 01-12-2008
Juletræsfældere 07.03-01 01-12-2008
Hvordan finder vi vej rundt i naturen? 06.01-36 01-12-2008
Holdning til adgangsregulering (1) 06.01-38 01-12-2008
Færdsel uden for veje og stier 06.01-37 01-12-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.00-02 11-11-2008
Effekt af selvbestøvning i nordmannsgran 03.01-25 11-11-2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.00-01 11-11-2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Rødderne 04.11-06 03-11-2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Knopperne 04.11-05 02-11-2008
Det tredje landskabs manifest 03.00-20 01-11-2008
Lommeparker 03.00-21 01-11-2008
Træer og andet grønt 03.00-22 01-11-2008
Nationalstadsparker 03.01-67 01-11-2008
Skoven som græsgang 06.06-09 20-10-2008
Effekt af græsning på træer og buske 06.06-10 20-10-2008
Hedepletvinge 06.19-03 20-10-2008
Introduktion: Friluftslivets effekter på naturen 03.11-51 01-10-2008
Hvad er bedre vilkår for dyrelivet værd for befolkningen? 09.10-06 01-10-2008
Oplevelse af forstyrrelse (2) 06.01-35 01-10-2008
Skoven som græsgang 03.01-35 01-10-2008
Nye tilbud i det grønne: Sæsonmarkeder 03.03-43 01-10-2008
Stilkeg: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-44 01-10-2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.03-42 01-10-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.03-43 01-10-2008
Effekt af græsning på træer og buske 03.01-36 01-10-2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning: Sikkerhed 11.03-06 03-09-2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning: Motorsaven og dens vedligeholdelse 11.03-07 02-09-2008
Grønne driftskontrakter - Koordinering og decentralisering 03.03-49 01-09-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 08.00-10 01-09-2008
Skovrejsning - nitratudvaskningen i de første år 04.00-03 01-09-2008
Skovrejsning - nitratudvaskningen på langt sigt 04.00-04 01-09-2008
Strøfald i bevoksninger af fem træarter 03.02-17 01-09-2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning: Filing af motorsavskæde 11.03-08 01-09-2008
Friluftslivets effekter på naturen I 06.01-30 01-09-2008
Friluftslivets effekter på naturen II 06.01-31 01-09-2008
Dyre- og fugleiagttagelser (1) 06.01-33 01-09-2008
Kvalitetsaspekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-44 01-09-2008
Miljøeffekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-43 01-09-2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 08.00-09 01-09-2008
Få information på mobilen i naturen 06.01-32 01-09-2008
Nye tilbud i det grønne: Legeplads til hund og ejer 03.03-46 01-08-2008
Grønne driftskontrakter: 10 huskeregler 03.03-48 01-08-2008
Lokale udviklingsplaner 04.02-30 01-08-2008
Oplevelse af forstyrrelse (1) – Er andre besøgende et problem? 06.01-34 01-08-2008
Nye tilbud i det grønne: Live-rollespil 03.03-47 01-08-2008
Fire paradigmer for landdistrikternes udvikling 04.02-29 01-08-2008
Brug af bladgødning 05.09-42 01-07-2008
Certificering af juletræer efter GLOBALGAP 09.01-04 01-07-2008
Nordmannsgranjuletræer i potter 07.06-04 01-07-2008
Nye tilbud i det grønne: Børnefødselsdag i skoven 03.03-42 01-06-2008
Forskning i udeskole 12.00-11 01-06-2008
Nye tilbud i det grønne: Træklatring for sjov 03.03-45 01-06-2008
Skadedyr i kristtorn I 05.28-14 01-06-2008
Skadedyr i kristtorn II 05.28-15 01-06-2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet I 04.02-27 01-06-2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet II 04.02-28 01-06-2008
Borgerinddragelse i den rekreative planlægning I 08.01-13 01-06-2008
Borgerinddragelse i den rekreative planlægning II 08.01-14 01-06-2008
Nye tilbud i det grønne: Mountainbikeruter 03.03-44 01-06-2008
Forsøg med bekæmpelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-29 01-05-2008
Filtereffekt hos juletræer 05.09-41 01-05-2008
Pleje af grøfter og kanaler 06.07-08 01-05-2008
Udeskole i Danmark 12.00-08 01-05-2008
Grønne børn bliver grønne voksne 12.00-09 01-05-2008
Rødkildeprojektet - casestudie af en naturklasse 12.00-10 01-05-2008
Harlekinmariehønen 05.28-13 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-26 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-28 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-29 01-05-2008
Skadedyr i kristtorn 05.05-18 01-05-2008
Skadedyr i kristtorn. Viklere m.fl. 05.05-19 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-27 01-05-2008
Harlekinmariehønen 05.05-35 01-05-2008
Nye produkter fra skovene: Træklatring for sjov 09.09-22 04-04-2008
Nye produkter fra skovene: Sæsonmarkeder 09.09-21 03-04-2008
Nye produkter fra skovene: Skovboliger 09.09-20 02-04-2008
Udbredelse og skadebedømmelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-03 01-04-2008
Bevaring og fornyelse af kirkegårde 03.01-66 01-04-2008
Opbygning af driftsstyringssystem for kirkegårde 03.03-41 01-04-2008
Behovsbestemt bekæmpelse af ukrudt 09.00-32 01-04-2008
Skov på kirkegården 03.01-65 01-04-2008
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.00-09 01-04-2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.00-10 01-04-2008
Nye produkter fra skovene: Live-Rollespil 09.09-19 01-04-2008
Nye produkter fra skovene: Mountainbike ruter 09.09-18 04-03-2008
Nye produkter fra skovene: Legeplads til hund og ejer 09.09-17 03-03-2008
Nye produkter fra skovene: Kørsel med slædehunde 09.09-16 02-03-2008
Bevaring i et nyt perspektiv 03.01-64 01-03-2008
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.14-05 01-03-2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.14-06 01-03-2008
Landskabsplanter med genetisk bredde 08.00-08 01-03-2008
Gråsnuder - biologi og skadevirkning 05.05-01 01-03-2008
Kulturmodel: Naturlig tilgroning hhv. forceret succession efter renafdrift eller stormfald 05.07-21 01-03-2008
Kulturmodel: Egeblandingskultur efter renafdrift eller stormfald 05.07-24 01-03-2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af nåletræ 05.07-23 01-03-2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af ask og evt. ær 05.07-22 01-03-2008
Miljøvenlige Jordbrugs­ordnin­ger, netværk og koordination 04.02-26 01-03-2008
Hvordan støttes udvikling af funktionelle urbane regioner i Norden? 05.02-06 01-03-2008
Nye produkter fra skovene: Børnefødseldag 09.09-15 01-03-2008
Plantning for vildtet 08.00-07 01-03-2008
Ukrudtsbekæmpelse - Effekt på vækst og kvalitet 05.01-13 01-03-2008
Ukrudtsbekæmpelse med Roundup - er der miljøproblemer? 05.01-14 01-03-2008
Bevaring i nyt perspektiv 03.00-08 01-02-2008
Playscapes 03.03-16 01-02-2008
Ædelgransortprik 05.06-16 01-02-2008
Sikkerhedskrav ved brug af lift 11.05-02 01-02-2008
Hugst fra toppen i mellemaldrende gran 05.06-28 03-01-2008
Hugst og stormfald X 05.06-27 02-01-2008
Skovrejsning - Miljømæssige konsekvenser 04.00-01 01-01-2008
Udvikling i bundvegetation ved skovrejsning 04.00-02 01-01-2008
Hugst og stormfald IX 05.06-26 01-01-2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af eg samt skovyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-19 01-01-2008
Kulturmodel: Plantning af løv og nål under skærm 05.07-18 01-01-2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af birk, skovfyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-20 01-01-2008
Europæisk bison som naturplejer 03.01-34 01-01-2008
Knopskader i nobilis og anbefaliger til voksested 04.03-01 01-12-2007
Bekæmpelse af agerpadderok i juletræer 05.01-12 01-12-2007
Forstyrret vinterhvile i nobilis og andre nåletræer 05.08-11 01-12-2007
Playscapes - bevægelsesinstallationer i byens rum 03.19-10 01-12-2007
Vurdering af risikotræer 5 08.07-37 01-12-2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og udnyttelse af anden opvækst 05.07-15 01-12-2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og såning af bøg 05.07-16 01-12-2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og gruppevis indplantning af løvtræ 05.07-17 01-12-2007
Konvertering til og anlæg af naturnære egebevoksninger 05.07-14 01-12-2007
Landbrug i bynære områder 04.01-01 01-12-2007
Byudvikling og bynære landbrugsområder 04.01-02 01-12-2007
Koglehalvmøl 05.05-27 01-11-2007
Bekæmpelse af koglehalvmøl 05.05-28 01-11-2007
Stævningsskov i byen 05.02-04 01-11-2007
Ny skjoldlus-art på byens træer 05.28-11 01-11-2007
Vurdering af risikotræer 5 05.26-26 01-11-2007
Konvertering af bøgebevoksninger 05.07-10 01-11-2007
Konvertering af bøg: Skærmfladehugst 05.07-13 01-11-2007
Konvertering af bøg: Kvalitativ gruppehugst 05.07-11 01-11-2007
Konvertering af bøg: Forceret strukturhugst 05.07-12 01-11-2007
Urbane landskaber og landskabsurbanisme 03.00-07 01-11-2007
Skimmelsvampe og terpener som arbejdsmiljøproblem 11.05-04 01-11-2007
Skimmelsvampe på juletræer 07.06-03 01-11-2007
ATV-køretøjer fra Kina 06.19-04 01-11-2007
Nyopdaget pragtbille i Danmark 05.28-12 01-11-2007
Internationale proveniensforsøg med Vintereg i Danmark II 03.03-41 01-10-2007
Klima og frostskader i nobilis og nordmannsgran 05.08-10 01-10-2007
Handlingsplaner for udslidte pyntegrøntarealer 09.01-03 01-10-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 03.01-62 01-10-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 03.01-63 01-10-2007
Europæisk bison som naturplejer 06.06-08 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 1 08.07-33 01-10-2007
Landdistriktsudvikling 04.02-24 01-10-2007
Læsø 04.02-25 01-10-2007
Metoder til konvertering af udslidte juletræsarealer 04.07-02 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 2 08.07-34 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 4 08.07-36 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 3 08.07-35 01-10-2007
Eksport af juletræer og pyntegrønt - pas på skadegørere! 10.07-01 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 1 05.26-22 04-09-2007
Vurdering af risikotræer 2 05.26-23 03-09-2007
Vurdering af risikotræer 3 05.26-24 02-09-2007
Udstyr til indtrækning af vanskelige træer 06.01-04 01-09-2007
Algebelægninger på grannåle 05.19-04 01-09-2007
Bekæmpelse af algebelægninger på nordmannsgran og nobilis 05.19-05 01-09-2007
Terapihaven & dens elementer, indretning og karakterer 03.19-09 01-09-2007
Intensiv pleje af græs 05.06-09 01-09-2007
PS Nobilis plustræforsøgene - Forskelle i kvalitet blandt plustræer 03.02-20 01-09-2007
Konvertering af gran: Hugst for 60 ankertræer 05.07-07 01-09-2007
Konvertering af gran: Skærmstilling 05.07-08 01-09-2007
Konvertering af gran: Modificeret renafdrift (Kulisse, rand.) 05.07-09 01-09-2007
Skovbundsflora i gammel urørt skov 03.01-31 01-09-2007
Græsning - et effektiv middel mod Kæmpebjørneklo 03.01-32 01-09-2007
Produktion af mos i skovbruget 03.01-33 01-09-2007
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-06 01-09-2007
Fremtidens kirkegård 03.03-15 01-09-2007
Vurdering af risikotræer 4 05.26-25 01-09-2007
Efterafgrøder / fangafgrøder i juletræskulturer 04.10-01 01-09-2007
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-19 01-08-2007
Udstyr til indtrækning af vanskelige træer 05.02-03 01-08-2007
Stammeskader på nyplantede allétræer 05.39-01 01-08-2007
Stammebeskyttelse på nyplantede allétræer 05.39-02 01-08-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 09.04-11 01-08-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 09.04-12 01-08-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (3) 09.04-13 01-08-2007
Hugst og stormfald VII 05.06-24 03-07-2007
Hugst og stormfald VI 05.06-23 02-07-2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 06.01-03 01-07-2007
Hugst og stormfald V 05.06-22 01-07-2007
Konvertering af gran: Hugst for 180 fremtidstræer 05.07-04 01-07-2007
Konvertering af gran: Hugst fra oven uden markering af fremtidstræer 05.07-05 01-07-2007
Konvertering af gran: Systematisk strukturhugst 05.07-06 01-07-2007
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på fortorve 09.00-31 01-07-2007
Sitkabladlus i gran 08.10-03 01-07-2007
Sitkabladlus i gran 05.28-10 01-06-2007
