Pleje af park- og landskabsbevoksning

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Buksbomhalvmøl – et alvorligt skadedyr på en populær kulturplante 05.28-20 23-04-2024
Grenkapning er ikke beskæring 05.01-28 15-03-2022
Effekten af tømidler på biodiversitet i jord 05.23-13 18-08-2021
Hjælp til rodsystemet: Mykorrhiza i by- og landskabstræer 05.26-39 14-02-2021
Spindemøl – synlige men harmløse 05.28-19 09-02-2021
Egeprocessionsspinderens udbredelse og biologi 05.28-17 29-05-2020
Overvågning og bekæmpelse af egeprocessionsspinder 05.28-18 29-05-2020
Meldug som regel uskadeligt for bytræer 05.26-38 29-10-2019
VAT 19: Opdateret norm for værdisætning af træer 05.01-27 25-09-2019
Kaliumformiat er et trævenligt alternativ til vejsalt 05.23-12 10-10-2018
Slid på byens plæner – hvordan undgås det og hvad gør man når skaden er sket? 05.06-49 28-08-2017
Symptomer og følgeskader ved hestekastanje-bakteriekræft 05.27-02 15-05-2017
Asketoptørre: En svampesygdom i skov og landskab 05.26-21 22-02-2017
Bevar asketræer i by og landskab 05.26-37 22-02-2017
Værdifuld værdisætning af træer 05.01-26 19-12-2016
Friluftsinstallationer i træer 05.01-23 23-04-2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 05.01-24 23-04-2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 05.01-25 23-04-2015
Beskyttelse af træer på skovkirkegårde 05.26-36 23-10-2014
Bevaring af træer på kirkegårde 05.26-35 16-10-2014
Flere rigtige måder at beskære træer på 05.01-22 26-05-2014
Ahornsodbark - En potentiel skadevolder på bytræer 05.26-34 10-02-2014
Ædelgrankræft på prydtræer 05.26-33 22-10-2013
Opsamling af regnvand på golfbaner 05.00-03 03-06-2013
Hestekastanje-bakteriekræft 05.27-01 25-03-2013
Slacklining øger presset på byens træer 05.39-05 11-02-2013
Pesticidforbruget på offentlige arealer i 2010 05.25-18 29-03-2012
Buksbom grentørre 05.26-17 29-03-2012
Alternativer til traditionelt vejsalt 05.23-11 29-02-2012
Regler for bekæmpelses­midler på kirkegårde 05.25-17 29-02-2012
Sygdomme og skadedyr på kirkegårdens træer 05.01-21 20-01-2012
Beskæring af kirkegårdens buske 05.03-04 20-12-2011
Får hjælper greenkeepere med at reetablere fersk eng 05.06-48 22-11-2011
Ukrudtsbekæmpelse: Rigtig energidosering nedsætter antallet af flammebehandlinger 05.00-02 21-11-2011
Svampesygdom i buksbom 05.26-32 25-10-2011
Træer på kirkegårde kræver opmærksomhed 05.01-20 18-06-2011
Græsklipperobotter på kirkegården 05.06-46 29-03-2011
Græsklipperobotter på golfbaner 05.06-47 29-03-2011
Får - et miljøvenligt alternativ til bekæmpelse af ukrudt på golfbanen 05.06-44 29-09-2010
Tuegræs på golfbaner - erfaringer fra Hornbæk golfbane 05.06-45 29-09-2010
Kronesikring af bevaringsværdige træer 05.01-19 18-06-2010
Fortolkning af elektronisk rådmåling 3 05.26-31 23-04-2010
Stammeskader på bytræer fra opbinding og stammebeskyttelse 05.39-04 23-04-2010
Honningsvamp og skælhat 05.26-30 21-04-2010
Stammeskader på bytræer fra påkørsel 05.39-03 09-03-2010
Hundeurin og byens planter 05.23-10 20-05-2009
Visuel vurdering af løvtræer 05.26-05 20-05-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 1 05.26-28 03-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 2 05.26-29 02-04-2009
Lindebladhvepsen Caliroa annulipes 05.28-16 02-04-2009
Rådbedømmelse med instrumenter 05.26-04 24-02-2009
Elektronisk rådmåling i bytræer 05.26-27 24-02-2009
