Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Naturens æstetik 03.12-11 december 2005
Etablering af alm. rajgras - forsøg med eftersåning i plænegræs 05.06-42 december 2005
Gåsebillelarver i plænegræs 05.28-07 december 2005
Italiensk Gyvel - spredning og erfaringer med bekæmpelse 06.00-19 december 2005
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i kommunalt regi - Resultater fra en interviewundersøgelse 06.00-20 december 2005
At læse landskabsarkitektur - beskrivelse af en metode til at analysere landskabsarkitektur 03.00-15 november 2005
Rensning af vejvand - kemisk-fysiske vilkår 03.15-03 november 2005
Natur og grønne områder forebygger stress 03.00-14 oktober 2005
Bypolitik: Samarbejdsformer i de nordiske lande 03.03-37 oktober 2005
Galgebakkens landskab før, nu og siden 03.12-10 oktober 2005
Vanding af gadetræer øger tilvæksten 05.01-15 oktober 2005
Bypolitik: Udviklingstendenser i de nordiske lande 03.03-35 september 2005
Bypolitik: Fokus og temaer i de nordiske lande 03.03-36 september 2005
Tilgængelighed for alle - love, standarder og mærkeordninger 03.05-13 september 2005
Tilgængelighed i kirker og på kirkegårde 03.05-14 september 2005
Naturlig eller unaturlig natur? 03.12-09 september 2005
Nye forudsætninger for udbud og udlicitering 03.03-30 august 2005
Etiske regler for udbud af grønne områder 03.03-31 august 2005
Prækvalifikation og tildelingskriterier ved udbud 03.03-32 august 2005
Procedurer for EU-udbud og grønne driftsopgaver 03.03-33 august 2005
EU-udbud - Hvornår? 03.03-34 august 2005
Hedens værdi for befolkningen 03.11-48 august 2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 1 - Introduktion til bøgerne »Site Planning«, »Time-Saver Standards for Landscape Architecture« og »Befæstelser« 03.02-05 juni 2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 2 - Introduktion til bøgerne »Spon's Landscape Handbook« og »Bauen mit Grün« 03.02-06 juni 2005
Hvidkløver i plænegræs 04.00-12 juni 2005
Buksbom 08.02-05 juni 2005
Ressourcer på internettet - om planlægning og forvaltning af grønne områder i byen 03.00-13 maj 2005
Intelligent terrænmodellering - digital projektering af terræn 03.07-05 maj 2005
Spiring og etablering af hvidkløver - resultater fra litteraturen 04.07-05 maj 2005
Det grå egern 05.29-05 maj 2005