Krydsoverensstemmelse og landmandens miljøadfærd 04.02-23 01-06-2007
Pesticidforbrug på offentlige arealer i 1995-2006 05.25-15 01-06-2007
Kommunernes forbrug af pesticider i 1995-2006 05.25-16 01-06-2007
Temperaturmodeller og udspring i nordmannsgran 04.02-04 01-05-2007
Klimamålinger og topskudsvækst i nordmannsgran 04.02-05 01-05-2007
Afprøvning af hegnsklipper til nedklipning af grønt 08.02-08 01-05-2007
Målbeskrivelse af bevoksninger 03.04-04 01-05-2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 05.02-02 01-05-2007
Udviklingsmodeller for hegn og randplantninger i byen 05.04-03 01-05-2007
Græs på vanskelige steder 08.06-02 01-05-2007
Hugst og stormfald IV 05.06-21 01-05-2007
Konvertering af gran: Hugst for 120 fremtidstræer 05.07-03 01-05-2007
Konvertering af nåletræsbevoksninger 05.07-02 01-05-2007
Konvertering - veje til naturnær skov 05.07-01 01-05-2007
Værdien af naturgenopretning af danske ådale 09.06-06 01-05-2007
Rekreativ kortlægning i kommunerne 09.04-09 01-05-2007
Borgerinddragelse og rekreativ planlægning 09.04-10 01-05-2007
Gren- og vanriskapning af eg 05.04-05 01-05-2007
Fremtidens kirkegård - svensk undersøgelse af unges syn på kirkegården 03.01-61 01-04-2007
Bunddækkende buskflader 05.03-03 01-04-2007
Beplantninger på danske golfbaner 08.00-06 01-04-2007
Ædelgran-gederamsrust - Biologi og værtsplanter 05.06-01 01-04-2007
Ædelgran-gederamsrust - Forudsigelse af angreb 05.06-12 01-04-2007
Forebyggelse af ædelgran-gederamsrust 05.06-15 01-04-2007
Samspillet mellem børn og bevægelse på legepladsen 03.19-08 01-03-2007
Mykorrhiza-produkter til golfbaner 05.06-43 01-03-2007
Urea 05.06-52 01-03-2007
Phlebiopsis gigantea 05.06-51 01-03-2007
Landdistriktsudvikling og diversificering i Baltikum 05.02-04 01-03-2007
Social kapital i landdistriktsudviklingen i Baltikum 05.02-05 01-03-2007
Nyttedyr og ædelgranlus på økologisk og konventionelt dyrkede juletræer 05.05-33 01-02-2007
Betydningen af læhegn for ædelgranlus og nyttedyr i nordmannsgran 05.05-34 01-02-2007
Sådan indsamler du nåleprøver 05.09-40 01-02-2007
Klippegrøntmarkedet i Tyskland 10.09-06 01-02-2007
Brugen af prydplanter i Enköping og danske kommuner 03.03-40 01-02-2007
Naturnær skovdrift og skovudviklingstyper 03.04-05 01-02-2007
Dynamisk målbeskrivelse og drift af skovpartier i byen 03.04-06 01-02-2007
Bytræarboretet på nettet 05.01-16 01-02-2007
Hestegræsning og råvildt 09.10-04 01-01-2007
Urørt skov - Skovudviklingstype 94 03.01-30 01-01-2007
Skoveng - Skovudviklingstype 93 03.01-29 01-01-2007
Status for byspredning i Danmark 03.02-13 01-01-2007
6 anbefalinger til reduktion af byspredning 03.02-14 01-01-2007
Kvæggræsning og rådyr 09.10-05 01-01-2007
Sprøjtesvovl kan medføre lugtgener 05.05-26 01-12-2006
Placeret gødning - nytter det? 05.09-39 01-12-2006
Mistet topskud i nordmannsgran 06.03-17 01-12-2006
Integreret park- og naturforvaltning - eksempler fra Oslo og München 03.03-39 01-12-2006
Potentialer i landskabshegn 05.04-02 01-12-2006
Hestegræsning og råvildt 06.00-23 01-12-2006
Kvæggræsning og rådyr 06.00-24 01-12-2006
Lagring på rod 06.00-02 01-11-2006
Bredsprøjtning med Pomoxon 2 06.03-16 01-11-2006
Tænd og sluk for naturen 03.00-18 01-11-2006
Facadebeplantning - generelt 08.03-01 01-11-2006
Hugst og stormfald III 05.06-20 03-10-2006
Hugst og stormfald II 05.06-19 02-10-2006
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker 06.01-22 01-10-2006
Brug af byens parker 06.01-23 01-10-2006
Vigtig viden om vandløb fastholdes 09.05-02 01-10-2006
Hugst og stormfald I 05.06-18 01-10-2006
Sikkerhed for betaling ved eksport af juletræer og klippegrønt 10.04-01 01-10-2006
Det Kongelige Biblioteks Have - arkitektonisk og historisk set 03.00-17 01-10-2006
Pesticidfrie metoder til ukrudtsbekæmpelse på veje 09.00-28 01-10-2006
Beskrivelse af ukrudtsniveau på veje 09.00-29 01-10-2006
Ukrudtsbekæmpelse på heller, kantsten og cykelstier 09.00-30 01-10-2006
PS Nobilis plustræforsøgene - Forskelle i klippegrøntudbytte 03.02-19 01-10-2006
Glyphosat produkter til anvendelse i juletræer 05.01-11 01-10-2006
Græsningsskov - Skovudviklingstype 92 03.01-28 01-10-2006
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber I 04.02-21 01-09-2006
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber II 04.02-22 01-09-2006
Nationalparker i Danmark - hvad mener befolkningen? 03.13-14 01-09-2006
Nationalparker i Danmark - nogle lokale synspunkter 03.13-15 01-09-2006
Vigtig viden om vandløb fastholdes 03.13-16 01-09-2006
Bevaring og genopretning af høenge 06.01-15 01-09-2006
Nationalparker i Danmark – Nogle lokale synspunkter 09.04-18 02-08-2006
Hvor langt bor folk fra hinanden? 09.01-07 01-08-2006
Carlsbergs landskab 09.19-01 01-08-2006
Stævningsskov - Skovudviklingstype 91 03.01-27 01-08-2006
Forsøg med vestnorske skovfyrprovenienser 03.03-40 01-08-2006
Vilde spisesvampe som nicheproduktion i skovbruget 09.11-01 01-08-2006
Bevaring og genopretning af høenge 09.12-07 01-08-2006
Nye proveniensforsøg i nordmannsgran 03.01-24 01-08-2006
Original Nordmann kampagnen 10.09-05 01-08-2006
Anvendelse af beskyttelseshandsker 11.02-02 01-08-2006
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker - undersøgelse af tre parktyper i København 03.01-59 01-08-2006
Brug af byens parker - metoder og resultater fra en brugerundersøgelse af tre parker i København 03.01-60 01-08-2006
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 03.11-50 01-08-2006
Gamle danske kvægracer som naturplejere 06.00-22 01-08-2006
Nationalparker i Danmark – Hvad mener befolkningen? 09.04-17 01-08-2006
En diameterfordelingsmodel for bøg 09.02-07 03-07-2006
En enkelttræ-tilvækstmodel for bøg 09.02-06 02-07-2006
Bjergfyr - Skovudviklingstype 82 03.01-26 01-07-2006
En dynamisk bevoksningsmodel for bøg 09.02-05 01-07-2006
Skovfyr, birk og rødgran - Skovudviklingstype 81 03.01-25 01-06-2006
Om kåring af skovfrø og -planter 03.05-01 01-06-2006
Naturnær dyrkningsmodel for bøg 05.06-17 01-06-2006
Flishugning og skimmelsvampe 06.03-18 01-06-2006
Nye bonitetskurver for bøg 09.02-04 01-06-2006
Gødningsrespons for to provenienser 05.09-38 01-06-2006
Bredsprøjtning med Pomoxon 1 06.03-15 01-06-2006
Carlsbergs landskab - et stykke kulturarv og kulturmiljø 03.00-16 01-06-2006
Sortblå birkebladhveps 05.28-09 01-06-2006
Nationalparker i Danmark I 08.01-11 01-06-2006
Nationalparker i Danmark II 08.01-12 01-06-2006
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Balsam- og klippegran 05.05-25 01-06-2006
Ulden ædelgranlus 05.05-24 01-06-2006
Park eller skov? 06.01-21 01-05-2006
Nye redskaber til kirkegårdens forvaltning 03.03-38 01-05-2006
Kæmpe-Bjørneklo og dens forvekslingsmuligheder 06.00-21 01-05-2006
Skovopfattelse 06.01-24 01-04-2006
Skovopfattelse i den danske lovgivning 06.01-25 01-04-2006
Douglasgran, rødgran og bøg - Skovudviklingstype 61 03.01-23 01-04-2006
Ædelgran og bøg - Skovudviklingstype 71 03.01-24 01-04-2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 03.11-49 01-04-2006
Evaluering af plantningsmetoder i København 04.06-29 01-04-2006
Blomsterfald hos rhododendron 05.26-20 01-04-2006
Byen, vejen og landskabet 03.02-09 01-03-2006
Motorvejens betydning for byudvikling og pendling 03.02-10 01-03-2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.02-11 01-03-2006
Fremtidens motorvej 03.02-12 01-03-2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 06.01-20 01-03-2006
Gran med bøg og ær - Skovudviklingstype 51 03.01-21 01-03-2006
Sitkagran og fyr med løvtræ - Skovudviklingstype 52 03.01-22 01-03-2006
Pælehugstforsøget i rødgran i Stenholtvang 05.06-16 01-03-2006
Kegleklipning af juletræer 1 06.03-13 01-03-2006
Byen, vejen og landskabet - rapport om det danske motorvejsnet 03.01-55 01-03-2006
Motorvejens betydning for by-udvikling og pendling 03.01-56 01-03-2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.01-57 01-03-2006
Fremtidens motorvej - set med arkitektoniske briller 03.01-58 01-03-2006
Reduktion af saltbelastning - forsøg med hævede vejrabatter, saltværn og afstand mellem vejkant og planter 03.02-07 01-03-2006
Kegleklipning af juletræer 2 06.03-14 01-03-2006
Natursyn og friluftsliv på Vestamager 06.01-19 01-02-2006
Ask og rødel - Skovudviklingstype 31 03.01-19 01-02-2006
Birk med skovfyr og gran - Skovudviklingstype 41 03.01-20 01-02-2006
Fruesko i danske skove 09.06-05 01-02-2006
Integreret produktion (IP) 09.01-02 01-02-2006
Ukrudtsbekæmpelse og beskæring ved etablering af træer 04.06-28 01-02-2006
Svampesygdomme på platan 05.26-18 01-02-2006
Alperoserust på rhododendron 05.26-19 01-02-2006
Skadedyr på platan 05.28-08 01-02-2006
Skader på nordmannsgran nåle 05.05-23 01-02-2006
Angreb af Phytophthora-arter 05.06-14 01-02-2006
Naturforvaltning i bynære landbrugsområder 04.02-20 01-01-2006
Abies amabilis - Det naturlige udbredelsesområde 03.04-20 03-12-2005
Abies amabilis - Provenienser - vækst og grøntkvalitet 03.04-21 02-12-2005
Bøg og gran - Skovudviklingstype 14 03.01-15 01-12-2005
Eg med ask og avnbøg - Skovudviklingstype 21 03.01-16 01-12-2005
Eg med lind og bøg - Skovudviklingstype 22 03.01-17 01-12-2005
Eg med skovfyr og lærk - Skovudviklingstype 23 03.01-18 01-12-2005
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.05-05 01-12-2005
Symptomer på næringsstofmangel i nordmannsgran 05.09-37 01-12-2005
Naturens æstetik 03.12-11 01-12-2005
Etablering af alm. rajgras - forsøg med eftersåning i plænegræs 05.06-42 01-12-2005
Gåsebillelarver i plænegræs 05.28-07 01-12-2005
Italiensk Gyvel - spredning og erfaringer med bekæmpelse 06.00-19 01-12-2005
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i kommunalt regi - Resultater fra en interviewundersøgelse 06.00-20 01-12-2005
Abies amabilis - Kvalitet efter høst 03.04-22 01-12-2005
Martin Seels naturæstetik 04.00-11 01-11-2005
Skovudviklingstyper - Baggrund og begreber 03.01-11 01-11-2005
Bøg - Skovudviklingstype 11 03.01-12 01-11-2005
Bøg med ask og ær - Skovudviklingstype 12 03.01-13 01-11-2005
Bøg med douglasgran og lærk - Skovudviklingstype 13 03.01-14 01-11-2005
Stødrydning mod rodfordærver 08.07-30 01-11-2005
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.01-04 01-11-2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (1) 05.09-35 01-11-2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (2) 05.09-36 01-11-2005
At læse landskabsarkitektur - beskrivelse af en metode til at analysere landskabsarkitektur 03.00-15 01-11-2005
Rensning af vejvand - kemisk-fysiske vilkår 03.15-03 01-11-2005
Hedens værdi for befolkningen 04.00-10 01-10-2005
Tilgængelighed for alle 08.19-01 01-10-2005
Natur og grønne områder forebygger stress 03.00-14 01-10-2005
Bypolitik: Samarbejdsformer i de nordiske lande 03.03-37 01-10-2005
Galgebakkens landskab før, nu og siden 03.12-10 01-10-2005
Vanding af gadetræer øger tilvæksten 05.01-15 01-10-2005
Nobilis klippeforsøg 4 06.13-04 01-09-2005
Rengøring af sprøjteudstyr 11.05-03 01-09-2005
Bypolitik: Udviklingstendenser i de nordiske lande 03.03-35 01-09-2005
Bypolitik: Fokus og temaer i de nordiske lande 03.03-36 01-09-2005
Tilgængelighed for alle - love, standarder og mærkeordninger 03.05-13 01-09-2005
Tilgængelighed i kirker og på kirkegårde 03.05-14 01-09-2005
Naturlig eller unaturlig natur? 03.12-09 01-09-2005
Afspænding og bevægelse I 11.04-01 02-08-2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-05 01-08-2005
Implementering af primitive overnatningspladser for friluftsliv 06.01-18 01-08-2005
Dødt ved i skoven øger biodiversiteten 09.06-04 01-08-2005
Robot til renholdelse af juletræskulturer 05.02-06 01-08-2005
Nye forudsætninger for udbud og udlicitering 03.03-30 01-08-2005
Etiske regler for udbud af grønne områder 03.03-31 01-08-2005
Prækvalifikation og tildelingskriterier ved udbud 03.03-32 01-08-2005
Procedurer for EU-udbud og grønne driftsopgaver 03.03-33 01-08-2005
EU-udbud - Hvornår? 03.03-34 01-08-2005
