Genanvendelse af organiske restprodukter

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Prøvetagning af filterjord ved vurdering af behov for udskiftning 07.03-08 09-03-2022
Erfaringer med sammensætning, effekt og drift af filterjord 07.03-07 31-01-2020
Sammensætning og brug af filterjord 07.03-06 27-05-2015
Filterjord – en metode til håndtering af vejvand 07.03-03 27-05-2015
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer – Erfaringer fra Vejle Kommune 07.00-01 28-11-2012
Tyskland har styr på regnvandet 07.03-05 26-09-2011
Opsamling af regnvand på golfbaner 07.03-04 29-03-2011
Dosering af kompost 07.04-09 01-09-2002
Forbrugerrettet produktblad for kompost 07.04-08 01-12-2000
Plantesmitstoffer ikke noget stort problem i kompost 07.04-07 01-02-2000
Spredere til staldgødning velegnede til topdressing med kompost 07.04-06 01-10-1999
Fosfor- og kaliumvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-05 01-04-1999
Kvælstofvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-04 01-03-1999
Udbringning af kompost 07.04-03 01-11-1998
Valg af beholdere til hjemme- og lokal-kompostering 07.01-03 01-11-1996
Lokal-kompostering i etageejendomme 07.02-01 01-10-1996
Centralkompostering af have- og parkaffald 07.01-01 01-08-1996
Forsøg med kompost i grønne områder 07.01-02 01-08-1996
Anvendelse af kompost i grønne områder 07.04-01 01-08-1996