Strategier for alléer, trærækker og andre systemplantninger 05.00-01 22-12-2008
Principper for opbinding af træer 05.01-18 22-12-2008
Behov for opbinding af træer 05.01-17 22-12-2008
Skadedyr i kristtorn I 05.28-14 01-06-2008
Skadedyr i kristtorn II 05.28-15 01-06-2008
Harlekinmariehønen 05.28-13 01-05-2008
Stævningsskov i byen 05.02-04 01-11-2007
Ny skjoldlus-art på byens træer 05.28-11 01-11-2007
Vurdering af risikotræer 5 05.26-26 01-11-2007
Nyopdaget pragtbille i Danmark 05.28-12 01-11-2007
Vurdering af risikotræer 1 05.26-22 04-09-2007
Vurdering af risikotræer 2 05.26-23 03-09-2007
Vurdering af risikotræer 3 05.26-24 02-09-2007
Intensiv pleje af græs 05.06-09 01-09-2007
Vurdering af risikotræer 4 05.26-25 01-09-2007
Udstyr til indtrækning af vanskelige træer 05.02-03 01-08-2007
Stammeskader på nyplantede allétræer 05.39-01 01-08-2007
Stammebeskyttelse på nyplantede allétræer 05.39-02 01-08-2007
Sitkabladlus i gran 05.28-10 01-06-2007
Pesticidforbrug på offentlige arealer i 1995-2006 05.25-15 01-06-2007
Kommunernes forbrug af pesticider i 1995-2006 05.25-16 01-06-2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 05.02-02 01-05-2007
Udviklingsmodeller for hegn og randplantninger i byen 05.04-03 01-05-2007
Bunddækkende buskflader 05.03-03 01-04-2007
Mykorrhiza-produkter til golfbaner 05.06-43 01-03-2007
Bytræarboretet på nettet 05.01-16 01-02-2007
Potentialer i landskabshegn 05.04-02 01-12-2006
Sortblå birkebladhveps 05.28-09 01-06-2006
Blomsterfald hos rhododendron 05.26-20 01-04-2006
Svampesygdomme på platan 05.26-18 01-02-2006
Alperoserust på rhododendron 05.26-19 01-02-2006
Skadedyr på platan 05.28-08 01-02-2006
Etablering af alm. rajgras - forsøg med eftersåning i plænegræs 05.06-42 01-12-2005
Gåsebillelarver i plænegræs 05.28-07 01-12-2005
Vanding af gadetræer øger tilvæksten 05.01-15 01-10-2005
Det grå egern 05.29-05 01-05-2005
Etablering af hvidkløver - forsøg med eftersåning på fodboldbaner 05.06-41 01-03-2005
Rustsvampe på enebær 05.26-16 01-10-2004
Kastanie-minérmøl 05.28-06 01-05-2004
Stankelben og græsbaner 05.28-01 01-03-2004
Bekæmpelse af elmesyge 05.26-02 01-02-2004
Behandling af elmesyge 05.26-03 01-02-2004
Elmesyge 05.26-01 01-02-2004
Værdisætning af træer 05.01-14 01-12-2003
Regler for anvendelse af husdyrgødning 05.02-01 01-10-2003
Sæsonstart og gødskning af boldbaner og plæner 05.06-10 01-10-2003
Mange faktorer påvirker det kommunale pesticidforbrug 05.25-13 01-09-2003
Pesticider og drikkevand på kommunale landbrugsarealer 05.25-14 01-09-2003
Pesticidforbruget på offentlige arealer 1995-2002 05.25-09 01-08-2003
Pesticidforbruget i staten 05.25-10 01-08-2003
Pesticidforbruget i amterne 1995-2002 05.25-11 01-08-2003
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2002 05.25-12 01-08-2003
Europæisk og californisk visneskimmel 05.26-15 01-06-2003
Egevisnesyge 05.26-14 01-03-2003
Metoder til pesticidfri pleje af græs på fodboldbaner 05.06-38 01-11-2002
Spilletimer, slid og dækningsgrader på fodboldbaner 05.06-39 01-11-2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på golfbaner 05.06-40 01-11-2002
Iberisk skovsnegl 05.28-05 01-09-2002
Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis 05.26-13 01-09-2002
Arbejde i træer 05.01-13 01-05-2002
Stære og stankelbenlarver - biologi 05.06-36 01-05-2002
Stære og stankelbenlarver - erfaringer med stærekasser 05.06-37 01-05-2002