Hedens værdi for befolkningen 03.11-48 01-08-2005
Afspænding og bevægelse II 11.04-02 01-08-2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran I 05.08-08 01-08-2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran II 05.08-09 01-08-2005
Naturskoven viser vejen til naturnær skovdrift i bøg 03.01-10 01-07-2005
Dødt ved i danske skove 09.06-03 01-07-2005
Håndtering af dækrodsplanter 04.09-10 01-07-2005
Fåregræsning i pyntegrøntkulturer 05.03-02 01-07-2005
AgriGro - Forsøg med virkning på mark- og skovjord 05.09-34 01-07-2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-04 01-06-2005
Ressourcer på internettet 09.00-01 01-06-2005
Intelligent terrænmodellering 09.02-03 01-06-2005
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 09.04-08 01-06-2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 1 - Introduktion til bøgerne »Site Planning«, »Time-Saver Standards for Landscape Architecture« og »Befæstelser« 03.02-05 01-06-2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 2 - Introduktion til bøgerne »Spon's Landscape Handbook« og »Bauen mit Grün« 03.02-06 01-06-2005
Hvidkløver i plænegræs 04.00-12 01-06-2005
Buksbom 08.02-05 01-06-2005
Bypolitik i de nordiske lande - udviklingstendenser 03.00-03 01-05-2005
Nye modeller for bynære blandingsskove 03.05-05 01-05-2005
Landskabspræferencer og landskabsmaleri 04.00-09 01-05-2005
Terapihaver i Sverige 06.01-17 01-05-2005
Det grå egern 08.09-02 01-05-2005
Hedens værdi for befolkningen 09.04-16 01-05-2005
Buksbom - som klippegrønt 03.07-01 01-05-2005
Kulturstart i nordmannsgran med dækrods- og barrodsplanter 04.09-09 01-05-2005
Sitkabladlus i gran 05.05-22 01-05-2005
Buksbom grentørre 05.06-13 01-05-2005
Topskudsregulering med Top-Stop® tangen 06.03-11 01-05-2005
Vækstregulering af juletræer ved hjælp af mekanisk stress 06.03-12 01-05-2005
»Grøn« motorsavsbenzin 11.00-04 01-05-2005
Ressourcer på internettet - om planlægning og forvaltning af grønne områder i byen 03.00-13 01-05-2005
Intelligent terrænmodellering - digital projektering af terræn 03.07-05 01-05-2005
Spiring og etablering af hvidkløver - resultater fra litteraturen 04.07-05 01-05-2005
Det grå egern 05.29-05 01-05-2005
Blomstring og frugtsætning - erfaringer fra Arboretet i Hørsholm 08.00-05 01-05-2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed 09.04-15 04-04-2005
Skovrejsning med focus på kreativ etableringspleje 09.04-14 03-04-2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger 09.04-13 02-04-2005
Nye byplanlæggerroller 03.00-02 01-04-2005
Den tilgængelige legeplads 03.03-14 01-04-2005
Indikatorer for natur- og landskabstilstand 04.02-19 01-04-2005
Demonstration af nye skovtyper 09.04-12 01-04-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 09.09-14 01-04-2005
Nye modeller for bynære blandingsskove - Sletten landskabslaboratorium 03.01-53 01-04-2005
Terapihaver i Sverige 03.01-54 01-04-2005
Optimal sådybde for plænegræsarter 04.07-06 01-04-2005
Landskabsukrudt 06.00-05 01-04-2005
Legepladsens indretning og elementer 03.03-13 01-03-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 04.03-14 01-03-2005
Variation mellem danske bøgeprovenienser 03.03-39 01-03-2005
Brænde af nåletræ 07.04-02 01-03-2005
Demonstration af nye skovtyper - Landskabslaboratorier i Skåne 03.01-49 01-03-2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger - Tor Nitzelius park 03.01-50 01-03-2005
Skovrejsning med fokus på kreativ etableringspleje - Alnarp Västerskog 03.01-51 01-03-2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed - Snogeholm landskabslaboratorium 03.01-52 01-03-2005
Etablering af hvidkløver - forsøg med eftersåning på fodboldbaner 05.06-41 01-03-2005
Grundlaget for landbrugsplanlægningen I 04.02-18 01-02-2005
Kombinerede udslæbnings- og udkørselsmaskiner 06.04-04 01-02-2005
"Grøn" motorsavsbenzin 11.00-05 01-02-2005
Vokslagets betydning for farven i nobilis 06.19-01 01-02-2005
Adfærdsundersøgelser med GPS 03.01-48 01-02-2005
Totaløkonomi i den grønne sektor - et værktøj til bæredygtig projektering af grønne anlæg 03.06-03 01-02-2005
Totaløkonomi i den grønne sektor - metode og beregning 03.06-04 01-02-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 03.11-47 01-02-2005
Landskabskarakterkortlægning - erfaringer fra anvendelse i planlægning og forvaltning i England 03.13-13 01-02-2005
Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord I 05.09-31 01-02-2005
Organiske gødninger i nordmannsgran på skovjord III 05.09-33 01-02-2005
Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord II 05.09-32 01-02-2005
Indeks for bynatur 03.01-10 01-01-2005
Landskabskarakterkortlægning II 09.04-07 01-01-2005
Afkom af kårede danske ædelgranbevoksninger 03.03-38 01-12-2004
Håndtering af dækrodsplanter 04.05-04 01-12-2004
Marktryk og køreskader 06.00-04 01-12-2004
Dæktrykregulering 06.04-02 01-12-2004
Effekter og skader ved pesticidbehandling og gødskning 05.00-03 01-12-2004
Marktryk og køreskader 05.00-04 01-12-2004
Dæktrykregulering 05.00-05 01-12-2004
Skandinavisk identitet i landskabsarkitektur 03.00-12 01-12-2004
Sikkerhed på legepladser 03.19-01 01-12-2004
Risiko på legepladser 03.19-07 01-12-2004
Invasive Pileurter - et voksende problem i Danmark 06.00-06 01-12-2004
Handlingsmønstre i unges friluftsliv 06.01-15 01-11-2004
Unges friluftsliv og politik 06.01-16 01-11-2004
Adfærdsundersøgelser 09.01-06 01-11-2004
Er der mere kulstof i skovjorde end i landbrugsjorde i Danmark? 04.06-17 01-11-2004
Flisproduktion og barkbillerisiko 08.10-12 01-11-2004
Forebyggelse og bekæmpelse af typografangreb 08.10-13 01-11-2004
Georgiske provenienser af nordmannsgran 03.01-23 01-11-2004
Udvikling af BNI – bynaturindeks 03.30-29 01-11-2004
Friluftsliv giver unge livskraft 03.11-46 01-11-2004
Den tilgængelige legeplads 03.19-06 01-11-2004
Nyttedyr i juletræskulturen I 05.05-31 01-11-2004
Nyttedyr i juletræskulturen II 05.05-32 01-11-2004
Skovgræsning 03.01-05 01-11-2004
Byudvikling og skov tæt integreret 03.05-04 01-10-2004
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 04.03-13 01-10-2004
Fremme af plansamarbejdet i Nordens grænseområder 05.02-03 01-10-2004
Naarva-Grip fældehoveder 06.02-06 01-10-2004
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 10.02-04 01-10-2004
Kørsel med ATV'ere 11.06-02 01-10-2004
Næringsstoffer og stofkredsløb: Ca 05.09-30 01-10-2004
Kørsel med ATV'ere 11.03-02 01-10-2004
Indeks for bynatur 03.03-28 01-10-2004
Landskab - livsstil - natursyn 03.12-08 01-10-2004
Rustsvampe på enebær 05.26-16 01-10-2004
Erfaringer med bynære skovplantninger 09.04-11 02-09-2004
Økologisk jordbrug, æstetik og naturkvalitet 04.00-08 01-09-2004
Cross-compliance 04.02-17 01-09-2004
Friluftsliv giver unge livskraft til brug i hverdagen 06.01-14 01-09-2004
Forsøg med provenienser af contortafyr 03.03-37 01-09-2004
Konvertering af rødgran ved underplantning 04.01-06 01-09-2004
Byudvikling og skov tæt 09.04-10 01-09-2004
Haglpatroner til jagt i skov i jagtsæsonen 2004 09.10-02 01-09-2004
Almindelig ædelgranlus 05.05-04 01-09-2004
Rødgran-stribesvamp 05.06-11 01-09-2004
Overliggende tungeknopper 06.00-01 01-09-2004
Byrum med plads til livet 03.00-11 01-09-2004
Erfaringer med bynære skovplantninger 03.01-46 01-09-2004
Sponsorering af den offentlige parkforvaltning 03.03-26 01-09-2004
Udfordringer ved omstilling af kommunale driftsorganisationer 03.03-27 01-09-2004
Skovgræsning 06.06-01 01-09-2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-01 01-08-2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.03-11 01-08-2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 06.01-13 01-08-2004
Kulturstart i nordmannsgran 04.09-08 01-08-2004
Gødskning af nordmannsgran 05.09-05 01-08-2004
Byudvikling og skov tæt integreret 03.01-45 01-08-2004
Rekreativt brug af vejvand - et eksempel fra Ørestad 03.01-47 01-08-2004
Bygningsreglement - med tillæg 03.05-08 01-08-2004
Kombinationsmaskiner i nåletræstyndinger 06.02-05 01-07-2004
Data og viden i den regionale planlægning for turisme og friluftsliv 06.00-02 01-06-2004
Regionale strategier for friluftsliv og turisme 06.00-03 01-06-2004
Rødgran-stribesvamp 08.07-29 01-06-2004
Samarbejde om byudvikling - demokratisk set 03.01-44 01-06-2004
Kommunale udbud af grønne driftsopgaver - fakta og tendenser 03.03-25 01-06-2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.19-04 01-06-2004
Legepladsens indretning og elementer 03.19-05 01-06-2004
Bekæmpelse af blåtop på heder 06.01-14 01-06-2004
Friluftsliv og turisme – Samarbejde 06.00-04 01-06-2004
Hvem står bag ændringer i landbrugslandskabet? 04.02-16 01-05-2004
Samarbejde om byudvikling 08.01-10 01-05-2004
Resultater fra et afstandsforsøg med bøg 04.06-16 01-05-2004
Flishugning med eller uden frakørselstraktor i unge nåletræbevoksninger 06.03-17 01-05-2004
Kastanie-minérmøl 08.10-11 01-05-2004
Behovsbestemt bekæmpelse af alm. ædelgranlus 05.05-21 01-05-2004
Nobilis klippeforsøg 1 06.13-01 01-05-2004
Nobilis klippeforsøg 2 06.13-02 01-05-2004
Nobilis klippeforsøg 3 06.13-03 01-05-2004
Elektronisk træregistrering - muligheder og indhold 03.03-23 01-05-2004
Metoder til elektronisk træregistrering 03.03-24 01-05-2004
Etablering af frøblandinger til plænegræs 04.07-02 01-05-2004
Temperatur og spiring af plænegræsfrø 04.07-03 01-05-2004
Vand og spiring af plænegræsfrø 04.07-04 01-05-2004
Kastanie-minérmøl 05.28-06 01-05-2004
Landskabskarakterkortlægning I 09.04-06 01-05-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 09.09-13 02-04-2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer I 03.04-18 02-04-2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.01-08 01-04-2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.01-09 01-04-2004
Natur & miljø - Dansk landbrug i et europæisk perspektiv 04.02-15 01-04-2004
Overlevelse og højdevækst i forsøg med europæiske provenienser af ædelgran 03.03-36 01-04-2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 09.09-12 01-04-2004
Flishåndtering kræver filtre 11.02-02 01-04-2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-28 01-04-2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-29 01-04-2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.11-02 01-04-2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 03.11-43 01-04-2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 03.11-44 01-04-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 03.11-45 01-04-2004
Regulering af lysesiv 06.02-13 01-04-2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer II 03.04-19 01-04-2004
Plan for byens legemuligheder 03.03-10 01-03-2004
Flere besøg i skovene i 1990´erne end i 1970´erne 06.01-11 01-03-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970´erne og 1990´erne 06.01-12 01-03-2004
Elmesyge 08.07-28 01-03-2004
Undgå angreb af stribet vedborer 08.10-10 01-03-2004
Galmider på juletræer 05.05-05 01-03-2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-10 01-03-2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.11-03 01-03-2004
Stankelben og græsbaner 05.28-01 01-03-2004
Byrum med plads til livet 03.01-12 01-02-2004
Plads til leg 03.03-09 01-02-2004
Regionale landbrugsstrategier - idéer til indhold og proces 04.02-14 01-02-2004
Kvaliteter ved bynær skov 04.03-12 01-02-2004
Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1980 03.03-34 01-02-2004
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 03.03-35 01-02-2004
Udvaskning af nitrat efter stormfaldet i nåletræsplantager i sønderjylland 04.06-14 01-02-2004
Behandling af elmesyge 08.07-02 01-02-2004
Måldiameterhugst i rødgran 08.07-27 01-02-2004
Lokal Agenda 21 - udfordring for de grønne forvaltninger 03.01-13 01-02-2004
Bekæmpelse af elmesyge 05.26-02 01-02-2004
Behandling af elmesyge 05.26-03 01-02-2004
Fugemateriale til belægningssten og fliser 09.03-05 01-02-2004
Minimering af ukrudt mellem belægningssten og fliser 09.03-06 01-02-2004
