Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Park og Landskab. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Rekreativ anvendelse af kirkegårde 03.01-98 august 2018
Vejlovgivning og adgangsregler 03.05-15 juni 2018
Fugle som bevoksningsudviklere 04.00-16 juni 2018
Bestemmelse af permeable befæstelsers infiltrationsevne 09.00-39 maj 2018
i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester 03.03-89 maj 2018
Planlægning og design af permeable befæstelser 09.00-38 marts 2018
BioLAR kan øge byens naturkvalitet 04.03-20 marts 2018
Friluftsliv og grønne aktiviteter øger social kapital for veteraner 12.00-27 marts 2018
Plantevækst i filterjord 04.03-18 januar 2018
Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte lokal biodiversitet 04.03-19 januar 2018
Dækafgrøder – et alternativ til renholdelse ved etablering af vedplantninger 04.08-04 januar 2018
Anbefalinger til brug af dækafgrøder ved etablering af vedplantninger 04.08-05 januar 2018
Biologi og principper for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-40 december 2017
Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-41 december 2017
Undervisning i grønne fag kan gavne krigsveteraner 12.00-26 november 2017
Brug buske bedre 04.06-34 november 2017
Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner 06.00-39 september 2017
Udviklingen i Københavns cykelstinetværk 03.19-23 september 2017
Slid på byens plæner – hvordan undgås det og hvad gør man når skaden er sket? 05.06-49 august 2017
Fem byers erfaringer med vand og grøn infrastruktur 03.01-97 august 2017
Symptomer og følgeskader ved hestekastanje-bakteriekræft 05.27-02 maj 2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.19-22 april 2017
Veterantræer og biodiversitet 03.13-20 april 2017
Strategisk borgerinddragelse i forvaltningen af grønne områder 03.03-88 marts 2017
Kirkejordens rekreative potentiale 03.01-96 marts 2017
Træers reaktioner på oversvømmelse 04.06-33 marts 2017
Asketoptørre: En svampesygdom i skov og landskab 05.26-21 februar 2017
Bevar asketræer i by og landskab 05.26-37 februar 2017
Krigsveteraner trives godt med friluftsliv 12.00-25 februar 2017
Dobbeltporøs filtrering renser regnvand uden kemi 04.03-17 december 2016