Planlægning og forvaltning – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Planlægning og forvalt...

Planlægning og forvaltning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
FN’s Verdensmål oversat til 10 indikatorer for klimatilpasning 03.00-36 december 2019
Bæredygtighedsscore for tre klimatilpasningsprojekter 03.00-37 december 2019
Ledig plads på kirkegården er både udfordring og mulighed 03.01-99 april 2019
Rekreativ anvendelse af kirkegårde 03.01-98 august 2018
Vejlovgivning og adgangsregler 03.05-15 juni 2018
i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester 03.03-89 maj 2018
Udviklingen i Københavns cykelstinetværk 03.19-23 september 2017
Fem byers erfaringer med vand og grøn infrastruktur 03.01-97 august 2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.19-22 april 2017
Veterantræer og biodiversitet 03.13-20 april 2017
Strategisk borgerinddragelse i forvaltningen af grønne områder 03.03-88 marts 2017
Kirkejordens rekreative potentiale 03.01-96 marts 2017
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-35 oktober 2016
Særlige krav til træer på kirkegårde 03.01-92 september 2016
Fra parkering til park 03.00-34 august 2016
Parcelhusområder har potentiale for flere økosystemtjenester 03.01-93 august 2016
Grundejernes villighed afgørende for økosystemtjenester 03.01-94 august 2016
Tag parcelhusområders økosystemtjenester med i planlægningen 03.01-95 august 2016
Buske giver kirkegården variation og frodighed 03.01-91 juni 2016
Implementering af klimatilpasningsplaner i kommunerne 03.00-33 juni 2016