Elmesyge 05.26-01 01-02-2004
Udvikling af BNI - bynaturindeks 03.01-11 01-01-2004
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 08.01-09 01-12-2003
Ædelgran-nålefiltsvamp 08.07-25 01-12-2003
Ædelgran-gederamsrust 08.07-26 01-12-2003
Efter-høst kvalitet af nobilis 03.02-18 01-12-2003
Sammensætning af frøblandinger til plænegræs 04.07-01 01-12-2003
Værdisætning af træer 05.01-14 01-12-2003
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 08.01-18 01-12-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen II 03.03-07 01-12-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen III 03.03-08 01-12-2003
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget. 09.09-11 03-11-2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 09.09-10 02-11-2003
Byøkologi i planlægningen - en mulighed 03.05-03 01-11-2003
Udfordringer for mellemstore byer i Østersøregionen 05.02-02 01-11-2003
Naturplaner 09.05-01 01-11-2003
Naturlig foryngelse af nåletræ 04.01-05 01-11-2003
Gruppevis foryngelse af bøg i to størrelser lysbrønde 04.06-15 01-11-2003
Ny viden om friluftslivet i skove 09.09-09 01-11-2003
Kyoto-protokollen og skovens potentiale 10.05-06 01-11-2003
Ædelgran-nålefiltsvamp 05.06-10 01-11-2003
Næringsstoffer og kredsløb: P 05.09-20 01-11-2003
Punktgødskning gennem en hel omdrift 05.09-27 01-11-2003
Sikkerhedskrav ved pakning og håndtering af paller med juletræer og klippegrønt 11.05-01 01-11-2003
Skove og strande har høj attraktionsværdi 03.11-41 01-11-2003
Flere besøg i skovene end tidligere antaget 03.11-42 01-11-2003
Plan for byens legemuligheder 03.19-03 01-11-2003
Udledning af CO2 ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.09-01 01-11-2003
Forurenet rabatjord langs motorveje 12.00-07 01-11-2003
Ny viden om friluftslivet i skove og andre naturområder 06.01-08 01-10-2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 06.01-09 01-10-2003
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget 06.01-10 01-10-2003
Provenienser af ædelgran fra Kalabrien 03.03-33 01-10-2003
Arbejdsinstruks vedrørende tyndinger 06.02-04 01-10-2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 09.04-09 01-10-2003
Produktion af juletræer ved genvækst 04.09-07 01-10-2003
Arealgradueret renholdelse af juletræer 05.02-01 01-10-2003
Regler for anvendelse af husdyrgødning 05.02-01 01-10-2003
Sæsonstart og gødskning af boldbaner og plæner 05.06-10 01-10-2003
Valg af græsningsdyr til naturpleje 06.00-03 01-10-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-16 01-10-2003
Oversigt over kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-17 01-10-2003
Funktionskrav til materialer til grusbelægninger 09.03-04 01-10-2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Nobilis 05.06-09 01-10-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser 10.05-05 03-09-2003
Information om natur 10.05-04 02-09-2003
Metoder til miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-07 01-09-2003
Indpasning af miljøvurdering i kommuneplanprocessen 07.03-08 01-09-2003
Organisering af arbejdet med miljøvurdering og kommuneplanlægning 07.03-09 01-09-2003
Overvågning af miljøvirkninger af kommuneplanen 07.03-10 01-09-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantningsformål (I) 03.03-30 01-09-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantningsformål (II) 03.03-31 01-09-2003
Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1979 03.03-32 01-09-2003
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 03.04-02 01-09-2003
Kvælstofnormer for skov- og pyntegrøntkulturer 04.08-01 01-09-2003
Fyrrens nåleskedegalmyg 08.10-09 01-09-2003
Prioritering af naturen 10.05-03 01-09-2003
Nåletræsspindemide 05.05-02 01-09-2003
Bioteknologiske juletræer - 1 10.09-03 01-09-2003
Bioteknologiske juletræer - 2 10.09-04 01-09-2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 03.01-43 01-09-2003
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme 03.11-30 01-09-2003
Mange faktorer påvirker det kommunale pesticidforbrug 05.25-13 01-09-2003
Pesticider og drikkevand på kommunale landbrugsarealer 05.25-14 01-09-2003
Udvælgelse af materialer til grusbelægninger 09.03-02 01-09-2003
Projektering, anlæg og drift af belægninger med Slotsgrus ® 09.03-03 01-09-2003
Grøn ring med mange funktioner 03.05-02 01-08-2003
Hvad mener landmænd om drikkevandsbeskyttelse? 04.02-13 01-08-2003
Variation mellem afkom af enkelttræer af bøg 03.04-03 01-08-2003
Private skovejere i Danmark 10.05-01 01-08-2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 10.05-02 01-08-2003
Danske nobilis provenienser 03.02-17 01-08-2003
Fyrrens nåleskedegalmyg 05.05-20 01-08-2003
Plads til leg - strategi for udvikling af byens legemuligheder 03.19-02 01-08-2003
Pesticidforbruget på offentlige arealer 1995-2002 05.25-09 01-08-2003
Pesticidforbruget i staten 05.25-10 01-08-2003
Pesticidforbruget i amterne 1995-2002 05.25-11 01-08-2003
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2002 05.25-12 01-08-2003
Egekrat har behov for drift 06.06-05 01-08-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen I 03.03-06 01-08-2003
3 års status for 3 nordiske forsøg med Abies lasiocarpa provenienser 03.04-17 01-07-2003
Stævning kan genskabe egekrat 03.01-09 03-06-2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 03.01-08 02-06-2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-07 01-06-2003
Private skovejere i Danmark 04.03-10 01-06-2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 04.03-11 01-06-2003
Egekrat har behov for drift 03.01-07 01-06-2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-42 01-06-2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 03.13-11 01-06-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 03.13-12 01-06-2003
Europæisk og californisk visneskimmel 05.26-15 01-06-2003
Byen i Børnehøjde 03.03-05 01-05-2003
Prioritering af naturen 04.00-05 01-05-2003
Information om natur og tillid til naturpolitiske aktører 04.00-06 01-05-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 04.00-07 01-05-2003
Jordbrugsparceller 04.02-12 01-05-2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 09.04-05 01-05-2003
Angreb af honningsvamp i eg 08.07-24 01-05-2003
Næringsstoffer og stofkredsløb: S 05.09-26 01-05-2003
Måling af nålefarven i nobilis 08.01-03 01-05-2003
Skovflåten 11.02-01 01-05-2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 03.03-22 01-05-2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 06.06-06 01-05-2003
Stævning kan genskabe egekrat 06.06-07 01-05-2003
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 08.00-04 01-05-2003
Vejtrafikstøj 03.03-02 01-04-2003
Støjgeneprofiler 03.03-03 01-04-2003
Støjgrænser er et valg 03.03-04 01-04-2003
Hvordan ser vi landskabet? 04.00-04 01-04-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 04.03-09 01-04-2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 08.01-08 01-04-2003
Plukhugst - definitioner og principper 05.06-15 01-04-2003
Rundtræ eller flis i mellemaldrende rødgranbevoksninger 06.03-16 01-04-2003
Plantning i krydsforbandt 04.04-01 01-04-2003
Fire plus fire modellen 06.02-04 01-04-2003
Fire plus fire modellen i praktisk udførelse 06.02-05 01-04-2003
Arbejdsmiljø ved kemisk topskudsregulering 11.03-01 01-04-2003
Grøn ring med mange funktioner 03.01-40 01-04-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 03.01-41 01-04-2003
Ukrudtsbekæmpelse stimulerer tilvækst hos allétræer 04.06-27 01-04-2003
Varm luft til ukrudtsbekæmpelse 09.00-27 01-04-2003
Om at sanse naturen 04.00-02 01-03-2003
At tale om smukke landskaber 04.00-03 01-03-2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 08.01-07 01-03-2003
Egevisnesyge 08.07-23 01-03-2003
Checkliste for borgerinddragelse 09.04-08 01-03-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 10.02-03 01-03-2003
Kulturstart i nordmannsgran - 1 04.09-05 01-03-2003
Kulturstart i nordmannsgran - 2 04.09-06 01-03-2003
Vind- og slidskader i nordmannsgran 05.08-07 01-03-2003
Grundvandsbeskyttelse kan kombineres med rekreative interesser 03.15-02 01-03-2003
Pleje af stauder på kirkegårde 04.00-11 01-03-2003
Egevisnesyge 05.26-14 01-03-2003
Fastlæg niveauet for vedligeholdelse på befæstede arealer 09.00-25 01-03-2003
Læg en strategi for den pesticidfri bekæmpelse 09.00-26 01-03-2003
Udspring og dødelighed i provenienser af magnifica, shastagran og nobilis 03.04-07 04-02-2003
Magnifica og shastagran I 03.04-04 03-02-2003
Ti bud på god borgerinddragelse 09.04-07 02-02-2003
Magnifica og shastagran II 03.04-05 02-02-2003
Byen i børnehøjde 03.03-12 01-02-2003
Landbrug og landskab 04.02-10 01-02-2003
Grundvandsbeskyttelse i kombination med rekreative interesser 04.02-11 01-02-2003
Trængsel eller trivsel blandt kanosejlere på Gudenåen? 06.01-07 01-02-2003
Jordbearbejdning under skærm af rødgran 04.03-08 01-02-2003
Krav til vedligeholdelsen af skovveje 06.11-01 01-02-2003
Vedligeholdelse af skovveje 06.11-02 01-02-2003
Borgerinddragelse 09.04-06 01-02-2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 03.01-39 01-02-2003
Borgerinddragelse - hvorfor og hvordan? 03.03-19 01-02-2003
Ti bud på god borgerinddragelse 03.03-20 01-02-2003
Checkliste for borgerinddragelse 03.03-21 01-02-2003
Stauder på kirkegårde - tradition og fornyelse 04.00-10 01-02-2003
Forseglede fuger i ukrudtsbekæmpelsen 09.03-01 01-02-2003
Magnifica og shastagran III 03.04-06 01-02-2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Magnifica og shastagran 05.06-08 01-02-2003
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-05 01-12-2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-06 01-12-2002
Borgerinddragelse 08.01-04 01-12-2002
Ti bud på god borgerinddragelse 08.01-05 01-12-2002
Checkliste for borgerinddragelse 08.01-06 01-12-2002
Atmosfærisk deposition af magnesium, kalium og calcium 08.04-10 01-12-2002
Nedsæt spredningen af rodfordærver 08.07-22 01-12-2002
Skovflåten 11.02-01 01-12-2002
Indpasning af stauder på kirkegårde 04.00-09 01-12-2002
Abies fraseri - en vigtig pyntegrøntart i USA 03.04-01 03-11-2002
Frasergran - en mulig pyntegrøntart i Danmark? 03.04-02 02-11-2002
Kvalitet og vækst i to forsøg med europæiske bøgeprovenienser 03.03-29 01-11-2002
Centraleuropæiske erfaringer med gødskning og kalkning 05.02-07 01-11-2002
Luftforureningens og skovdriftens betydning for jordforsuringen 08.04-07 01-11-2002
Stoftilførsel til skoven via atmosfæren 08.04-09 01-11-2002
Stauder på kirkegårde 04.00-08 01-11-2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på fodboldbaner 05.06-38 01-11-2002
Spilletimer, slid og dækningsgrader på fodboldbaner 05.06-39 01-11-2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på golfbaner 05.06-40 01-11-2002
Frasergran - en mulig pyntegrøntart i Danmark? Danske dyrkningserfaringer 03.04-03 01-11-2002
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Frasergran 05.05-16 01-11-2002
Grønne planer - grønne områder - bedre byer kommunerne. 03.01-03 01-10-2002
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-04 01-10-2002
Dialog med fritidslandmændene om skovrejsning 04.03-08 01-10-2002
Turismens påvirkninger på lokalsamfund i Nordjylland 06.10-03 01-10-2002
Indsamling af svampe i skoven 08.07-21 01-10-2002
Danske råtræpriser over næsten 100 år 10.02-02 01-10-2002
Afprøvning af håndsakse 08.02-06 01-10-2002
Afprøvning af stangsakse 08.02-07 01-10-2002
Skov - en eftertragtet nabo 03.13-10 01-10-2002
Vækstbetingelser for stauder på gravsteder 04.00-07 01-10-2002
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo II 06.00-01 01-10-2002
Hollandske »omstruktureringsplaner « for det åbne land 04.02-09 01-09-2002
Skov - en eftertragtet nabo 04.03-07 01-09-2002
Når borgere og kommune samarbejder om byudvikling 08.01-03 01-09-2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 09.04-04 01-09-2002
Stævningsskove i Danmark 03.01-03 01-09-2002
Stævningsdrift 03.01-04 01-09-2002
