Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
VAT 19: Opdateret norm for værdisætning af træer 05.01-27 september 2019
Planter til LAR-vejbede skal kunne tåle tørre forhold 04.03-24 august 2019
Grøn klimaskærm håndterer tagvand gennem fordampning 04.03-22 juli 2019
Eksempel på Grøn Klimaskærm i funktion 04.03-23 juli 2019
Store forskelle i effekten af permeable befæstelser 09.00-40 juni 2019
Ledig plads på kirkegården er både udfordring og mulighed 03.01-99 april 2019
Plantekvalitet i buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-08 april 2019
Forslag til kvalitetsstandard for buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-09 april 2019
Vand i historiske haveanlæg som inspiration til LAR 04.03-21 januar 2019
Kaliumformiat er et trævenligt alternativ til vejsalt 05.23-12 oktober 2018
Rekreativ anvendelse af kirkegårde 03.01-98 august 2018
Vejlovgivning og adgangsregler 03.05-15 juni 2018
Fugle som bevoksningsudviklere 04.00-16 juni 2018
Bestemmelse af permeable befæstelsers infiltrationsevne 09.00-39 maj 2018
i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester 03.03-89 maj 2018
Planlægning og design af permeable befæstelser 09.00-38 marts 2018
BioLAR kan øge byens naturkvalitet 04.03-20 marts 2018
Friluftsliv og grønne aktiviteter øger social kapital for veteraner 12.00-27 marts 2018
Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte lokal biodiversitet 04.03-19 januar 2018
Dækafgrøder – et alternativ til renholdelse ved etablering af vedplantninger 04.08-04 januar 2018
Anbefalinger til brug af dækafgrøder ved etablering af vedplantninger 04.08-05 januar 2018
Plantevækst i filterjord 04.03-18 januar 2018
Biologi og principper for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-40 december 2017
Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-41 december 2017
Undervisning i grønne fag kan gavne krigsveteraner 12.00-26 november 2017
Brug buske bedre 04.06-34 november 2017
Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner 06.00-39 september 2017
Udviklingen i Københavns cykelstinetværk 03.19-23 september 2017
Slid på byens plæner – hvordan undgås det og hvad gør man når skaden er sket? 05.06-49 august 2017
Fem byers erfaringer med vand og grøn infrastruktur 03.01-97 august 2017