Befæstelser

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Overvejende positive erfaringer med sensorstyret ukrudtsbekæmpelse på belægninger 09.00-45 12-11-2020
Øget renhold kan bruges mere i forebyggelsen af ukrudt 12-11-2020
Tilrettelæggelse af bekæmpelse på belægninger kræver kendskab til ukrudtet 09.00-42 10-08-2020
Forebyggelse et vigtigt supplement til pesticidfri bekæmpelse 09.00-43 10-08-2020
Kvalitetskrav en fordel i indsatsen mod ukrudt 09.00-41 10-08-2020
Store forskelle i effekten af permeable befæstelser 09.00-40 04-06-2019
Bestemmelse af permeable befæstelsers infiltrationsevne 09.00-39 07-05-2018
Planlægning og design af permeable befæstelser 09.00-38 22-03-2018
Rodvækst i rodvenlige bærelag 09.00-37 10-12-2014
Forskning i permeable befæstelser 09.00-36 10-02-2014
Nye kneb mod ukrudt på kirkegårde 09.00-35 29-05-2012
Permeable befæstelser - vandets bevægelse i konstruktionen 09.00-34 29-04-2011
Permeable befæstelser - begreber og definitioner 09.00-33 28-04-2011
Ukrudtsbekæmpelse med frysning 09.00-06 28-06-2010
Undersøgelse af overfladejævnhed af slotsgrusstier 09.03-07 21-06-2010
Behovsbestemt bekæmpelse af ukrudt 09.00-32 01-04-2008
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på fortorve 09.00-31 01-07-2007
Pesticidfrie metoder til ukrudtsbekæmpelse på veje 09.00-28 01-10-2006
Beskrivelse af ukrudtsniveau på veje 09.00-29 01-10-2006
Ukrudtsbekæmpelse på heller, kantsten og cykelstier 09.00-30 01-10-2006
Fugemateriale til belægningssten og fliser 09.03-05 01-02-2004
Minimering af ukrudt mellem belægningssten og fliser 09.03-06 01-02-2004
Udledning af CO2 ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.09-01 01-11-2003
Funktionskrav til materialer til grusbelægninger 09.03-04 01-10-2003
Udvælgelse af materialer til grusbelægninger 09.03-02 01-09-2003
Projektering, anlæg og drift af belægninger med Slotsgrus ® 09.03-03 01-09-2003
Varm luft til ukrudtsbekæmpelse 09.00-27 01-04-2003
Fastlæg niveauet for vedligeholdelse på befæstede arealer 09.00-25 01-03-2003
Læg en strategi for den pesticidfri bekæmpelse 09.00-26 01-03-2003
Forseglede fuger i ukrudtsbekæmpelsen 09.03-01 01-02-2003
Nyt redskab til termisk bekæmpelse 09.00-21 01-05-2002
Hvad koster det at bruge ukrudtsbrændere? 09.00-19 01-02-2002
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i Europa 09.00-20 01-02-2002
Damp som ukrudtsbekæmpelse 09.00-24 01-02-2002
Beregning af faktorer ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-18 01-09-2001
Ni redskaber til termisk ukrudtsbekæmpelse testet 09.00-16 01-08-2001
Dosering af energi ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-17 01-08-2001
Brandsikkerhed ved anvendelse af ukrudtsbrændere 09.00-14 01-12-2000
Ukrudtsbekæmpelse med termiske metoder 09.00-12 01-08-2000
Maskiner og redskaber til termisk ukrudtskontrol 09.00-13 01-08-2000
Scenarier for pesticidfri drift 09.00-10 01-05-2000
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på belægninger af natursten 09.00-15 01-03-2000
Miljøriver og ukrudtsharver - redskaber og økonomi 09.00-09 01-02-2000
Maskiner og redskaber til ukrudtsbørstning 09.00-04 01-12-1999
Hvad koster det at bruge ukrudtsbørster? 09.00-05 01-12-1999
Ukrudtsbekæmpelse med miljørive på løse belægninger 09.00-02 01-11-1999
Ukrudtsbekæmpelse med børster på faste belægninger 09.00-03 01-11-1999
Handlingsplaner for udfasning af pesticider 09.00-01 01-10-1999