Provenienser af dansk omorikagran 03.03-13 01-09-2002
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.03-28 01-09-2002
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 03.09-03 01-09-2002
Plantning under skærm reducerer risikoen for tab af næringsstoffer ved udvaskning. 04.06-13 01-09-2002
Sortkerne hos ask 05.06-10 01-09-2002
Danske råtræprisers forhold til verdensmarkedet 10.02-01 01-09-2002
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.06-03 01-09-2002
Røde nåle (CSNN) i nordmannsgran 05.08-06 01-09-2002
Gødskning og bladlus i nordmannsgran 05.09-25 01-09-2002
Sorteringsvejledning 08.01-01 01-09-2002
Sorteringsvejledning for nordmannsgran- og nobilisklip 08.01-02 01-09-2002
Iberisk skovsnegl 05.28-05 01-09-2002
Dosering af kompost 07.04-09 01-09-2002
Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis 05.26-13 01-09-2002
Modellering af besøgstal i eksisterende og planlagte skove 06.01-06 01-08-2002
GIS-baserede indikatorer for rekreativ tilgængelighed 09.01-05 01-08-2002
Jordforsuring under bøg, eg, avnbøg, lind og ær 03.02-01 01-08-2002
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 03.09-02 01-08-2002
Regler for anvendelse af husdyrgødning 04.08-02 01-08-2002
Nitrat i vand under skove 08.05-18 01-08-2002
Drift og pleje af overdrev 09.12-06 01-08-2002
Næringsstoffer og stofkredsløb: Mg 05.09-24 01-08-2002
At tale om smukke landskaber 03.12-07 01-08-2002
Naturpleje på enge baseret på stude 06.02-12 01-08-2002
Restaurering af gadekær 06.04-02 01-08-2002
Nordmannsgrans reaktion på mange års behandling med Roundup 05.01-10 01-08-2002
Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis 11.00-04 01-08-2002
Boliglokalisering og transportadfærd 03.02-06 01-06-2002
Arbejdspladslokalisering og transportadfærd 03.02-07 01-06-2002
Fremtidig byudvikling har konsekvenser for persontransport 03.02-08 01-06-2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 04.02-08 01-06-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 06.01-05 01-06-2002
Landskabsvurdering i Holland 09.04-03 01-06-2002
Løvtræartsserien fra 1973. I 03.02-03 01-06-2002
Oldenfald i bøg af dansk og udenlandsk oprindelse 03.03-27 01-06-2002
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 03.09-01 01-06-2002
Stormfaldsoparbejdning med brug af gravemaskiner 06.07-02 01-06-2002
Fyrrens knop- og grentørre 08.07-20 01-06-2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 09.04-05 01-06-2002
Fyrrens knop- og grentørre 05.06-07 01-06-2002
Hulheder under nordmannsgranknopper 05.08-05 01-06-2002
Næringsstoffer og stofkredsløb; K 05.09-23 01-06-2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 03.01-38 01-06-2002
Landbrug og landskab 06.07-07 01-06-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.12-05 01-05-2002
Frøhvepse i frøavlsbevoksninger 05.05-15 01-05-2002
Om at sanse naturen 03.12-06 01-05-2002
Arbejde i træer 05.01-13 01-05-2002
Stære og stankelbenlarver - biologi 05.06-36 01-05-2002
Stære og stankelbenlarver - erfaringer med stærekasser 05.06-37 01-05-2002
Nyt redskab til termisk bekæmpelse 09.00-21 01-05-2002
Træbrændsler: Brændværdi 07.09-02 01-05-2002
Træbrændsler: Fysiske egenskaber 07.09-03 01-05-2002
Topskudsbeskyttelse i nordmannsgranjuletræer 05.07-03 01-05-2002
Svinegylle til nordmannsgranjuletræer 05.09-02 01-05-2002
Benchmarking på planområdet i Øresundsregionen 03.01-02 01-04-2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 04.03-06 01-04-2002
Landskabsevaluering i England 09.04-01 01-04-2002
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 09.04-02 01-04-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - Kvælstofudvaskning 04.03-07 01-04-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.09-08 01-04-2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 03.01-37 01-04-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 03.11-40 01-04-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - vegetation 06.01-13 01-04-2002
Holdbarhed af træpiller 07.04-07 01-03-2002
Mandbårne gødningsdoserer til fast gødning 05.09-01 01-03-2002
Gødskningsanbefalinger for nordmannsgranjuletræer 05.09-22 01-03-2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-35 01-03-2002
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 08.01-13 01-03-2002
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-14 01-03-2002
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-15 01-03-2002
Sitkagranens krav til voksestedet 03.02-16 01-02-2002
Skadedyr i træ til eksport 08.10-08 01-02-2002
Kulturstart af 7 nordmannsgranprovenienser 03.01-22 01-02-2002
Arealklargøring i gammel skov - 1 04.06-01 01-02-2002
Arealklargøring i gammel skov - 2 04.06-02 01-02-2002
Landskabsvurdering i Holland 03.13-09 01-02-2002
Tykkelse af muldlaget vigtigere end bredden af midterrabatten 04.06-26 01-02-2002
Driften af de vedvarende græsarealer bliver mere miljøvenlig 06.01-12 01-02-2002
Planteforbruget i Danmark - fokus på bynære område 08.01-12 01-02-2002
Hvad koster det at bruge ukrudtsbrændere? 09.00-19 01-02-2002
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i Europa 09.00-20 01-02-2002
Damp som ukrudtsbekæmpelse 09.00-24 01-02-2002
Måling af vandindhold i flis 07.04-06 02-01-2002
Hugststyrkens betydning for jordens kulstoflager 05.06-14 01-01-2002
Brodannelse i flis 07.04-05 01-01-2002
Økologisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-04 01-12-2001
Økonomisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-05 01-12-2001
Social og kulturel bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-06 01-12-2001
Juletræsudbytter i danske rødgranprovenienser 03.03-26 01-12-2001
Næringsstoffer i nobilisklippegrønt 05.09-21 01-12-2001
Pilotforsøg med topklipning i juni 06.03-10 01-12-2001
Overvågning af værdifulde kulturmiljøer 03.14-04 01-12-2001
Drift og pleje af overdrev 06.01-11 01-12-2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden 04.01-03 02-11-2001
Rådgivning i det åbne land 04.02-05 01-11-2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 04.02-06 01-11-2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 04.02-07 01-11-2001
Rødgranprovenienser fra Skandinavien, Østeuropa, Tyskland og Letland - vækst og sundhed 03.03-24 01-11-2001
Vækst og nåletab i danske rødgranprovenienser 03.03-25 01-11-2001
Oplagring af brænde i murede bygninger 07.02-07 01-11-2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden - introduktion 04.01-02 01-11-2001
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-34 01-11-2001
Kommunerne planter skov til friluftsliv 03.01-36 01-11-2001
Bytræsarboret dokumenterer træernes udvikling 05.01-12 01-11-2001
Rydning og knusning af stød og hugstaffald efter stormfald 06.07-08 01-10-2001
Jordbearbejdning og plantning efter stormfald 06.07-09 01-10-2001
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-33 01-10-2001
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 03.11-39 01-10-2001
Plantning og pleje af bytræer i Europa 04.06-24 01-10-2001
Skab variation i byens træer med flere arter 04.06-25 01-10-2001
Kvasrydning efter stormfald 06.07-06 01-09-2001
Maskin- og redskabsløsninger til kvasrydning 06.07-07 01-09-2001
Ny viden om tøndersvamp 08.07-18 01-09-2001
Skovdrift med tøndersvamp 08.07-19 01-09-2001
Juletræsegnethed for provenienser i 3 alternative juletræsarter 03.04-16 01-09-2001
Barrierer og muligheder i forvaltningspraksis i perioden 1995-99 03.03-18 01-09-2001
Renholdelse af nyetablerede læhegn giver bedre vækst 04.08-02 01-09-2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 06.07-05 01-09-2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 06.07-06 01-09-2001
Beregning af faktorer ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-18 01-09-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran: III 03.01-21 01-09-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran II 03.01-20 02-08-2001
Naturens betydning for valg af bosted og feriemål 06.10-02 01-08-2001
Skovfyrrens fordringer til voksestedet 03.02-15 01-08-2001
24 egeproveniensers produktion og kvalitet 03.03-23 01-08-2001
Jern- og manganmangel i nordmannsgranjuletræer 05.09-19 01-08-2001
Algebekæmpelse 05.19-03 01-08-2001
Grønne planer - grønne områder - bedre byer 03.01-32 01-08-2001
Organisering af kommunal parkvirksomhed 03.03-09 01-08-2001
Professionel grøn kompetence i kommunal parkvirksomhed 03.03-17 01-08-2001
Mange gode egeprovenienser til landskabsbrug 08.01-11 01-08-2001
Ni redskaber til termisk ukrudtsbekæmpelse testet 09.00-16 01-08-2001
Dosering af energi ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-17 01-08-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran I 03.01-19 01-08-2001
Bymiljøindikatorer 03.01-01 01-07-2001
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 06.01-04 01-07-2001
Kortlægning af overordnet arealanvendelse i danske byer 09.01-04 01-07-2001
Efter-høst kvalitet II 03.01-18 02-06-2001
ESBEN 08.05-16 01-06-2001
ESBEN - guided tour 08.05-17 01-06-2001
Fyrrens knækkesygerust 08.07-17 01-06-2001
Vækst i 3 alternative juletræsarter 03.04-15 01-06-2001
Weymouthsfyrrens blærerust 05.06-06 01-06-2001
Gødskningens påvirkning af efterhøst kvaliteten i nordmannsgran 05.09-18 01-06-2001
Parkforvaltning er en proces 03.03-16 01-06-2001
Landskabsevaluering i England 03.13-07 01-06-2001
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 03.13-08 01-06-2001
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2000 05.25-07 01-06-2001
Udfasning af pesticider i kommunerne ikke uden problemer 05.25-08 01-06-2001
Stangklipper kan lette hækkeklipning 11.04-03 01-06-2001
Efter-høst kvalitet I 03.01-17 01-06-2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.02-05 01-05-2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.05-01 01-05-2001
Europæiske bøgeproveniensers værdiproduktion 03.03-22 01-05-2001
Tøndersvamp og kulsvamp 08.07-08 01-05-2001
Benyttelse af GPS under kronedække 09.03-02 01-05-2001
Fyrrens knækkesygerust 05.06-05 01-05-2001
Terminologi og definitioner vedrørende formning af nordmannsgran 06.02-01 01-05-2001
Formning af nordmannsgran 1 06.02-02 01-05-2001
Formning af nordmannsgran 2 06.02-03 01-05-2001
Formning af nordmannsgran I 06.03-07 01-05-2001
Formning af nordmannsgran II 06.03-08 01-05-2001
Formning af nordmannsgran III 06.03-09 01-05-2001
Planlægning og budgettering af græspleje 05.06-35 01-05-2001
Spiselige svampe på rekreative arealer 05.26-12 01-05-2001
Græssende husdyr kan have behov for supplerende mineraler 06.00-18 01-05-2001
Foderkvaliteten på heder lever ikke altid op til husdyrenes behov 06.01-10 01-05-2001
Manuel lægning af belægningssten er hårdt arbejde 11.04-01 01-05-2001
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 09.04-04 02-04-2001
Heltræudnyttelse og tilvækst ved tyndinger i ung rødgran 08.05-15 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille 08.10-06 01-04-2001
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 09.04-03 01-04-2001
Udspring og forårsfrostskader i dansk nordmannsgran-plustræafkom 03.01-16 01-04-2001
Sibirisk ædelgranlus 05.05-14 01-04-2001
Såring ved stammebasis som formreguleringsmetode i nordmannsgran 06.03-06 01-04-2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.01-31 01-04-2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 03.11-38 01-04-2001
Jordpakning skader boldbaner og plæner 05.06-32 01-04-2001
Forebyggelse og reduktion af jordpakning på boldbaner og plæner 05.06-33 01-04-2001
Nematoder afprøvet mod gåsebiller på græsarealer 05.28-04 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille: Bekæmpelse 08.10-07 01-04-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler I 11.00-01 03-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler II 11.00-02 02-03-2001
Befolkningen vil gerne have mere skov 04.03-04 01-03-2001
Befolkningens syn på ændret anvendelse af landbrugsarealer 04.03-05 01-03-2001
