Landskabspleje og naturgenopretning – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Landskabspleje og natu...

Landskabspleje og naturgenopretning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Stort set lige mange mikrohabitater på forskellige typer træruiner 06.08-09 december 2019
Forskellig træarter huser til en vis grad forskellige typer mikrohabitater 06.08-10 december 2019
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 06.08-08 november 2019
Skovgræsning kan understøtte biodiversitetsformål 06.06-11 november 2019
Mikrohabitater på træer vigtige for biodiversiteten 06.08-07 november 2019
Biologi og principper for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-40 december 2017
Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-41 december 2017
Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner 06.00-39 september 2017
Elge i naturplejen 06.00-38 juni 2016
Afbrænding på græsarealer en fordel for biodiversiteten 06.01-17 maj 2016
Teknikker til afbrænding på græsarealer 06.01-18 maj 2016
Biodiversitet på kirkegården 06.08-06 maj 2016
Biodiversitet i byens formelle og uformelle grønne områder 06.08-04 februar 2016
Samtænkning af biodiversitet og rekreation i grønne områder 06.08-05 februar 2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 06.00-37 november 2015
Ekstensiv pleje kan skabe mere biodiversitet i byens vejrabatter maj 2015
Bekæmpelse af rynket rose II 06.00-36 september 2014
Bekæmpelse af rynket rose I 06.00-35 september 2014
Bedre grundlag for indsatsen mod invasive arter 06.00-34 juni 2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-33 februar 2014