Planlægning og forvaltning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Jord: Lad os tænke mere cirkulært 03.00-39 17-08-2021
Jorden er et system 03.00-40 17-08-2021
Vurdering af vækstjord 03.00-41 17-08-2021
De københavnske kirkegårde er multifunktionelle byrum – både før og under Covid-19 03.11-58 03-05-2021
Københavnernes udeliv ændrede sig under Covid-19 03.11-57 10-03-2021
Stor variation i brugen af grønne frivillige 03.03-90 02-12-2020
Design med børn giver ny vinkel på byrum og demokratisk inddragelse 03.19-24 02-11-2020
Beregning af merværdier ved grønne klimaløsninger 03.00-38 21-10-2020
Skovrejsning gennem partnerskaber giver solid forankring 03.01-101 26-06-2020
Nyt begreb skal løfte den grønne kulturarv 03.14-16 08-06-2020
Forvaltning af grøn kulturarv i praksis 03.14-17 08-06-2020
Brugerne vil gerne bevare fred og ro, når kirkegården omdannes til park 03.01-100 05-05-2020
Klimatilpasning i samspil med natur- og landskabsinteresser 03.13-21 24-04-2020
FN’s Verdensmål oversat til 10 indikatorer for klimatilpasning 03.00-36 17-12-2019
Bæredygtighedsscore for tre klimatilpasningsprojekter 03.00-37 17-12-2019
Ledig plads på kirkegården er både udfordring og mulighed 03.01-99 16-04-2019
Rekreativ anvendelse af kirkegårde 03.01-98 20-08-2018
Vejlovgivning og adgangsregler 03.05-15 22-06-2018
i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester 03.03-89 07-05-2018
Udviklingen i Københavns cykelstinetværk 03.19-23 27-09-2017
Fem byers erfaringer med vand og grøn infrastruktur 03.01-97 28-08-2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.19-22 26-04-2017
Veterantræer og biodiversitet 03.13-20 26-04-2017
Strategisk borgerinddragelse i forvaltningen af grønne områder 03.03-88 28-03-2017
Kirkejordens rekreative potentiale 03.01-96 27-03-2017
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-35 26-10-2016
Særlige krav til træer på kirkegårde 03.01-92 29-09-2016
Fra parkering til park 03.00-34 28-08-2016
Tag parcelhusområders økosystemtjenester med i planlægningen 03.01-95 27-08-2016
Grundejernes villighed afgørende for økosystemtjenester 03.01-94 27-08-2016
Parcelhusområder har potentiale for flere økosystemtjenester 03.01-93 27-08-2016
Buske giver kirkegården variation og frodighed 03.01-91 27-06-2016
Implementering af klimatilpasningsplaner i kommunerne 03.00-33 27-06-2016
Kirkegården fremtidssikres med en udviklingsplan 03.01-90 09-03-2016
Mangelfuld drift kan udhule kirkegårdens økonomi 03.03-87 04-02-2016
Principper for måling af vandkvalitet 03.15-04 15-12-2015
Gør kirkegården til et godt sted for de pårørende 03.03-86 14-12-2015
Eksempler på måleprogrammer for vandkvalitet i regnvand 03.15-05 14-12-2015
Blomstrende designprincipper for en moderne kirkegård 03.01-89 30-10-2015
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 03.13-19 30-10-2015
Skovelementer kan gøre børnehavens legeplads mere spændende 03.19-20 11-06-2015
Skovelementer kan gøre grønne områder attraktive for børnehaver 03.19-21 11-06-2015
Nye muligheder for at bevare kirkegårde 03.14-15 24-03-2015
Gør landsbykirkegårdens ledige arealer grønne 03.03-85 18-02-2015
Frivillige bidrager aktivt til driften af grønne områder i England 03.03-84 10-12-2014
Lommeparker fremmer sundheden 03.01-88 27-11-2014
Bevaring på kirkegårde: Udvikling med omtanke 03.14-14 27-11-2014
Fakta og myter om rekreative stier 03.11-54 15-10-2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 03.11-55 15-10-2014