Østersøregionens byer og netværk 05.02-01 01-03-2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 2 07.03-03 01-03-2001
Skovrejsning på agerjord - ukrudtsudviklingen 04.02-04 01-03-2001
Små hjuldrevne udkørselsmaskiner 06.04-03 01-03-2001
Råd i douglasgran 08.07-16 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 1 11.00-01 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 2 11.00-02 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 3 11.00-03 01-03-2001
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 12.00-02 01-03-2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.01-30 01-03-2001
Giftige svampe på rekreative arealer 05.26-10 01-03-2001
Musegnav 05.29-01 01-03-2001
Stor nåletræsnudebille - Bekæmpelse 05.05-13 01-03-2001
Stor nåletræsnudebille 05.05-12 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler III 11.00-03 01-03-2001
Genanvendelse af ældre erhvervsområder 03.02-02 01-02-2001
Erhvervslokaliseringspolitik i Holland 03.02-03 01-02-2001
Fordele og ulemper ved byfortætning 03.02-04 01-02-2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 06.01-03 01-02-2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 1 07.03-02 01-02-2001
Naturlig tilgroning efter stormfald 03.01-06 01-02-2001
Plantningsmetodens indflydelse på rodudvikling 04.06-12 01-02-2001
Hugst i ær 05.06-13 01-02-2001
Kombinationsmaskiner i Sverige 06.02-03 01-02-2001
Gødskningens indflydelse på udspringet hos nordmannsgranjuletræer 05.09-17 01-02-2001
Økologisk juletræsproduktion 09.04-02 01-02-2001
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 09.04-03 01-02-2001
Brugerråd i statsskovene 03.01-28 01-02-2001
En byøkologisk grøn plan - hvorfor? hvordan? 03.01-29 01-02-2001
Etableringsevne hos plænegræs 05.06-31 01-02-2001
Pesticidforbruget i staten 1995-1999 05.25-05 01-02-2001
Pesticidforbruget i amterne 1995-1999 05.25-06 01-02-2001
Økologisk jordbrug i forhold til natur- og miljøværdier 06.07-04 01-02-2001
Askens fordringer til voksestedet 03.02-14 01-01-2001
Musegnav i skovkulturer 04.12-08 01-01-2001
Brugerråd i statsskovene 09.13-01 01-01-2001
Rodafkortning og plantetype - 3 04.11-04 03-12-2000
Rodafkortning og plantetype - 2 04.11-03 02-12-2000
Landbrugsloven og miljøet 04.02-04 01-12-2000
Skovrejsning: Er der sammenhæng mellem tilskud og tilplantning? 04.03-02 01-12-2000
Brugerråd i statsskovene 08.01-01 01-12-2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 08.01-02 01-12-2000
Tilførsel af stoffer og vand til skoven - træarternes indflydelse 03.02-13 01-12-2000
Skovrejsning på agerjord - Plantemaskiner på stiv jord 04.06-11 01-12-2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 04.10-12 01-12-2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 04.19-05 01-12-2000
Udvaskning af næringsstoffer efter gruppevis foryngelse i bøg 08.05-14 01-12-2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 09.04-02 01-12-2000
Kulstofbinding i skove 09.08-02 01-12-2000
Rodafkortning og plantetype - 1 04.11-02 01-12-2000
Passager og hegn til frøer og tudser 03.13-06 01-12-2000
Tilsaltning af ny jord i bymiljø 05.23-08 01-12-2000
Vejsalts optagelse i træer 05.23-09 01-12-2000
Opfølgning af naturpleje 06.00-17 01-12-2000
Stor andel af natur- og miljøværdier ligger på landbrugsjord 06.07-03 01-12-2000
Forbrugerrettet produktblad for kompost 07.04-08 01-12-2000
Brandsikkerhed ved anvendelse af ukrudtsbrændere 09.00-14 01-12-2000
Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer II 05.01-09 01-12-2000
Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer I 05.01-08 01-12-2000
Musegnav i pyntegrønt 05.07-01 01-12-2000
Pendling – den ubønhørlige hverdag 10.00-01 01-12-2000
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 04.03-03 01-11-2000
Egens fordringer til voksestedet: Stilkeg og vintereg 03.02-11 01-11-2000
Rødgranens fordringer til voksestedet 03.02-12 01-11-2000
To forsøg med douglasprovenienser fra Washington og British Columbia 03.03-21 01-11-2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 09.07-01 01-11-2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 09.07-02 01-11-2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 09.10-03 01-11-2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 03.01-27 01-11-2000
Plantning af træer med trådklump 04.06-23 01-11-2000
Indsamling af dekorative svampe på rekreative arealer 05.26-11 01-11-2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 04.02-03 01-10-2000
Lokale beboeres tilpasning til turismen i lokalsamfundet 06.10-01 01-10-2000
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 09.01-03 01-10-2000
Slagfaste sikkerhedsruder til traktorer og skovmaskiner 06.00-03 01-10-2000
Luftforurening i bevoksningsrande 08.04-01 01-10-2000
Heltræudnyttelse 08.05-12 01-10-2000
Udspring i 26 Abies lasiocarpa provenienser 03.04-14 01-10-2000
Rodfordærver 05.06-04 01-10-2000
Biodiversitet i byens parker og grønne områder 03.00-09 01-10-2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 03.05-12 01-10-2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 04.00-06 01-10-2000
Beskæring af træer 05.01-11 01-10-2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 06.00-16 01-10-2000
Stofkredsløb i de danske skove: NaCl 08.05-13 01-10-2000
Tre forsøg med nordamerikanske sitkagranprovenienser 03.03-20 01-09-2000
Fällboy 06.01-02 01-09-2000
Kædeskud, hvad er det? 11.03-05 01-09-2000
Bedømmelse af udspring i 3 alternative juletræsarter 03.04-13 01-09-2000
Natur i byen - beregning af grønne arealstørrelser 03.00-08 01-09-2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 03.14-02 01-09-2000
Enkel metode til indsamling af data om sten- og jorddiger 03.14-03 01-09-2000
Forebyg spredning af ukrudt på græsplæner 05.06-30 01-09-2000
Vanding af græsboldbaner 05.21-02 01-09-2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 06.19-02 20-08-2000
GIS og internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-01 01-08-2000
Forventninger til internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-02 01-08-2000
Nåleanalyser kan afsløre gødskningsbehovet hos rødgran 05.02-06 01-08-2000
Nålefald i fyr - saltskader 08.04-08 01-08-2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning af tyndinger i rødgran 08.05-10 01-08-2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning over en omdrift i rødgran 08.05-11 01-08-2000
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 08.07-15 01-08-2000
Nålefald i fyr - saltskader 05.08-04 01-08-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb: N 05.09-16 01-08-2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 03.01-26 01-08-2000
Optælling af trafikdræbte dyr 03.13-05 01-08-2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 06.19-01 01-08-2000
Ukrudtsbekæmpelse med termiske metoder 09.00-12 01-08-2000
Maskiner og redskaber til termisk ukrudtskontrol 09.00-13 01-08-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb: N kredsløb 05.09-15 01-08-2000
Bekæmpelse af mosegrise 04.12-07 01-07-2000
Nobilis til juletræsproduktion 03.02-16 01-07-2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.07-02 01-07-2000
Hvem bruger byens grønne områder? 06.01-01 01-06-2000
Hvad skal byens grønne områder kunne tilbyde børn? 06.01-02 01-06-2000
Brunporesvamp 08.07-14 01-06-2000
Fortsatte observationer i punktgødskningsforsøgene 05.09-13 01-06-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb i juletræsbevoksninger 05.09-14 01-06-2000
Fire hovedtyper af parker og grønne områder 03.11-37 01-06-2000
Engplantesamfund kan retableres ved græsning 06.02-11 01-06-2000
Landzoneadministrationen og den kommunale byggesagsbehandling 04.02-01 01-05-2000
Regulering af landbrugets harmoniforhold m.v. 04.02-02 01-05-2000
Fysisk planlægning i Øresundsområdet 05.01-01 01-05-2000
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme klar med data 06.00-01 01-05-2000
Kvalitetsklasser for brændselsflis 07.04-03 01-05-2000
Sådan virker GPS-systemet 09.03-01 01-05-2000
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 09.09-07 01-05-2000
Europæiske erfaringer kan hjælpe bynær skov på vej 03.01-25 01-05-2000
Topskrælning - en ny metode til renovering af boldbaner 05.06-29 01-05-2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.29-03 01-05-2000
Bekæmpelse af muldvarpe 05.29-04 01-05-2000
Scenarier for pesticidfri drift 09.00-10 01-05-2000
Kulstofbinding ved skovrejsning på tidligere landbrugsjord 04.06-10 01-04-2000
Variation og plustræeffekt i dansk NGR-plustræafkom 03.01-15 01-04-2000
Nålefald i fyr - fyrrenål-blærerust 05.06-03 01-04-2000
Mekanisk vækstregulering af nordmannsgran 06.03-05 01-04-2000
Kommunal parkvirksomhed under forandring 03.03-01 01-04-2000
Forebyg slid på naturen i skoven 03.11-36 01-04-2000
Hvordan ser gymnasieelever landskabet? 03.12-05 01-04-2000
Græsning som pleje af bynære arealer 06.00-15 01-04-2000
Pleje af blåtop-dominerede heder 06.01-09 01-04-2000
Rodfordærveren - Retningslinjer for stødsmøring 08.07-13 01-04-2000
Rodfordærveren - Skader og biologi 08.07-01 01-04-2000
Rodfordærveren - Skovdriftens og træartsvalgets betydning 08.07-03 01-04-2000
Rodfordærveren - Bekæmpelsesmidler og effekten af stødbehandling 08.07-04 01-04-2000
Hvem planter skov - og hvorfor? 04.03-01 01-03-2000
Visualiseringssystemer på WWW: On-line webcams 09.02-02 01-03-2000
Stormfald og opformering af barkbiller 08.10-04 01-03-2000
Stormfald og vedlevende insekter 08.10-05 01-03-2000
Grøn planlægning i kommunerne er en stor udfordring 03.01-22 01-03-2000
Afstrømningsforhold for regnvand 03.01-24 01-03-2000
Trafikken udgør en stor risiko for vilde dyr 03.13-04 01-03-2000
Omlægning af boldbaner 05.06-27 01-03-2000
Drift og beskyttelse af enge og overdrev 06.02-10 01-03-2000
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på belægninger af natursten 09.00-15 01-03-2000
Strategisk miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-01 01-02-2000
Slovakiske og karpato-ukrainske rødgranprovenienser 03.03-19 01-02-2000
Flydende bladgødskning til NGRkulturer - en "kickstarter"? 05.09-11 01-02-2000
Vejledende pilotforsøg med N-koncentration i bladgødning 05.09-12 01-02-2000
Det Centrale Husdyrregister som datagrundlag 03.01-21 01-02-2000
Forurening af afstrømmende regnvand 03.01-23 01-02-2000
Anlæg af boldbaner - forundersøgelser, projekt og arbejdsplan 05.06-28 01-02-2000
Plantesmitstoffer ikke noget stort problem i kompost 07.04-07 01-02-2000
Miljøriver og ukrudtsharver - redskaber og økonomi 09.00-09 01-02-2000
Kredsløb og fysisk planlægning 07.00-01 01-12-1999
Visualiseringssystemer på WWW: VRML 09.02-01 01-12-1999
Et rødegeproveniensforsøg ved Viborg 03.03-18 01-12-1999
Skovrejsning - nitratudvaskning, jordens pH og kulstofbinding 04.06-09 01-12-1999
Langtidsopbevaring af træ til flisning efter stormfald 06.07-05 01-12-1999
Resistens mod ædelgranlus 03.01-14 01-12-1999
Arealanvendelse kan analyseres med data fra det Generelle Landbrugsregister 03.01-20 01-12-1999
Ingen klar sammenhæng mellem besøgstal og slid i de bynære skove 03.11-34 01-12-1999
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 03.11-35 01-12-1999
Stormskader på by- og landskabstræer 05.01-10 01-12-1999
Græsvækst og tørstofproduktion på fodboldbaner 05.06-25 01-12-1999
Optagelse af næringsstoffer på fodboldbaner 05.06-26 01-12-1999
Maskiner og redskaber til ukrudtsbørstning 09.00-04 01-12-1999
Hvad koster det at bruge ukrudtsbørster? 09.00-05 01-12-1999
Barrierer for omdannelse af ældre erhvervsområder 03.02-01 01-11-1999
Byens miljø - hvad er vigtigst? 03.03-01 01-11-1999
Arealanvendelse i Danmark nu og i fremtiden 04.00-01 01-11-1999
Rødeg - to proveniensforsøg på heden Rødeg (Quercus borealis Michaux) 03.03-16 01-11-1999
Internationale proveniensforsøg med vintereg i Danmark 03.03-17 01-11-1999
Ædelgrannåleviklere 05.05-11 01-11-1999
