Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 08.01-18 december 2003
Skove og strande har høj attraktionsværdi 03.11-41 november 2003
Flere besøg i skovene end tidligere antaget 03.11-42 november 2003
Plan for byens legemuligheder 03.19-03 november 2003
Udledning af CO2 ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.09-01 november 2003
Forurenet rabatjord langs motorveje 12.00-07 november 2003
Regler for anvendelse af husdyrgødning 05.02-01 oktober 2003
Sæsonstart og gødskning af boldbaner og plæner 05.06-10 oktober 2003
Valg af græsningsdyr til naturpleje 06.00-03 oktober 2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-16 oktober 2003
Oversigt over kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-17 oktober 2003
Funktionskrav til materialer til grusbelægninger 09.03-04 oktober 2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 03.01-43 september 2003
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme 03.11-30 september 2003
Mange faktorer påvirker det kommunale pesticidforbrug 05.25-13 september 2003
Pesticider og drikkevand på kommunale landbrugsarealer 05.25-14 september 2003
Udvælgelse af materialer til grusbelægninger 09.03-02 september 2003
Projektering, anlæg og drift af belægninger med Slotsgrus ® 09.03-03 september 2003
Plads til leg - strategi for udvikling af byens legemuligheder 03.19-02 august 2003
Pesticidforbruget på offentlige arealer 1995-2002 05.25-09 august 2003
Pesticidforbruget i staten 05.25-10 august 2003
Pesticidforbruget i amterne 1995-2002 05.25-11 august 2003
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2002 05.25-12 august 2003
Egekrat har behov for drift 06.06-05 august 2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-42 juni 2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 03.13-11 juni 2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 03.13-12 juni 2003
Europæisk og californisk visneskimmel 05.26-15 juni 2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 03.03-22 maj 2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 06.06-06 maj 2003