Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Vurdering af risikotræer 2 05.26-23 september 2007
Vurdering af risikotræer 3 05.26-24 september 2007
Terapihaven & dens elementer, indretning og karakterer 03.19-09 september 2007
Intensiv pleje af græs 05.06-09 september 2007
Vurdering af risikotræer 4 05.26-25 september 2007
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-19 august 2007
Udstyr til indtrækning af vanskelige træer 05.02-03 august 2007
Stammeskader på nyplantede allétræer 05.39-01 august 2007
Stammebeskyttelse på nyplantede allétræer 05.39-02 august 2007
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på fortorve 09.00-31 juli 2007
Pesticidforbrug på offentlige arealer i 1995-2006 05.25-15 juni 2007
Kommunernes forbrug af pesticider i 1995-2006 05.25-16 juni 2007
Sitkabladlus i gran 05.28-10 juni 2007
Målbeskrivelse af bevoksninger 03.04-04 maj 2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 05.02-02 maj 2007
Udviklingsmodeller for hegn og randplantninger i byen 05.04-03 maj 2007
Græs på vanskelige steder 08.06-02 maj 2007
Fremtidens kirkegård - svensk undersøgelse af unges syn på kirkegården 03.01-61 april 2007
Bunddækkende buskflader 05.03-03 april 2007
Beplantninger på danske golfbaner 08.00-06 april 2007
Samspillet mellem børn og bevægelse på legepladsen 03.19-08 marts 2007
Mykorrhiza-produkter til golfbaner 05.06-43 marts 2007
Brugen af prydplanter i Enköping og danske kommuner 03.03-40 februar 2007
Naturnær skovdrift og skovudviklingstyper 03.04-05 februar 2007
Dynamisk målbeskrivelse og drift af skovpartier i byen 03.04-06 februar 2007
Bytræarboretet på nettet 05.01-16 februar 2007
Integreret park- og naturforvaltning - eksempler fra Oslo og München 03.03-39 december 2006
Potentialer i landskabshegn 05.04-02 december 2006
Hestegræsning og råvildt 06.00-23 december 2006
Kvæggræsning og rådyr 06.00-24 december 2006