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 05.06-02 01-11-1999
Juletræers brændbarhed 07.06-02 01-11-1999
Landbrugsdata en god hjælp i det åbne lands planlægning 03.01-19 01-11-1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af personer 03.11-32 01-11-1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af biler 03.11-33 01-11-1999
Ukrudtsbekæmpelse med miljørive på løse belægninger 09.00-02 01-11-1999
Ukrudtsbekæmpelse med børster på faste belægninger 09.00-03 01-11-1999
Hedepleje med rotationsbrænding 09.12-04 03-10-1999
Høenge i skov 09.12-03 02-10-1999
Det organiske lag i skovbevoksninger: Betydning af træart og jordbund 03.02-10 01-10-1999
Rapsolie som brændstof på dieselmotorer 06.08-07 01-10-1999
Automatisk opmåling af uafkortet tømmer med DAPT 517 06.09-01 01-10-1999
Grundvandsdannelse under skove 09.08-01 01-10-1999
Pleje af moser 09.12-02 01-10-1999
Dyb jordbehandling - en trussel mod de skjulte fortidsminder 03.14-01 01-10-1999
Differentieret pleje af boldbaner 05.06-24 01-10-1999
Spredere til staldgødning velegnede til topdressing med kompost 07.04-06 01-10-1999
Handlingsplaner for udfasning af pesticider 09.00-01 01-10-1999
Abies lasiocarpa - en alternativ juletræsart? 03.04-10 03-09-1999
Provenienser af Abies lasiocarpa I 03.04-11 02-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Introduktion 03.02-06 01-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Løvtræer 03.02-07 01-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Nåletræer 03.02-08 01-09-1999
Bøgens fordringer til voksestedet 03.02-09 01-09-1999
Dyb jordbehandling 04.03-06 01-09-1999
Opkvistning i bøg, ask og ær 05.04-01 01-09-1999
Afprøvning af værktøj, maskiner og redskaber i Tyskland 06.00-01 01-09-1999
Gruppetest af grensakse i Tyskland 06.00-02 01-09-1999
Brændværdi for brændselsflis til handelsafregning 06.09-02 01-09-1999
Sprinklerlagring af uafkortet tømmer 07.02-02 01-09-1999
Hvordan bedømmer man, om træpiller er den ægte vare? 07.04-04 01-09-1999
Hallandssygen - »blødende graner« 08.00-01 01-09-1999
Håndbog for landskabsæstetikere 09.05-01 01-09-1999
Træressourcer i de danske skove over ½ ha 10.04-01 01-09-1999
Knop- og skudskader i nordmannsgran 05.08-03 01-09-1999
Interesse for bæredygtig turisme og miljøtiltag 03.11-31 01-09-1999
Vildt i forhold til græsning og hegning 06.00-14 01-09-1999
Provenienser af Abies lasiocarpa II 03.04-12 01-09-1999
Traktormonterede flishuggere til skovbrug 06.03-15 01-08-1999
Afprøvning og godkendelse af hagl 09.10-01 01-08-1999
Håndtering af næringsstofmangel i nordmannsgranbevoksninger 05.09-10 01-08-1999
Mål og virkelighed i byøkologien 03.01-18 01-08-1999
Naturlig holdbarhed hos nåletræ 10.00-04 01-08-1999
Naturlig holdbarhed hos løvtræ 10.00-05 01-08-1999
Tropisk træ til udendørs brug 10.00-06 01-08-1999
Imprægneret træ 10.00-07 01-08-1999
Konstruktiv træbeskyttelse 10.00-08 01-08-1999
Stofkredsløb i de danske skove: S 08.05-09 01-08-1999
Hvorfor besøger vi naturen? 09.09-06 01-07-1999
Tørstofproduktion i danske energiskove af pil 03.01-02 01-06-1999
Plantning af ask på Lounkær Skovdistrikt 04.06-02 01-06-1999
Tre forsøg med rækkevis blanding af bøg og rødgran 05.02-05 01-06-1999
Befolkningens syn på skovrejsning 09.09-05 01-06-1999
Barypeithes pellucidus Boheman 05.05-09 01-06-1999
Barkøresnudebille 05.05-10 01-06-1999
Genopretning af vild natur i byen 03.00-07 01-06-1999
Græsning på naturarealer i vinterhalvåret 06.00-13 01-06-1999
2 hugstforsøg i bøg på Gråsten statsskovdistrikt 05.06-12 01-05-1999
Lagring af energipil 07.02-06 01-05-1999
Maskinoversigter - Brændemaskiner 12.00-01 01-05-1999
Lokal afledning af regnvand - hvad siger loven? 03.05-11 01-05-1999
Pleje af moser 06.02-09 01-05-1999
Afvikling af pesticider på alle offentlige arealer inden 2003 03.05-10 01-05-1999
Forudsætninger for vellykket mekanisk renholdelse 04.10-13 01-04-1999
Resultater fra 3 hugstforsøg i rødgran på Østlolland 05.06-11 01-04-1999
Handelsmasse- og cylindermasse for rødgrantømmer 09.01-01 01-04-1999
Alternative bekæmpelsesmidler mod alm. ædelgranlus 05.05-07 01-04-1999
Bekæmpelse af galmider i juletræer 05.05-08 01-04-1999
Effekter af vejsaltning på nordmannsgranjuletræer 05.08-02 01-04-1999
Beregning af jordvolumen til træer i rodvenlig befæstelse 04.06-12 01-04-1999
Halmmåtter som saltbeskyttelse 05.23-06 01-04-1999
Saltskader og afstanden til vejkanten 05.23-07 01-04-1999
Vejguldkarse - et besværligt ukrudt 06.00-12 01-04-1999
Koen som naturplejer 06.01-08 01-04-1999
Fosfor- og kaliumvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-05 01-04-1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet I 03.02-14 02-03-1999
Høstning af energipil 06.03-14 01-03-1999
ATV-køretøjer fra Japan 06.19-02 01-03-1999
ATV-køretøjer fra USA og Sverige 06.19-03 01-03-1999
Hvorfor besøger vi naturen? 03.11-29 01-03-1999
Princippet i rodvenlige befæstelser 04.06-08 01-03-1999
Projektering og konstruktion af rodvenlig befæstelse 04.06-09 01-03-1999
Materialer til opbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-16 01-03-1999
Tre metoder til indbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-17 01-03-1999
Rodvenlige befæstelser af sand-mix 04.06-22 01-03-1999
Kæmpe-Balsamin på vej til at blive et problem? 06.00-11 01-03-1999
Kvælstofvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-04 01-03-1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet II 03.02-15 01-03-1999
Kerneråd i en blandingsbevoksning på Langesø skovdistrikt 08.07-12 01-02-1999
Stamtal og skrælleskader i rødgran 08.09-01 01-02-1999
Folkets Park - Parkens Folk Tilknytning og trivsel i Fælledparken 03.11-28 01-02-1999
Eftersåning af græs med forspirede frø 05.06-20 01-02-1999
Salt og saltspredning 05.23-03 01-02-1999
Glatførebekæmpelse og saltskader 05.23-04 01-02-1999
Beskyttelse mod vejsalt 05.23-05 01-02-1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser på Lindet Statsskovdistrikt 03.03-14 01-01-1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser i Valby Hegn, Tisvilde Statsskovdistrikt 03.03-15 01-01-1999
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 09.04-01 01-01-1999
Genvækst af nobilis juletræer 04.09-04 01-01-1999
Svampe på eg i skoven 08.07-09 01-12-1998
Svampe som vednedbrydere og parasitter i løvskoven 08.07-10 01-12-1998
Løvtræer særligt udsatte for svampeangreb 08.07-11 01-12-1998
Anvendelse af præg og elementer i driftsstyringen 03.03-12 01-12-1998
Standard for udveksling af digitale kort til drift af grønne områder 03.03-15 01-12-1998
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 03.11-27 01-12-1998
Spireevne i plænegræsfrø 05.06-19 01-12-1998
GPS som redskab i landskabsplejen 06.00-10 01-12-1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 1 03.05-03 02-11-1998
Liftmonterede spil 06.05-01 01-11-1998
3 års erfaringer med rensemidlet GMT Totalaffedter 06.08-06 01-11-1998
Lufttæt lagring af energiflis 07.02-05 01-11-1998
CE-mærkning af motorsave 11.06-01 01-11-1998
Danske provenienser af nordmannsgran 03.01-13 01-11-1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 2 03.05-04 01-11-1998
Geden som naturplejer 06.01-07 01-11-1998
Udbringning af kompost 07.04-03 01-11-1998
Råvildt i skovkulturer 04.12-02 01-10-1998
Yanmar AB231-R - en lille selvkørende opkvistningsmaskine 05.04-03 01-10-1998
Opkvistning af douglasgran 05.04-04 01-10-1998
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 03.11-26 01-10-1998
Nuanceret slåningspraksis for vejkanter 05.06-18 01-10-1998
Høenge i skov 06.06-04 01-10-1998
Landbrugsdrift og naturpleje 06.07-02 01-10-1998
Startgødskning af nordmannsgran juletræer på markjord 05.09-09 01-09-1998
Boldbanens tilstand bestemmer effekten af plejen 05.06-16 01-09-1998
Tidsforbrug og driftsudgifter ved pesticidfri græspleje på boldbaner 05.06-17 01-09-1998
Svovlporesvamp, oksetunge og lakporesvampe 05.26-06 01-09-1998
Tøndersvamp og kulsvamp 05.26-07 01-09-1998
Skællet stilkporesvamp og kæmpe-knippeporesvamp 05.26-08 01-09-1998
Ildporesvampe og spejlporesvampe 05.26-09 01-09-1998
Landmanden som forvalter af vedvarende græsarealer 06.07-01 01-09-1998
Juletræsegenskaber for en række provenienser af dansk omorikagran 03.05-02 01-08-1998
Bekæmpelse af alm. ædelgranlus med pyrethroider 05.05-06 01-08-1998
Flydende farvegødskning af nordmannsgran juletræer 05.09-08 01-08-1998
Udformning af rekreative passager 03.11-24 01-08-1998
Større trafikanlæg og rekreativ færdsel 03.11-25 01-08-1998
Natursyn og naturoplevelse 03.12-04 01-08-1998
Luftning af boldbaner og plæner 05.06-14 01-08-1998
Jordløsning, udskiftning af græstørv og renovering af sportsplæne 05.06-15 01-08-1998
Øresnudebiller i vedbend 05.28-02 01-08-1998
Hugstforsøg i Abies grandis - Løvenholm 05.06-02 01-06-1998
Befolkningens syn på skovrejsning og ændret anvendelse af landbrugsjord 03.11-23 01-06-1998
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og naturpleje 06.00-09 01-06-1998
Hedepleje med rotationsbrænding 06.01-06 01-06-1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser I 03.02-12 02-05-1998
Befolkningens brug af strandene og holdninger til Blå Flag-kampagnen 03.11-21 01-05-1998
Befolkningens kendskab til reglerne for færdsel i naturen 03.11-22 01-05-1998
Fåret som naturplejer 06.01-04 01-05-1998
Hesten som naturplejer 06.01-05 01-05-1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser II 03.02-13 01-05-1998
Adgangsforhold i det åbne land 03.11-20 01-04-1998
Hvad betyder pyntegrøntkulturer for landskabet? 03.12-03 01-04-1998
Etablering af buske i råjord 04.06-21 01-04-1998
Topdressing på boldbaner og plæner 05.06-13 01-04-1998
Artsrenhed hos vigtige frøkilder af eg til landskabsformål 08.01-10 01-04-1998
Intensiv rekreativ anvendelse påvirker jordbunden 09.09-04 02-03-1998
Stinettets udvikling som mål for slidpåvirkning 09.09-03 01-03-1998
Fremtidig frø- og planteforsyning af nobilis til juletræer og klippegrønt - en prognose 03.02-11 01-03-1998
Miljømæssige fordele ved genvækst 04.09-03 01-03-1998
Udbytte og kvalitet af kristtorngrene ved forskellig klippeteknik 08.02-05 01-03-1998
Hvem bruger byens grønne områder? 03.11-19 01-03-1998
Etablering af træer i råjord 04.06-20 01-03-1998
Vertikalskæring og eftersåning 05.06-12 01-03-1998
Stævningsdrift 06.06-03 01-03-1998
Flere og flere pyntegrøntkulturer præger det åbne land 03.12-02 01-02-1998
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-11 01-01-1998
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-12 01-01-1998
Hugst fra toppen i ung gran - en sammenligning med hugst fra neden 05.06-09 01-01-1998
Lagring af nåletræsplanter på skovdistrikter 04.09-02 01-12-1997
Linds udvikling i byen 03.01-17 01-12-1997
Skovøkologiske udtryk (1) 08.00-04 01-11-1997
Skovøkologiske udtryk (2) 08.00-05 01-11-1997
Skovøkologiske udtryk (3) 08.00-06 01-11-1997
Skab bedre læ i bunden af løvtræhegnene 03.01-16 01-11-1997
Et proveniensforsøg med bøg 03.03-10 01-10-1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og rodudvikling 04.03-05 01-10-1997
Hugst fra toppen i rødgran - Generelle forhold 05.06-08 01-10-1997
Røde nåle på nobilis - et tilbagevendende problem? 03.02-10 01-10-1997
Nåleanalyser 05.09-07 01-10-1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og vandhusholdning 04.03-04 01-09-1997
Jordanalyser 04.01-01 01-09-1997
Ingen sammenhæng mellem ætylen og nåletab i nordmannsgran og nobilis 08.05-02 01-09-1997
Maskinel hedepleje - Slåning af lyng 06.01-03 01-09-1997
Reolpløjning 04.01-03 01-08-1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-07 01-08-1997
Anvendelse af vilde urter - Erfaringer og viden i kommuner og frøfirmaer 08.07-01 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: N 08.05-06 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: P 08.05-07 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: Vand 08.05-08 01-08-1997
Så er det tid til at gennemgå kemiskabet 04.19-03 01-07-1997
