Genanvendelse af organiske restprodukter – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Genanvendelse af organ...

Genanvendelse af organiske restprodukter

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Sammensætning og brug af filterjord 07.03-06 maj 2015
Filterjord – en metode til håndtering af vejvand 07.03-03 maj 2015
Afbrænding af affald fra naturpleje og skovdrift 07.00-02 februar 2013
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer 07.00-01 november 2012
Tyskland har styr på regnvandet 07.03-05 september 2011
Opsamling af regnvand på golfbaner 07.03-04 marts 2011
Dosering af kompost 07.04-09 september 2002
Forbrugerrettet produktblad for kompost 07.04-08 december 2000
Plantesmitstoffer ikke noget stort problem i kompost 07.04-07 februar 2000
Spredere til staldgødning velegnede til topdressing med kompost 07.04-06 oktober 1999
Fosfor- og kaliumvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-05 april 1999
Kvælstofvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-04 marts 1999
Udbringning af kompost 07.04-03 november 1998
Valg af beholdere til hjemme- og lokal-kompostering 07.01-03 november 1996
Lokal-kompostering i etageejendomme 07.02-01 oktober 1996
Centralkompostering af have- og parkaffald 07.01-01 august 1996
Forsøg med kompost i grønne områder 07.01-02 august 1996
Anvendelse af kompost i grønne områder 07.04-01 august 1996