Bytræsarboret dokumenterer træernes udvikling 05.01-12 01-11-2001
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2000 05.25-07 01-06-2001
Udfasning af pesticider i kommunerne ikke uden problemer 05.25-08 01-06-2001
Planlægning og budgettering af græspleje 05.06-35 01-05-2001
Spiselige svampe på rekreative arealer 05.26-12 01-05-2001
Jordpakning skader boldbaner og plæner 05.06-32 01-04-2001
Forebyggelse og reduktion af jordpakning på boldbaner og plæner 05.06-33 01-04-2001
Nematoder afprøvet mod gåsebiller på græsarealer 05.28-04 01-04-2001
Giftige svampe på rekreative arealer 05.26-10 01-03-2001
Musegnav 05.29-01 01-03-2001
Etableringsevne hos plænegræs 05.06-31 01-02-2001
Pesticidforbruget i staten 1995-1999 05.25-05 01-02-2001
Pesticidforbruget i amterne 1995-1999 05.25-06 01-02-2001
Tilsaltning af ny jord i bymiljø 05.23-08 01-12-2000
Vejsalts optagelse i træer 05.23-09 01-12-2000
Indsamling af dekorative svampe på rekreative arealer 05.26-11 01-11-2000
Beskæring af træer 05.01-11 01-10-2000
Forebyg spredning af ukrudt på græsplæner 05.06-30 01-09-2000
Vanding af græsboldbaner 05.21-02 01-09-2000
Topskrælning - en ny metode til renovering af boldbaner 05.06-29 01-05-2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.29-03 01-05-2000
Bekæmpelse af muldvarpe 05.29-04 01-05-2000
Omlægning af boldbaner 05.06-27 01-03-2000
Anlæg af boldbaner - forundersøgelser, projekt og arbejdsplan 05.06-28 01-02-2000
Stormskader på by- og landskabstræer 05.01-10 01-12-1999
Græsvækst og tørstofproduktion på fodboldbaner 05.06-25 01-12-1999
Optagelse af næringsstoffer på fodboldbaner 05.06-26 01-12-1999
Differentieret pleje af boldbaner 05.06-24 01-10-1999
Halmmåtter som saltbeskyttelse 05.23-06 01-04-1999
Saltskader og afstanden til vejkanten 05.23-07 01-04-1999
Eftersåning af græs med forspirede frø 05.06-20 01-02-1999
Salt og saltspredning 05.23-03 01-02-1999
Glatførebekæmpelse og saltskader 05.23-04 01-02-1999
Beskyttelse mod vejsalt 05.23-05 01-02-1999
Spireevne i plænegræsfrø 05.06-19 01-12-1998
Nuanceret slåningspraksis for vejkanter 05.06-18 01-10-1998
Boldbanens tilstand bestemmer effekten af plejen 05.06-16 01-09-1998
Tidsforbrug og driftsudgifter ved pesticidfri græspleje på boldbaner 05.06-17 01-09-1998
Svovlporesvamp, oksetunge og lakporesvampe 05.26-06 01-09-1998
Tøndersvamp og kulsvamp 05.26-07 01-09-1998
Skællet stilkporesvamp og kæmpe-knippeporesvamp 05.26-08 01-09-1998
Ildporesvampe og spejlporesvampe 05.26-09 01-09-1998
Luftning af boldbaner og plæner 05.06-14 01-08-1998
Jordløsning, udskiftning af græstørv og renovering af sportsplæne 05.06-15 01-08-1998
Øresnudebiller i vedbend 05.28-02 01-08-1998
Topdressing på boldbaner og plæner 05.06-13 01-04-1998
Vertikalskæring og eftersåning 05.06-12 01-03-1998
Trærødder og ledninger - hvor stort er problemet? 05.01-08 01-06-1997
Rodbeskæring i afløbsledninger 05.01-09 01-06-1997
Skadevirkninger af vejsalt på træer og buske 05.23-01 01-03-1997
Bestemmelse af saltindhold i jord og planter 05.23-02 01-03-1997
Etableringsbeskæring af træer 05.01-05 01-05-1996
Trærødder og ledninger 05.01-07 01-05-1996
Beskæring af buske - Tradition eller potentialeudnyttelse! 05.03-01 01-05-1996
Beskæring af buske - Blomstringsmåden bestemmer beskæringsmåden 05.03-02 01-05-1996
Facadebeplantning uden skader I 05.08-02 01-05-1996
Facadebeplantning uden skader II 05.08-03 01-05-1996