Nedsivning af pesticider til grundvandet 04.19-04 01-07-1997
Plantning og såning af eg på agerjord 04.06-04 01-06-1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 1 04.06-05 01-06-1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 2 04.06-06 01-06-1997
Køle/fryselagrede barrodsplanter 04.09-01 01-06-1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.11-01 01-06-1997
Topskudsregulering 2 06.03-02 01-06-1997
Topskudsregulering 3 06.03-03 01-06-1997
Topskudsregulering 4 06.03-04 01-06-1997
Befolkningens ønsker til naturen/landskabet 03.11-15 01-06-1997
Naturen er den bedste skolegård 03.11-16 01-06-1997
Trærødder og ledninger - hvor stort er problemet? 05.01-08 01-06-1997
Rodbeskæring i afløbsledninger 05.01-09 01-06-1997
Kantareller i dyrket skov 08.07-05 01-05-1997
Topskudsregulering 1 06.03-01 01-05-1997
Driftsstyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-10 01-05-1997
Plejestyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-11 01-05-1997
Friluftslivet i det åbne land 03.11-14 01-05-1997
Vildtafværgning i eg 04.12-01 01-04-1997
Hvad der skal være i byens parker og grønne områder 03.11-11 01-04-1997
Børn og unges ønsker til oplevelsesmuligheder og aktiviteter 03.11-13 01-04-1997
Færdsel på tværs af hegn - 2 04.12-03 02-03-1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (1) 03.00-01 01-03-1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (2) 03.00-02 01-03-1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (3) 03.00-03 01-03-1997
Færdsel på tværs af hegn - 1 04.12-02 01-03-1997
Plantningstidspunkt for vedbend 04.06-01 01-03-1997
Skadevirkninger af vejsalt på træer og buske 05.23-01 01-03-1997
Bestemmelse af saltindhold i jord og planter 05.23-02 01-03-1997
Anvendelsen af høslæt til genopretning af kultiverede engarealer og enge under tilgroning 06.02-05 01-03-1997
Etablering af græsningsarealer 06.02-06 01-03-1997
Borede huller til hegnsstolper 04.12-01 01-02-1997
Giftige planter i relation til græsning på naturarealer 06.02-03 01-02-1997
Fremtidig produktion af nordmannsgran 03.01-12 01-12-1996
Selvbestøvning i nobilis - et særligt problem? 03.02-09 01-12-1996
100 besøg årligt i byens parker og grønne områder 03.11-07 01-12-1996
Besøgsmønstre 03.11-08 01-12-1996
En fjerdedel vil gerne have flere udeaktiviteter 03.11-09 01-12-1996
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt på Lindet statsskovdistrikt 03.03-09 01-11-1996
Flere, men kortere besøg i skoven 03.11-05 01-11-1996
Befolkningens ønsker til skovenes udformning 03.11-06 01-11-1996
Valg af beholdere til hjemme- og lokal-kompostering 07.01-03 01-11-1996
Acer pseudoplatanus, L., Ahorn 08.01-05 01-11-1996
Acer platanoides, L., Spidsløn 08.01-06 01-11-1996
Sorter af Acer platanoides, Spidsløn 08.01-07 01-11-1996
Tilia cordata, L., Småbladet lind 08.01-08 01-11-1996
Tilia platyphyllos, Scop., Storbladet lind 08.01-09 01-11-1996
Facadebeplantning - selvhæftende klatreplanter 08.03-02 01-11-1996
Facadebeplantning - Støttekrævende planter 08.03-03 01-11-1996
Facadabeplantning - støttekrævende slyngplanter 08.03-04 01-11-1996
Facadebeplantning - rankende planter 08.03-05 01-11-1996
Læsning af juletræer 07.05-02 01-10-1996
Lokal-kompostering i etageejendomme 07.02-01 01-10-1996
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ II 04.06-08 01-10-1996
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ I 04.06-07 01-10-1996
Skovtræernes genetiske variation 03.05-02 01-09-1996
Faktorforsøg med gødskning, vanding, såbedstype og bundflorakonkurrence i to bøgeforyngelser 04.01-04 01-09-1996
Topkapning af undervækst under eg 05.05-02 01-09-1996
Frostskader og punktgødskning 05.09-04 01-09-1996
Frostskader i nordmannsgran 05.08-01 01-09-1996
Vedligeholdelse af hydrauliksystemer 06.08-05 01-08-1996
Klippegrøntudbytter i to forsøg med afkom af danske kårede nordmannsgranbevoksninger 03.01-11 01-08-1996
Silkefyr - 1 03.06-01 01-08-1996
Punktgødskning af nordmannsgran-juletræer 05.09-03 01-08-1996
Om at opleve æstetik 03.12-01 01-08-1996
Jordbehandling ved etablering af vejplantninger 04.01-02 01-08-1996
Gødskning ved etablering af vejplantninger 04.05-01 01-08-1996
Vækstrør til etablering af vejplantninger 04.06-18 01-08-1996
Centralkompostering af have- og parkaffald 07.01-01 01-08-1996
Forsøg med kompost i grønne områder 07.01-02 01-08-1996
Anvendelse af kompost i grønne områder 07.04-01 01-08-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Mg 08.05-04 01-08-1996
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo I 06.00-04 01-07-1996
Thuja plicata, et alternativ til rødgran på kraftige jorder 03.02-05 01-06-1996
Dyrkningstæthed og plantekvalitet 04.05-03 01-06-1996
Silvatec CH 878 og 478 Flismaskiner 06.03-13 01-06-1996
Stormfald: 08.01-01 01-06-1996
Pyntegrøntudbytter i to forsøg med provenienser fra USSR, Tyrkiet og Danmark 03.01-09 01-06-1996
Undersøgelser af klip i Kragskovhedeforsøget 03.01-10 01-06-1996
Misfarvninger af nobilis nåle i sensommeren 1995 03.02-08 01-06-1996
Kontrol af utilsigtet jordkomprimering 03.02-03 01-06-1996
Metoder ved kontrol af utilsigtet komprimering 03.02-04 01-06-1996
Etableringsbeskæring af træer 05.01-05 01-05-1996
Trærødder og ledninger 05.01-07 01-05-1996
Beskæring af buske - Tradition eller potentialeudnyttelse! 05.03-01 01-05-1996
Beskæring af buske - Blomstringsmåden bestemmer beskæringsmåden 05.03-02 01-05-1996
Facadebeplantning uden skader I 05.08-02 01-05-1996
Facadebeplantning uden skader II 05.08-03 01-05-1996
Langtidslagring af nåletræplanter på skovdistriktet 04.05-02 01-04-1996
Omkostninger ved levering af lagret flis 06.03-12 01-04-1996
Gravemaskiner udstyret med skovningsaggregat 06.07-04 01-04-1996
Silkefyr - 2 03.06-02 01-04-1996
Tidlig plantning på stiv ubekvem lerjord 04.07-01 01-04-1996
Utilsigtet komprimering af vækstjord 03.02-01 01-04-1996
Zoneinddeling af byggearealet 03.02-02 01-04-1996
Deponering af muld 04.01-01 01-04-1996
Jordbor til plantehuller 04.06-02 01-04-1996
Bytræers rodvækst og vandforbrug 04.06-13 01-04-1996
Bestemmelse af jordvolumen for bytræer 04.06-14 01-04-1996
Håndtering af store træer med klump 04.06-15 01-04-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Mn 08.05-05 01-04-1996
Hvad er vitalitet i skov? - Hvad er vitalitetsgødskning? 05.02-04 01-03-1996
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (1) 03.01-11 01-03-1996
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (2) 03.01-12 01-03-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Ca 08.05-03 01-03-1996
Bøgeforyngelsens økologi 04.01-03 01-01-1996
Hydraulikslanger til skovmaskiner 06.08-04 01-01-1996
Luftforurening med svovl 08.04-06 01-12-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 1 03.02-05 01-12-1995
Ædelcypres - 2 03.03-02 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund I 03.01-06 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund II 03.01-07 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund III 03.01-08 01-12-1995
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-01 01-11-1995
Stofkredsløb i de danske skove: K 08.05-02 01-11-1995
Køle-/fryselagrede barrodsplanter 04.05-01 01-10-1995
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-01 01-10-1995
Miljøtilpassede hydraulikolier I 06.08-01 01-10-1995
Miljøtilpassede hydraulikolier II 06.08-02 01-10-1995
Miljøtilpassede hydraulikolier III 06.08-03 01-10-1995
Afprøvning af VW-arbejdsbiler til skovbruget 06.19-01 01-10-1995
Ædelcypres - 1 03.03-01 01-10-1995
Bevoksningsafkom af dansk rødgran 03.03-08 01-09-1995
Dyrkning af fuglekirsebær 05.00-01 01-09-1995
Tidsstudier for flis- og rundtræmetoden i ung gran 06.03-10 01-09-1995
Lastvognstransport på skovveje 06.06-02 01-09-1995
Tilvækstoversigt for fuglekirsebær 09.02-03 01-09-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 2 03.02-06 01-09-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 3 03.02-07 01-09-1995
Løvtræartsserien fra 1973. II 03.02-04 01-08-1995
Abies veitchii I 03.04-08 02-06-1995
Skovrejsning på agerjord - Etableringssikkerhed 04.02-02 01-06-1995
Skovrejsning på agerjord - Vækststart 04.02-03 01-06-1995
Abies veitchii II 03.04-09 01-06-1995
Skader på træer og kulturplanter 08.00-02 01-05-1995
Røde nåle på nobilis i sommeren 1994 03.02-04 01-03-1995
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt i Nordsjælland i 1970 03.03-07 01-11-1994
Sammenhæng mellem lagring af frø og planteskoleegenskaber 03.01-05 01-10-1994
Et proveniensforsøg med småbladet lind 03.03-05 01-09-1994
Et proveniensforsøg med rødel 03.03-06 01-09-1994
Udbringning af slam i skove 04.09-03 01-09-1994
Fosforgødskning i vestjyske rødgranbevoksninger 05.02-02 01-09-1994
Udrensning i bøg med trykluftstangsaks 05.01-01 01-08-1994
Brændselsflis' størrelsesfordeling 06.03-08 01-08-1994
Vand, havsalt og luftforurening 08.04-02 01-08-1994
Tynding fra toppen i rødgran 08.04-03 01-08-1994
Sammenhæng mellem egenskaber på bevoksningsniveau for nordmannsgran 03.01-03 01-08-1994
Rangordning af danske, tyrkiske og russiske nordmannsgran provenienser 03.01-04 01-08-1994
Vurderingsprincipper for juletræer i nobilis 03.02-01 01-08-1994
Nobilis juletræer - opgørelser af skadetyper 03.02-02 01-08-1994
Nobilis juletræer - stor lokalitetsvariation i udbytte 03.02-03 01-08-1994
Kvalitetsreference ved indkøb af motorsav 05.09-01 01-07-1994
Frisk- og tørvægt pr. rummeter flis for fransk bjergfyr 06.03-07 01-07-1994
Landevejstransport af flis og energirundtræ 06.06-01 01-07-1994
Kvælstofudvaskning fra sitka-skov 08.04-05 01-07-1994
Svampe under 12 forskellige træarter 09.06-02 01-07-1994
Energipil 03.01-01 01-06-1994
Skærmforyngelse af rødgran på sandjord 04.01-02 01-06-1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup skov - Krenkerup skovdistrikt 05.06-06 01-06-1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup - Krenkerup skovdistrikt 05.06-07 01-06-1994
Sen forårsnattefrost 05.04-01 01-05-1994
Afprøvning af dansk, tyrkisk og russisk nordmannsgran 03.01-01 01-03-1994
Sammenhæng mellem proveniensegenskaber for nordmannsgran 03.01-02 01-03-1994
Læhegn af sitkagran ved pyntegrøntkulturer 04.02-03 01-03-1994
Proveniensvalg i sitkagran 03.03-01 01-02-1994
Proveniensvalg i sitkagran - Resultater fra forsøg med danske provenienser 03.03-02 01-02-1994
Proveniensvalg i sitkagran - vurdering af kåringsfortegnelsens frøkilder, status 1993 03.03-03 01-02-1994
Proveniensvalg i eg i Danmark 03.03-04 01-12-1993
FPA gruppetest af grensakse (ørnenæb m.m.) 04.19-02 01-12-1993
Vanriskapning af stilkeg 05.04-02 01-12-1993
Hugstforsøg i skovfyr 05.06-04 01-12-1993
2 hugstforsøg i bøg - Gråsten statsskovdistrikt 05.06-05 01-12-1993
Hvidgran til læhegn og pyntegrønt 03.05-01 01-12-1993
Læ og vinterfrostskader 04.02-01 01-12-1993
Læhegn ved pyntegrøntkulturer 04.02-02 01-12-1993
Skov- og Naturstyrelsens kvasskærer 04.03-03 01-09-1993
Oldenindsamling 04.04-01 01-09-1993
Opbevaring af bog og agern 04.04-02 01-09-1993
Dækafgrøder som alternativ ukrudtsbekæmpelse 04.07-01 01-09-1993
Reolpløjning 04.03-02 01-05-1993
Arbejdsorganisation ved oparbejdning af stormfald 06.07-01 01-02-1993
Stormfaldsoparbejdning med brug af gummihjulslæsser 06.07-03 01-02-1993
Lagring af flis, chunk og brænde fra heltræer 07.02-01 01-02-1993
Anlæg af poppelklonforsøg 03.04-01 01-11-1992
Gødskning med spildevandsslam i skov 04.09-01 01-11-1992
Brænde 07.04-01 01-11-1992
Udvælgelse af hovedtræer i eg 05.06-03 01-11-1992
Checkliste for naturlig foryngelse af bøg 04.01-01 01-11-1992
Afvikling af skærmen ved naturlig foryngelse af bøg 04.02-01 01-09-1992
Jordbearbejdning ved naturlig foryngelse af bøg 04.03-01 01-09-1992
Stabiliserende effekt af opkvistning og topkapning i rødgranrande 05.05-01 01-09-1992
Hugstforsøg i ær - Bregentved 05.06-01 01-09-1992
Udkørselstraktorer 06.04-01 01-09-1992
Afvikling af overstandere i bøge 06.01-01 01-01-0001