Etablering af park- og landskabsbevoksning – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Etablering af park- og...

Etablering af park- og landskabsbevoksning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Planter til LAR-vejbede skal kunne tåle tørre forhold 04.03-24 august 2019
Grøn klimaskærm håndterer tagvand gennem fordampning 04.03-22 juli 2019
Eksempel på Grøn Klimaskærm i funktion 04.03-23 juli 2019
Vand i historiske haveanlæg som inspiration til LAR 04.03-21 januar 2019
Fugle som bevoksningsudviklere 04.00-16 juni 2018
BioLAR kan øge byens naturkvalitet 04.03-20 marts 2018
Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte lokal biodiversitet 04.03-19 januar 2018
Dækafgrøder – et alternativ til renholdelse ved etablering af vedplantninger 04.08-04 januar 2018
Anbefalinger til brug af dækafgrøder ved etablering af vedplantninger 04.08-05 januar 2018
Plantevækst i filterjord 04.03-18 januar 2018
Brug buske bedre 04.06-34 november 2017
Træers reaktioner på oversvømmelse 04.06-33 marts 2017
Dobbeltporøs filtrering renser regnvand uden kemi 04.03-17 december 2016
LAR, leg og læring i skolegården 04.03-16 oktober 2016
For dyb plantning af træer har alvorlige konsekvenser 04.06-32 oktober 2016
Samarbejde om udvikling af lokal regnvandsafledning i North Carolina 04.03-15 september 2016
Plantehullet skal klare klimaet 04.03-14 maj 2016
Vurdering af bytræers vækst i etableringsperioden 04.06-30 april 2016
Plantebedet der giver tilfredsstillende vækst 04.06-31 april 2016
Lokal afledning af regnvand i USA 04.03-12 marts 2016