Nedsivningstilladelser - juridiske og tekniske forhold 03.05-18 25-09-2014
Udledningstilladelser for regnvand 03.05-17 25-08-2014
Status for driftsstyring på kirkegårde 03.03-83 25-08-2014
Regnvand: Miljømål, kvalitetskrav og vilkår i nedsivnings- og udledningstilladelser 03.05-16 21-08-2014
Kommunal praksis ved udledning af tag- og overfladevand 03.03-82 30-06-2014
Lokal afledning af regnvand: Ramme for nedsivnings- og udledningstilladelser 03.03-81 29-06-2014
Det midlertidiges nødvendighed 03.14-13 27-03-2014
Et forslag til religionsneutral begravelsesplads 03.01-86 27-03-2014
Skovbegravelsespladser på uindviet jord 03.01-87 27-03-2014
Natur på kirkegården – en tanke værd 03.13-18 11-12-2013
Indefra og ud – byudvikling i øjenhøjde 03.14-12 11-12-2013
Afsøgning af byens ressourcer – bylaboratorier på kort og lang sigt 03.14-11 11-12-2013
Kirkegårdens bløde opgaver skal med i overvejelserne 03.03-80 12-09-2013
Kirkegårdens plantyper 03.01-85 12-09-2013
Skovrejsning - regler og tilskud 03.03-79 05-07-2013
Nye samarbejdsformer kan optimere driften af kirkegårde 03.03-78 04-07-2013
Byer har brug for festivaler 03.19-19 03-06-2013
Grøn markedsføring af metropolen Hong Kong 03.03-77 03-06-2013
To redskaber til driftsstyring på kirkegårde 03.03-76 11-02-2013
Den simple fysiske model trives i landskabsarkitekturen 03.01-83 19-12-2012
Urban Play - arkitekturinstallationer i industrilandskabet 03.01-84 19-12-2012
Kommuner brander sig grønt 03.03-75 18-12-2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.01-82 28-11-2012
Naturen kan stimulere vores kreativitet 03.12-14 28-11-2012
Bytræer: Metode til høj artsdiversitet og risikospredning 03.03-74 30-10-2012
Kirkegårdens stilelementer 03.00-32 30-10-2012
2. Kvalitetsstandard for planteskoletræer 03.19-18 25-09-2012
Fem nøgleord i forvaltning af byens grønne områder 03.03-72 25-09-2012
Anbefaling af gade- og vejtræer – Nyt tiltag skal hjælpe planlæggere og forvaltere af træer 03.01-81 25-09-2012
Plejeplanen sætter driften af kirkegården i system 03.03-73 25-09-2012
Velfærdsbyens landskaber 03.01-79 20-08-2012
Fem landskabstræk i velfærdsbyen Albertslund 03.01-80 20-08-2012
Vejtræer i større danske kommuner 03.03-70 20-08-2012
Diversiteten af vejtræer i større danske kommuner 03.03-71 20-08-2012
Lommeparker - en vigtig ressource i den tætte by 03.01-78 27-06-2012
Brugere, menighedsråd og provsti – Hvem bestemmer hvad på kirkegården? 03.03-68 27-06-2012
Stiftet, sagkyndige og andre bestemmelser 03.03-69 27-06-2012
Aktive fædre og sociale mødre på legepladsen 03.01-77 29-05-2012
Hospitalshaver i København 03.01-76 27-04-2012
Helheds Orienteret Drift - HOD i kommunerne 03.03-67 27-04-2012
Medarbejderperspektiv: Udlicitering med virksomhedsoverdragelse 03.03-66 29-03-2012
Vigtige emner for kommuners klimatilpasning 03.00-31 29-02-2012
Inddragelse af frivillige i drift af kommunale grønne områder 03.03-65 20-12-2011
Industriens byrum - noter om det uopdagede 03.14-09 20-12-2011
Et landskabsbiografisk blik på Carlsbergs byrum 03.14-10 20-12-2011
Hække i hovedrollen på kirkegården 03.03-64 21-11-2011
Ledige gravsteder er en vigtig brik i udviklingen af kirkegården 03.03-63 25-10-2011
At indpasse urnegravsteder i kirkegårds­anlægget 03.00-30 26-09-2011
Kirkegården i dynamik med omgivelserne 03.03-62 26-09-2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia – etnisk mangfoldighed i fokus 03.11-56 26-08-2011
