Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
FN’s Verdensmål oversat til 10 indikatorer for klimatilpasning 03.00-36 december 2019
Bæredygtighedsscore for tre klimatilpasningsprojekter 03.00-37 december 2019
Stort set lige mange mikrohabitater på forskellige typer træruiner 06.08-09 december 2019
Forskellig træarter huser til en vis grad forskellige typer mikrohabitater 06.08-10 december 2019
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 06.08-08 november 2019
Skovgræsning kan understøtte biodiversitetsformål 06.06-11 november 2019
Mikrohabitater på træer vigtige for biodiversiteten 06.08-07 november 2019
Meldug som regel uskadeligt for bytræer 05.26-38 oktober 2019
VAT 19: Opdateret norm for værdisætning af træer 05.01-27 september 2019
Planter til LAR-vejbede skal kunne tåle tørre forhold 04.03-24 august 2019
Grøn klimaskærm håndterer tagvand gennem fordampning 04.03-22 juli 2019
Eksempel på Grøn Klimaskærm i funktion 04.03-23 juli 2019
Store forskelle i effekten af permeable befæstelser 09.00-40 juni 2019
Ledig plads på kirkegården er både udfordring og mulighed 03.01-99 april 2019
Plantekvalitet i buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-08 april 2019
Forslag til kvalitetsstandard for buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-09 april 2019
Vand i historiske haveanlæg som inspiration til LAR 04.03-21 januar 2019
Kaliumformiat er et trævenligt alternativ til vejsalt 05.23-12 oktober 2018
Rekreativ anvendelse af kirkegårde 03.01-98 august 2018
Vejlovgivning og adgangsregler 03.05-15 juni 2018
Fugle som bevoksningsudviklere 04.00-16 juni 2018
Bestemmelse af permeable befæstelsers infiltrationsevne 09.00-39 maj 2018
i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester 03.03-89 maj 2018
Planlægning og design af permeable befæstelser 09.00-38 marts 2018
BioLAR kan øge byens naturkvalitet 04.03-20 marts 2018
Friluftsliv og grønne aktiviteter øger social kapital for veteraner 12.00-27 marts 2018
Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte lokal biodiversitet 04.03-19 januar 2018
Dækafgrøder – et alternativ til renholdelse ved etablering af vedplantninger 04.08-04 januar 2018
Anbefalinger til brug af dækafgrøder ved etablering af vedplantninger 04.08-05 januar 2018
Plantevækst i filterjord 04.03-18 januar 2018