Etablering af park- og landskabsbevoksning

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Begrønning af historiske gaderum – tre principper for en stedstilpasset strategi 04.00-18 07-02-2024
Overgangszonen – en pragmatisk designmetode for mere biodiversitet i byen 04.00-17 15-08-2023
Planter som værktøj i regnvandshåndtering 04.03-25 22-06-2021
Eksempler på planter til LAR-anlæg 04.03-26 22-06-2021
Planter til LAR-vejbede skal kunne tåle tørre forhold 04.03-24 21-08-2019
Grøn klimaskærm håndterer tagvand gennem fordampning 04.03-22 12-07-2019
Eksempel på Grøn Klimaskærm i funktion 04.03-23 12-07-2019
Vand i historiske haveanlæg som inspiration til LAR 04.03-21 21-01-2019
Fugle som bevoksningsudviklere 04.00-16 18-06-2018
BioLAR kan øge byens naturkvalitet 04.03-20 21-03-2018
Dækafgrøder – et alternativ til renholdelse ved etablering af vedplantninger 04.08-04 29-01-2018
Anbefalinger til brug af dækafgrøder ved etablering af vedplantninger 04.08-05 29-01-2018
Plantevækst i filterjord 04.03-18 29-01-2018
Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte lokal biodiversitet 04.03-19 29-01-2018
Brug buske bedre 04.06-34 08-11-2017
Træers reaktioner på oversvømmelse 04.06-33 20-03-2017
Dobbeltporøs filtrering renser regnvand uden kemi 04.03-17 19-12-2016
LAR, leg og læring i skolegården 04.03-16 26-10-2016
For dyb plantning af træer har alvorlige konsekvenser 04.06-32 26-10-2016
Samarbejde om udvikling af lokal regnvandsafledning i North Carolina 04.03-15 29-09-2016
Plantehullet skal klare klimaet 04.03-14 24-05-2016
Vurdering af bytræers vækst i etableringsperioden 04.06-30 27-04-2016
Plantebedet der giver tilfredsstillende vækst 04.06-31 27-04-2016
Lokal afledning af regnvand i USA 04.03-12 15-03-2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 04.03-13 15-03-2016
Geologisk kortlægning kan optimere placeringen af LAR-anlæg 04.03-08 23-09-2015
Udformning og placering af nedsivnings­anlæg på moræneler 04.03-10 23-09-2015
Tre metoder til vurdering af nedsivnings­kapacitet i moræneler 04.03-09 23-09-2015
God effekt af grusrender og pindsvinefaskiner på moræneler 04.03-11 21-09-2015
Afkobling af veje: Regnvandets passage af vejkryds 04.03-07 23-06-2015
Afkobling af veje: Vejprofil og kapacitet 04.03-06 22-06-2015
Flersidige skovbryn – anbefalinger til etablering 04.00-14 25-03-2015
Skovbryns strukturelle opbygning – forslag til en typologi 04.00-15 24-03-2015
Grønne tages betydning for mikroklima og varmeø-effekt 04.09-09 18-02-2015
Grønne tages termiske egenskaber 04.09-10 18-02-2015
Brandsikring af grønne tage 04.09-08 28-06-2014
Tæthedskontrol af tag­membran på grønne tage 04.09-07 27-06-2014
Grønne tages luftrensende egenskaber 04.09-06 05-05-2014
Grønne tage og regnvandshåndtering - del 1 04.09-04 02-05-2014
Grønne tage og regnvandshåndtering - del 2 04.09-05 02-05-2014
Gødskning af træer 04.05-05 12-12-2013
Træets næringsstoffer 04.05-03 12-12-2013
Vurdering af træers behov for næring 04.05-04 12-12-2013
Grønne tage - historik og potentiale 04.09-02 04-07-2013
Grønne tage - typologi og opbygning 04.09-03 04-07-2013
Bekæmpelse af gærdesnerlen 04.08-03 22-11-2011
Kontrol af jordens volumenvægt 04.01-05 26-08-2011
Brug af kornkurvegrænser til bestemmelse af en god vækstjord 04.01-04 26-08-2011
Vend nedløbsrøret - og nedsiv regnvandet gennem græsplænen 04.03-05 24-06-2011
Regnvandsløsninger i Seattle og Portland 04.03-04 28-04-2011
Vandingsposer øger tilvæksten på by- og vejtræer 04.05-02 21-02-2011
Vand i byen - tolv eksempler 04.03-03 26-11-2009
Plantevalg til regnhaver 04.03-02 24-09-2009
Regnbede – kreativ håndtering af regn på egen grund 04.03-01 07-08-2009
Løg og stauder i græs 04.00-13 24-02-2009
Evaluering af plantningsmetoder i København 04.06-29 01-04-2006
Ukrudtsbekæmpelse og beskæring ved etablering af træer 04.06-28 01-02-2006
Hvidkløver i plænegræs 04.00-12 01-06-2005
Spiring og etablering af hvidkløver - resultater fra litteraturen 04.07-05 01-05-2005
Optimal sådybde for plænegræsarter 04.07-06 01-04-2005
Etablering af frøblandinger til plænegræs 04.07-02 01-05-2004
Temperatur og spiring af plænegræsfrø 04.07-03 01-05-2004
Vand og spiring af plænegræsfrø 04.07-04 01-05-2004
Sammensætning af frøblandinger til plænegræs 04.07-01 01-12-2003
Ukrudtsbekæmpelse stimulerer tilvækst hos allétræer 04.06-27 01-04-2003
Pleje af stauder på kirkegårde 04.00-11 01-03-2003
Stauder på kirkegårde - tradition og fornyelse 04.00-10 01-02-2003
Indpasning af stauder på kirkegårde 04.00-09 01-12-2002
Stauder på kirkegårde 04.00-08 01-11-2002
Vækstbetingelser for stauder på gravsteder 04.00-07 01-10-2002
Tykkelse af muldlaget vigtigere end bredden af midterrabatten 04.06-26 01-02-2002
Plantning og pleje af bytræer i Europa 04.06-24 01-10-2001
Skab variation i byens træer med flere arter 04.06-25 01-10-2001
Renholdelse af nyetablerede læhegn giver bedre vækst 04.08-02 01-09-2001
Plantning af træer med trådklump 04.06-23 01-11-2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 04.00-06 01-10-2000
Beregning af jordvolumen til træer i rodvenlig befæstelse 04.06-12 01-04-1999
Princippet i rodvenlige befæstelser 04.06-08 01-03-1999
Projektering og konstruktion af rodvenlig befæstelse 04.06-09 01-03-1999
Materialer til opbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-16 01-03-1999
Tre metoder til indbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-17 01-03-1999
Rodvenlige befæstelser af sand-mix 04.06-22 01-03-1999
Etablering af buske i råjord 04.06-21 01-04-1998
Etablering af træer i råjord 04.06-20 01-03-1998
Reolpløjning 04.01-03 01-08-1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-07 01-08-1997
Plantningstidspunkt for vedbend 04.06-01 01-03-1997
Jordbehandling ved etablering af vejplantninger 04.01-02 01-08-1996
Gødskning ved etablering af vejplantninger 04.05-01 01-08-1996
Vækstrør til etablering af vejplantninger 04.06-18 01-08-1996
Deponering af muld 04.01-01 01-04-1996
Jordbor til plantehuller 04.06-02 01-04-1996
Bytræers rodvækst og vandforbrug 04.06-13 01-04-1996
Bestemmelse af jordvolumen for bytræer 04.06-14 01-04-1996
Håndtering af store træer med klump 04.06-15 01-04-1996