Urnegravsteder: Hovedtyper og varianter 03.00-29 27-06-2011
Regnvand og byens form 03.01-75 25-05-2011
Kvalitetsstandard for højstammede træer til byer og veje 03.19-17 29-03-2011
Baggrund for kvalitetsstandard for højstammede træer til byer og veje 03.19-16 29-03-2011
Vegetationens reaktion på menneskers færden i naturen 03.13-17 21-02-2011
As found - at tage udgangspunkt i dét der er 03.01-74 21-02-2011
Kortlægning af rekreative værdier 03.01-73 15-12-2010
At grave efter stedets ånd 03.12-13 15-12-2010
God vækstjord 03.00-28 15-12-2010
Urban Heat Island 1 03.01-71 30-11-2010
Urban Heat Island 2 03.01-72 30-11-2010
Amerikanske lysninger: Jens Jensens syn på by og natur 03.12-12 30-11-2010
Branding af grønne byer 03.00-27 26-10-2010
Augustenborg 03.01-70 26-10-2010
Det kommunale skovlandskab 03.03-61 29-09-2010
Lommeparker gør København grønnere 03.00-26 20-08-2010
Legepladsen som byrum 03.19-15 18-06-2010
Strategier for grønne områder og byrum 03.03-60 21-04-2010
Daginstitutioners udearealer - underlag, afgrænsninger og kanter 03.19-12 09-03-2010
Daginstitutioners udearealer - beplantning og terræn 03.19-13 09-03-2010
Daginstitutioners udearealer - legeelementer, faldzoner og vandleg 03.19-14 09-03-2010
Øget brug af byens grønne områder 03.11-53 09-02-2010
Driftskontrakter - Værktøjskassen 03.03-59 08-02-2010
Pollenallergi ind i planlægningen 03.00-25 14-12-2009
Nyt naturhistorisk museum i Botanisk Have 03.01-69 14-12-2009
Disponering af daginstitutioners udearealer 03.19-11 14-12-2009
At økonomisere med stederne 03.01-68 26-11-2009
Engelsk inspiration - Grønne flag som kvalitetsstandard 03.03-58 29-10-2009
Haveturisme 03.14-07 29-10-2009
Haveturisme i Sverige og Europa 03.14-08 29-10-2009
Engelsk inspiration - Grønne vejledninger 03.03-57 29-10-2009
Skohornsparker 03.00-24 28-09-2009
Verden i Danmark 03.00-23 25-09-2009
Befolkningens præferencer for oplevelser i byens grønne områder 03.11-52 07-08-2009
Kirkegårde i tal (2) 03.03-56 11-06-2009
Begreber på kirkegården 03.03-55 22-02-2009
Kirkegårde i tal (1) 03.03-54 20-02-2009
Grønne driftskontrakter 03.03-52 30-01-2009
Minimer omkostninger og skab klarhed i den grønne driftskontrakt 03.03-53 30-01-2009
Risikohåndtering og grønne driftskontrakter 03.03-50 19-12-2008
Samarbejde og kommunikation i grønne driftskontrakter 03.03-51 19-12-2008
Det tredje landskabs manifest 03.00-20 01-11-2008
Lommeparker 03.00-21 01-11-2008
Træer og andet grønt 03.00-22 01-11-2008
Nationalstadsparker 03.01-67 01-11-2008
Introduktion: Friluftslivets effekter på naturen 03.11-51 01-10-2008
Nye tilbud i det grønne: Sæsonmarkeder 03.03-43 01-10-2008
Grønne driftskontrakter - Koordinering og decentralisering 03.03-49 01-09-2008
Nye tilbud i det grønne: Legeplads til hund og ejer 03.03-46 01-08-2008
Nye tilbud i det grønne: Live-rollespil 03.03-47 01-08-2008
Grønne driftskontrakter: 10 huskeregler 03.03-48 01-08-2008
Nye tilbud i det grønne: Børnefødselsdag i skoven 03.03-42 01-06-2008
Nye tilbud i det grønne: Træklatring for sjov 03.03-45 01-06-2008
Nye tilbud i det grønne: Mountainbikeruter 03.03-44 01-06-2008
Bevaring og fornyelse af kirkegårde 03.01-66 01-04-2008
Opbygning af driftsstyringssystem for kirkegårde 03.03-41 01-04-2008
Skov på kirkegården 03.01-65 01-04-2008
Bevaring i et nyt perspektiv 03.01-64 01-03-2008
