Etablering af park- og landskabsbevoksning – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Etablering af park- og...

Etablering af park- og landskabsbevoksning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Grøn klimaskærm håndterer tagvand gennem fordampning 04.03-22 juli 2019
Eksempel på Grøn Klimaskærm i funktion 04.03-23 juli 2019
Vand i historiske haveanlæg som inspiration til LAR 04.03-21 januar 2019
Fugle som bevoksningsudviklere 04.00-16 juni 2018
BioLAR kan øge byens naturkvalitet 04.03-20 marts 2018
Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte lokal biodiversitet 04.03-19 januar 2018
Dækafgrøder – et alternativ til renholdelse ved etablering af vedplantninger 04.08-04 januar 2018
Anbefalinger til brug af dækafgrøder ved etablering af vedplantninger 04.08-05 januar 2018
Plantevækst i filterjord 04.03-18 januar 2018
Brug buske bedre 04.06-34 november 2017
Træers reaktioner på oversvømmelse 04.06-33 marts 2017
Dobbeltporøs filtrering renser regnvand uden kemi 04.03-17 december 2016
LAR, leg og læring i skolegården 04.03-16 oktober 2016
For dyb plantning af træer har alvorlige konsekvenser 04.06-32 oktober 2016
Samarbejde om udvikling af lokal regnvandsafledning i North Carolina 04.03-15 september 2016
Plantehullet skal klare klimaet 04.03-14 maj 2016
Vurdering af bytræers vækst i etableringsperioden 04.06-30 april 2016
Plantebedet der giver tilfredsstillende vækst 04.06-31 april 2016
Lokal afledning af regnvand i USA 04.03-12 marts 2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 04.03-13 marts 2016