Landskabspleje og naturgenopretning – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Landskabspleje og natu...

Landskabspleje og naturgenopretning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Biologi og principper for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-40 december 2017
Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-41 december 2017
Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner 06.00-39 september 2017
Elge i naturplejen 06.00-38 juni 2016
Afbrænding på græsarealer en fordel for biodiversiteten 06.01-17 maj 2016
Teknikker til afbrænding på græsarealer 06.01-18 maj 2016
Biodiversitet på kirkegården 06.08-06 maj 2016
Biodiversitet i byens formelle og uformelle grønne områder 06.08-04 februar 2016
Samtænkning af biodiversitet og rekreation i grønne områder 06.08-05 februar 2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 06.00-37 november 2015
Ekstensiv pleje kan skabe mere biodiversitet i byens vejrabatter maj 2015
Bekæmpelse af rynket rose II 06.00-36 september 2014
Bekæmpelse af rynket rose I 06.00-35 september 2014
Bedre grundlag for indsatsen mod invasive arter 06.00-34 juni 2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-33 februar 2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-32 februar 2014
Bekæmpelse af glansbladet hæg 06.00-31 maj 2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 06.00-30 maj 2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 06.00-29 januar 2012
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 06.00-28 juni 2011