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.14-05 01-03-2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.14-06 01-03-2008
Playscapes - bevægelsesinstallationer i byens rum 03.19-10 01-12-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 03.01-62 01-10-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 03.01-63 01-10-2007
Terapihaven & dens elementer, indretning og karakterer 03.19-09 01-09-2007
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-19 01-08-2007
Målbeskrivelse af bevoksninger 03.04-04 01-05-2007
Fremtidens kirkegård - svensk undersøgelse af unges syn på kirkegården 03.01-61 01-04-2007
Samspillet mellem børn og bevægelse på legepladsen 03.19-08 01-03-2007
Brugen af prydplanter i Enköping og danske kommuner 03.03-40 01-02-2007
Naturnær skovdrift og skovudviklingstyper 03.04-05 01-02-2007
Dynamisk målbeskrivelse og drift af skovpartier i byen 03.04-06 01-02-2007
Integreret park- og naturforvaltning - eksempler fra Oslo og München 03.03-39 01-12-2006
Tænd og sluk for naturen 03.00-18 01-11-2006
Det Kongelige Biblioteks Have - arkitektonisk og historisk set 03.00-17 01-10-2006
Nationalparker i Danmark - hvad mener befolkningen? 03.13-14 01-09-2006
Nationalparker i Danmark - nogle lokale synspunkter 03.13-15 01-09-2006
Vigtig viden om vandløb fastholdes 03.13-16 01-09-2006
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker - undersøgelse af tre parktyper i København 03.01-59 01-08-2006
Brug af byens parker - metoder og resultater fra en brugerundersøgelse af tre parker i København 03.01-60 01-08-2006
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 03.11-50 01-08-2006
Carlsbergs landskab - et stykke kulturarv og kulturmiljø 03.00-16 01-06-2006
Nye redskaber til kirkegårdens forvaltning 03.03-38 01-05-2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 03.11-49 01-04-2006
Byen, vejen og landskabet - rapport om det danske motorvejsnet 03.01-55 01-03-2006
Motorvejens betydning for by-udvikling og pendling 03.01-56 01-03-2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.01-57 01-03-2006
Fremtidens motorvej - set med arkitektoniske briller 03.01-58 01-03-2006
Reduktion af saltbelastning - forsøg med hævede vejrabatter, saltværn og afstand mellem vejkant og planter 03.02-07 01-03-2006
Naturens æstetik 03.12-11 01-12-2005
At læse landskabsarkitektur - beskrivelse af en metode til at analysere landskabsarkitektur 03.00-15 01-11-2005
Rensning af vejvand - kemisk-fysiske vilkår 03.15-03 01-11-2005
Natur og grønne områder forebygger stress 03.00-14 01-10-2005
Bypolitik: Samarbejdsformer i de nordiske lande 03.03-37 01-10-2005
Galgebakkens landskab før, nu og siden 03.12-10 01-10-2005
Bypolitik: Udviklingstendenser i de nordiske lande 03.03-35 01-09-2005
Bypolitik: Fokus og temaer i de nordiske lande 03.03-36 01-09-2005
Tilgængelighed for alle - love, standarder og mærkeordninger 03.05-13 01-09-2005
Tilgængelighed i kirker og på kirkegårde 03.05-14 01-09-2005
Naturlig eller unaturlig natur? 03.12-09 01-09-2005
Nye forudsætninger for udbud og udlicitering 03.03-30 01-08-2005
Etiske regler for udbud af grønne områder 03.03-31 01-08-2005
Prækvalifikation og tildelingskriterier ved udbud 03.03-32 01-08-2005
Procedurer for EU-udbud og grønne driftsopgaver 03.03-33 01-08-2005
EU-udbud - Hvornår? 03.03-34 01-08-2005
