Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Frygt og væmmelse for dyr påvirker kun naturbesøget lidt 06.01-113 december 2018
Dyrelivet har stor betydning for naturoplevelsen 06.01-112 december 2018
Mange er bange for hunde uden snor i naturen 06.01-114 december 2018
Megamarker reducerer variationen i landskabet 04.01-07 november 2018
Kaliumformiat er et trævenligt alternativ til vejsalt 05.23-12 oktober 2018
Havfriluftsliv kortlagt på landsplan 06.01-111 oktober 2018
Rekreativ anvendelse af kirkegårde 03.01-98 august 2018
Vejlovgivning og adgangsregler 03.05-15 juni 2018
Nordens befolkning vokser og bliver stadigt ældre 05.02-19 juni 2018
Fugle som bevoksningsudviklere 04.00-16 juni 2018
Vejlovgivning og adgangsregler 06.01-82 juni 2018
Økonomisk vækst i de nordiske regioner 05.02-20 juni 2018
Færdsel og skiltning på indhegnede græsningsarealer 06.01-110 juni 2018
Skiltning mod færdsel i privat skove 06.01-109 juni 2018
Skiløb, kælkning og skøjteløb i naturen 06.01-103 juni 2018
Sejlads med kano, kajak og andre småbåde uden motor 06.01-104 juni 2018
Hvor man må bade og svømme i det fri? 06.01-105 juni 2018
Hvor må man lave bål og bruge grill og kogeblus? 06.01-106 juni 2018
På hesteryg i naturen 06.01-98 juni 2018
Til fods i naturen 06.01-97 juni 2018
Med hund i naturen 06.01-99 juni 2018
Overnatning og ophold i naturen 06.01-100 juni 2018
På cykel i naturen 06.01-101 juni 2018
Organiserede aktiviteter i naturen 06.01-102 juni 2018
Skiltning og lukning af veje og stier i det åbne land 06.01-108 juni 2018
Indsamling af nødder, svampe, bær og rav i naturen 06.01-107 juni 2018
Publikumstælling ved Frihedsbroen på Kongeåstien 06.01-95 maj 2018
Publikumstælling ved Knag Mølle på Kongeåstien 06.01-96 maj 2018
Bestemmelse af permeable befæstelsers infiltrationsevne 09.00-39 maj 2018
i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester 03.03-89 maj 2018
Planlægning og design af permeable befæstelser 09.00-38 marts 2018
BioLAR kan øge byens naturkvalitet 04.03-20 marts 2018
Friluftsliv og grønne aktiviteter øger social kapital for veteraner 12.00-27 marts 2018
Biodiversitet og grønne byer 03.00-29 marts 2018
Flygtninge som ressource i mindre byer 08.19-03 februar 2018
Kan lokalsamfund i mindre byer hjælpe flygtninge? 08.19-04 februar 2018
Samskabelse om forankring af flygtninge 08.19-05 februar 2018
Plantevækst i filterjord 04.03-18 januar 2018
Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte lokal biodiversitet 04.03-19 januar 2018
Dækafgrøder – et alternativ til renholdelse ved etablering af vedplantninger 04.08-04 januar 2018
Anbefalinger til brug af dækafgrøder ved etablering af vedplantninger 04.08-05 januar 2018
Biologi og principper for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-40 december 2017
Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-41 december 2017
Strategisk bydesign med borgere (1) Proces. 03.00-27 november 2017
Strategisk bydesign med borgere (2) Resultater 03.00-28 november 2017
Undervisning i grønne fag kan gavne krigsveteraner 12.00-26 november 2017
Brug buske bedre 04.06-34 november 2017
Brug af bilen i Storkøbenhavn. En spørgeskemaundersøgelse på Østerbro og i Borup 03.03-25 oktober 2017
Værdifuld værdisætning af træer 09.05-03 oktober 2017
Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner 06.00-39 september 2017