Befæstelser

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Øget renhold kan bruges mere i forebyggelsen af ukrudt 12-11-2020
Overvejende positive erfaringer med sensorstyret ukrudtsbekæmpelse på belægninger 09.00-45 12-11-2020
Tilrettelæggelse af bekæmpelse på belægninger kræver kendskab til ukrudtet 09.00-42 10-08-2020
Forebyggelse et vigtigt supplement til pesticidfri bekæmpelse 09.00-43 10-08-2020
Kvalitetskrav en fordel i indsatsen mod ukrudt 09.00-41 10-08-2020
Store forskelle i effekten af permeable befæstelser 09.00-40 04-06-2019
Bestemmelse af permeable befæstelsers infiltrationsevne 09.00-39 07-05-2018
Planlægning og design af permeable befæstelser 09.00-38 22-03-2018
Rodvækst i rodvenlige bærelag 09.00-37 10-12-2014
Forskning i permeable befæstelser 09.00-36 10-02-2014
Nye kneb mod ukrudt på kirkegårde 09.00-35 29-05-2012
Permeable befæstelser - vandets bevægelse i konstruktionen 09.00-34 29-04-2011
Permeable befæstelser - begreber og definitioner 09.00-33 28-04-2011
Ukrudtsbekæmpelse med frysning 09.00-06 28-06-2010
Undersøgelse af overfladejævnhed af slotsgrusstier 09.03-07 21-06-2010
Behovsbestemt bekæmpelse af ukrudt 09.00-32 01-04-2008
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på fortorve 09.00-31 01-07-2007
Pesticidfrie metoder til ukrudtsbekæmpelse på veje 09.00-28 01-10-2006
Beskrivelse af ukrudtsniveau på veje 09.00-29 01-10-2006
Ukrudtsbekæmpelse på heller, kantsten og cykelstier 09.00-30 01-10-2006
Fugemateriale til belægningssten og fliser 09.03-05 01-02-2004
Minimering af ukrudt mellem belægningssten og fliser 09.03-06 01-02-2004
Udledning af CO2 ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.09-01 01-11-2003
Funktionskrav til materialer til grusbelægninger 09.03-04 01-10-2003
Udvælgelse af materialer til grusbelægninger 09.03-02 01-09-2003
Projektering, anlæg og drift af belægninger med Slotsgrus ® 09.03-03 01-09-2003
Varm luft til ukrudtsbekæmpelse 09.00-27 01-04-2003
Fastlæg niveauet for vedligeholdelse på befæstede arealer 09.00-25 01-03-2003
Læg en strategi for den pesticidfri bekæmpelse 09.00-26 01-03-2003
Forseglede fuger i ukrudtsbekæmpelsen 09.03-01 01-02-2003
Nyt redskab til termisk bekæmpelse 09.00-21 01-05-2002
Hvad koster det at bruge ukrudtsbrændere? 09.00-19 01-02-2002
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i Europa 09.00-20 01-02-2002
Damp som ukrudtsbekæmpelse 09.00-24 01-02-2002
Beregning af faktorer ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-18 01-09-2001
Ni redskaber til termisk ukrudtsbekæmpelse testet 09.00-16 01-08-2001
Dosering af energi ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-17 01-08-2001
Brandsikkerhed ved anvendelse af ukrudtsbrændere 09.00-14 01-12-2000
Ukrudtsbekæmpelse med termiske metoder 09.00-12 01-08-2000
Maskiner og redskaber til termisk ukrudtskontrol 09.00-13 01-08-2000
Scenarier for pesticidfri drift 09.00-10 01-05-2000
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på belægninger af natursten 09.00-15 01-03-2000
Miljøriver og ukrudtsharver - redskaber og økonomi 09.00-09 01-02-2000
Maskiner og redskaber til ukrudtsbørstning 09.00-04 01-12-1999
Hvad koster det at bruge ukrudtsbørster? 09.00-05 01-12-1999
Ukrudtsbekæmpelse med miljørive på løse belægninger 09.00-02 01-11-1999
Ukrudtsbekæmpelse med børster på faste belægninger 09.00-03 01-11-1999
Handlingsplaner for udfasning af pesticider 09.00-01 01-10-1999