Hedens værdi for befolkningen 03.11-48 01-08-2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 1 - Introduktion til bøgerne »Site Planning«, »Time-Saver Standards for Landscape Architecture« og »Befæstelser« 03.02-05 01-06-2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 2 - Introduktion til bøgerne »Spon's Landscape Handbook« og »Bauen mit Grün« 03.02-06 01-06-2005
Ressourcer på internettet - om planlægning og forvaltning af grønne områder i byen 03.00-13 01-05-2005
Intelligent terrænmodellering - digital projektering af terræn 03.07-05 01-05-2005
Nye modeller for bynære blandingsskove - Sletten landskabslaboratorium 03.01-53 01-04-2005
Terapihaver i Sverige 03.01-54 01-04-2005
Demonstration af nye skovtyper - Landskabslaboratorier i Skåne 03.01-49 01-03-2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger - Tor Nitzelius park 03.01-50 01-03-2005
Skovrejsning med fokus på kreativ etableringspleje - Alnarp Västerskog 03.01-51 01-03-2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed - Snogeholm landskabslaboratorium 03.01-52 01-03-2005
Adfærdsundersøgelser med GPS 03.01-48 01-02-2005
Totaløkonomi i den grønne sektor - et værktøj til bæredygtig projektering af grønne anlæg 03.06-03 01-02-2005
Totaløkonomi i den grønne sektor - metode og beregning 03.06-04 01-02-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 03.11-47 01-02-2005
Landskabskarakterkortlægning - erfaringer fra anvendelse i planlægning og forvaltning i England 03.13-13 01-02-2005
Skandinavisk identitet i landskabsarkitektur 03.00-12 01-12-2004
Sikkerhed på legepladser 03.19-01 01-12-2004
Risiko på legepladser 03.19-07 01-12-2004
Udvikling af BNI – bynaturindeks 03.30-29 01-11-2004
Friluftsliv giver unge livskraft 03.11-46 01-11-2004
Den tilgængelige legeplads 03.19-06 01-11-2004
Indeks for bynatur 03.03-28 01-10-2004
Landskab - livsstil - natursyn 03.12-08 01-10-2004
Byrum med plads til livet 03.00-11 01-09-2004
Erfaringer med bynære skovplantninger 03.01-46 01-09-2004
Sponsorering af den offentlige parkforvaltning 03.03-26 01-09-2004
Udfordringer ved omstilling af kommunale driftsorganisationer 03.03-27 01-09-2004
Byudvikling og skov tæt integreret 03.01-45 01-08-2004
Rekreativt brug af vejvand - et eksempel fra Ørestad 03.01-47 01-08-2004
Bygningsreglement - med tillæg 03.05-08 01-08-2004
Samarbejde om byudvikling - demokratisk set 03.01-44 01-06-2004
Kommunale udbud af grønne driftsopgaver - fakta og tendenser 03.03-25 01-06-2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.19-04 01-06-2004
Legepladsens indretning og elementer 03.19-05 01-06-2004
Elektronisk træregistrering - muligheder og indhold 03.03-23 01-05-2004
Metoder til elektronisk træregistrering 03.03-24 01-05-2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.11-02 01-04-2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 03.11-43 01-04-2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 03.11-44 01-04-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 03.11-45 01-04-2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-10 01-03-2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.11-03 01-03-2004
Lokal Agenda 21 - udfordring for de grønne forvaltninger 03.01-13 01-02-2004
Skove og strande har høj attraktionsværdi 03.11-41 01-11-2003
Flere besøg i skovene end tidligere antaget 03.11-42 01-11-2003
Plan for byens legemuligheder 03.19-03 01-11-2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 03.01-43 01-09-2003
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme 03.11-30 01-09-2003
