Planter

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Semi-naturlige urteagtige vegetationstyper i og omkring byer: etablering og udvikling 08.07-04 12-07-2021
Plantekvalitet i buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-08 16-04-2019
Forslag til kvalitetsstandard for buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-09 16-04-2019
Lebensbereich stilen 08.00-15 12-12-2013
Urteagtige og dynamiske plantninger 08.07-03 12-09-2013
Nøgling af lindetræer på kultivarniveau 08.01-24 25-03-2013
Stauder på kirkegårde giver variation og letter arbejdet 08.04-02 30-10-2012
Nye arter kan afløse buksbom som gravstedshække 08.02-07 27-04-2012
Behov for alternativer til buksbom på kirkegårde 08.02-06 29-03-2012
Fantastiske og grønne facader 08.03-06 24-06-2011
Inviter naturen ind i have og park 08.07-02 28-04-2011
Skovbundsflora i bynær skov 08.00-14 29-09-2010
Duft en usynlig dimension af landskabsarkitektur 08.00-12 18-05-2010
Plantedufte som del af et design 08.00-13 18-05-2010
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 08.00-11 23-04-2010
Elmetræernes overlevelse i landskabet 08.01-23 09-02-2010
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 08.01-21 26-11-2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 08.01-22 26-11-2009
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 08.01-20 26-11-2009
Mikrokløver på golfbanen 1 08.06-03 17-06-2009
Mikrokløver på golfbaner 2 08.06-04 17-06-2009
Små, blomstrende prydtræer - prydtræsamling i Bytræarboretet 08.01-19 25-05-2009
Flerårige - eller mangeårige - tulipaner 08.04-01 17-04-2009
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 08.00-10 01-09-2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 08.00-09 01-09-2008
Landskabsplanter med genetisk bredde 08.00-08 01-03-2008
Plantning for vildtet 08.00-07 01-03-2008
Græs på vanskelige steder 08.06-02 01-05-2007
Beplantninger på danske golfbaner 08.00-06 01-04-2007
Facadebeplantning - generelt 08.03-01 01-11-2006
Buksbom 08.02-05 01-06-2005
Blomstring og frugtsætning - erfaringer fra Arboretet i Hørsholm 08.00-05 01-05-2005
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 08.01-18 01-12-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-16 01-10-2003
Oversigt over kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-17 01-10-2003
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 08.00-04 01-05-2003
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 08.01-13 01-03-2002
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-14 01-03-2002
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-15 01-03-2002
Planteforbruget i Danmark - fokus på bynære område 08.01-12 01-02-2002
Mange gode egeprovenienser til landskabsbrug 08.01-11 01-08-2001
Artsrenhed hos vigtige frøkilder af eg til landskabsformål 08.01-10 01-04-1998
Anvendelse af vilde urter - Erfaringer og viden i kommuner og frøfirmaer 08.07-01 01-08-1997
Acer pseudoplatanus, L., Ahorn 08.01-05 01-11-1996
Acer platanoides, L., Spidsløn 08.01-06 01-11-1996
Sorter af Acer platanoides, Spidsløn 08.01-07 01-11-1996
Tilia cordata, L., Småbladet lind 08.01-08 01-11-1996
Tilia platyphyllos, Scop., Storbladet lind 08.01-09 01-11-1996
Facadebeplantning - selvhæftende klatreplanter 08.03-02 01-11-1996
Facadebeplantning - Støttekrævende planter 08.03-03 01-11-1996
Facadabeplantning - støttekrævende slyngplanter 08.03-04 01-11-1996
Facadebeplantning - rankende planter 08.03-05 01-11-1996