Plads til leg - strategi for udvikling af byens legemuligheder 03.19-02 01-08-2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-42 01-06-2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 03.13-11 01-06-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 03.13-12 01-06-2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 03.03-22 01-05-2003
Grøn ring med mange funktioner 03.01-40 01-04-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 03.01-41 01-04-2003
Grundvandsbeskyttelse kan kombineres med rekreative interesser 03.15-02 01-03-2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 03.01-39 01-02-2003
Borgerinddragelse - hvorfor og hvordan? 03.03-19 01-02-2003
Ti bud på god borgerinddragelse 03.03-20 01-02-2003
Checkliste for borgerinddragelse 03.03-21 01-02-2003
Skov - en eftertragtet nabo 03.13-10 01-10-2002
At tale om smukke landskaber 03.12-07 01-08-2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 03.01-38 01-06-2002
Om at sanse naturen 03.12-06 01-05-2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 03.01-37 01-04-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 03.11-40 01-04-2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-35 01-03-2002
Landskabsvurdering i Holland 03.13-09 01-02-2002
Overvågning af værdifulde kulturmiljøer 03.14-04 01-12-2001
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-34 01-11-2001
Kommunerne planter skov til friluftsliv 03.01-36 01-11-2001
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-33 01-10-2001
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 03.11-39 01-10-2001
Barrierer og muligheder i forvaltningspraksis i perioden 1995-99 03.03-18 01-09-2001
Grønne planer - grønne områder - bedre byer 03.01-32 01-08-2001
Organisering af kommunal parkvirksomhed 03.03-09 01-08-2001
Professionel grøn kompetence i kommunal parkvirksomhed 03.03-17 01-08-2001
Parkforvaltning er en proces 03.03-16 01-06-2001
Landskabsevaluering i England 03.13-07 01-06-2001
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 03.13-08 01-06-2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.01-31 01-04-2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 03.11-38 01-04-2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.01-30 01-03-2001
Brugerråd i statsskovene 03.01-28 01-02-2001
En byøkologisk grøn plan - hvorfor? hvordan? 03.01-29 01-02-2001
Passager og hegn til frøer og tudser 03.13-06 01-12-2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 03.01-27 01-11-2000
Biodiversitet i byens parker og grønne områder 03.00-09 01-10-2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 03.05-12 01-10-2000
Natur i byen - beregning af grønne arealstørrelser 03.00-08 01-09-2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 03.14-02 01-09-2000
Enkel metode til indsamling af data om sten- og jorddiger 03.14-03 01-09-2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 03.01-26 01-08-2000
Optælling af trafikdræbte dyr 03.13-05 01-08-2000
Fire hovedtyper af parker og grønne områder 03.11-37 01-06-2000
Europæiske erfaringer kan hjælpe bynær skov på vej 03.01-25 01-05-2000
Kommunal parkvirksomhed under forandring 03.03-01 01-04-2000
Forebyg slid på naturen i skoven 03.11-36 01-04-2000
Hvordan ser gymnasieelever landskabet? 03.12-05 01-04-2000
Grøn planlægning i kommunerne er en stor udfordring 03.01-22 01-03-2000
Afstrømningsforhold for regnvand 03.01-24 01-03-2000
Trafikken udgør en stor risiko for vilde dyr 03.13-04 01-03-2000
Det Centrale Husdyrregister som datagrundlag 03.01-21 01-02-2000
Forurening af afstrømmende regnvand 03.01-23 01-02-2000
Arealanvendelse kan analyseres med data fra det Generelle Landbrugsregister 03.01-20 01-12-1999
Ingen klar sammenhæng mellem besøgstal og slid i de bynære skove 03.11-34 01-12-1999
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 03.11-35 01-12-1999
Landbrugsdata en god hjælp i det åbne lands planlægning 03.01-19 01-11-1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af personer 03.11-32 01-11-1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af biler 03.11-33 01-11-1999
Dyb jordbehandling - en trussel mod de skjulte fortidsminder 03.14-01 01-10-1999
Interesse for bæredygtig turisme og miljøtiltag 03.11-31 01-09-1999
Mål og virkelighed i byøkologien 03.01-18 01-08-1999
Genopretning af vild natur i byen 03.00-07 01-06-1999
Afvikling af pesticider på alle offentlige arealer inden 2003 03.05-10 01-05-1999
Lokal afledning af regnvand - hvad siger loven? 03.05-11 01-05-1999
Hvorfor besøger vi naturen? 03.11-29 01-03-1999
Folkets Park - Parkens Folk Tilknytning og trivsel i Fælledparken 03.11-28 01-02-1999
Anvendelse af præg og elementer i driftsstyringen 03.03-12 01-12-1998
Standard for udveksling af digitale kort til drift af grønne områder 03.03-15 01-12-1998
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 03.11-27 01-12-1998
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 03.11-26 01-10-1998
Udformning af rekreative passager 03.11-24 01-08-1998
Større trafikanlæg og rekreativ færdsel 03.11-25 01-08-1998
Natursyn og naturoplevelse 03.12-04 01-08-1998
Befolkningens syn på skovrejsning og ændret anvendelse af landbrugsjord 03.11-23 01-06-1998
Befolkningens brug af strandene og holdninger til Blå Flag-kampagnen 03.11-21 01-05-1998
Befolkningens kendskab til reglerne for færdsel i naturen 03.11-22 01-05-1998
Adgangsforhold i det åbne land 03.11-20 01-04-1998
Hvad betyder pyntegrøntkulturer for landskabet? 03.12-03 01-04-1998
Hvem bruger byens grønne områder? 03.11-19 01-03-1998
Flere og flere pyntegrøntkulturer præger det åbne land 03.12-02 01-02-1998
Linds udvikling i byen 03.01-17 01-12-1997
Skab bedre læ i bunden af løvtræhegnene 03.01-16 01-11-1997
Befolkningens ønsker til naturen/landskabet 03.11-15 01-06-1997
Naturen er den bedste skolegård 03.11-16 01-06-1997
Driftsstyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-10 01-05-1997
Plejestyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-11 01-05-1997
Friluftslivet i det åbne land 03.11-14 01-05-1997
Hvad der skal være i byens parker og grønne områder 03.11-11 01-04-1997
Børn og unges ønsker til oplevelsesmuligheder og aktiviteter 03.11-13 01-04-1997
100 besøg årligt i byens parker og grønne områder 03.11-07 01-12-1996
Besøgsmønstre 03.11-08 01-12-1996
En fjerdedel vil gerne have flere udeaktiviteter 03.11-09 01-12-1996
Flere, men kortere besøg i skoven 03.11-05 01-11-1996
Befolkningens ønsker til skovenes udformning 03.11-06 01-11-1996
Om at opleve æstetik 03.12-01 01-08-1996
Kontrol af utilsigtet jordkomprimering 03.02-03 01-06-1996
Metoder ved kontrol af utilsigtet komprimering 03.02-04 01-06-1996
Utilsigtet komprimering af vækstjord 03.02-01 01-04-1996
Zoneinddeling af byggearealet 03.02-02 01-04-1996
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (1) 03.01-11 01-03-1996
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (2) 03.01-12 01-03-1996