Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Oversigt over kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-17 oktober 2003
Funktionskrav til materialer til grusbelægninger 09.03-04 oktober 2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 03.01-43 september 2003
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme 03.11-30 september 2003
Mange faktorer påvirker det kommunale pesticidforbrug 05.25-13 september 2003
Pesticider og drikkevand på kommunale landbrugsarealer 05.25-14 september 2003
Udvælgelse af materialer til grusbelægninger 09.03-02 september 2003
Projektering, anlæg og drift af belægninger med Slotsgrus ® 09.03-03 september 2003
Plads til leg - strategi for udvikling af byens legemuligheder 03.19-02 august 2003
Pesticidforbruget på offentlige arealer 1995-2002 05.25-09 august 2003
Pesticidforbruget i staten 05.25-10 august 2003
Pesticidforbruget i amterne 1995-2002 05.25-11 august 2003
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2002 05.25-12 august 2003
Egekrat har behov for drift 06.06-05 august 2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-42 juni 2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 03.13-11 juni 2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 03.13-12 juni 2003
Europæisk og californisk visneskimmel 05.26-15 juni 2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 03.03-22 maj 2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 06.06-06 maj 2003
Stævning kan genskabe egekrat 06.06-07 maj 2003
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 08.00-04 maj 2003
Grøn ring med mange funktioner 03.01-40 april 2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 03.01-41 april 2003
Ukrudtsbekæmpelse stimulerer tilvækst hos allétræer 04.06-27 april 2003
Varm luft til ukrudtsbekæmpelse 09.00-27 april 2003
Grundvandsbeskyttelse kan kombineres med rekreative interesser 03.15-02 marts 2003
Pleje af stauder på kirkegårde 04.00-11 marts 2003
Egevisnesyge 05.26-14 marts 2003
Fastlæg niveauet for vedligeholdelse på befæstede arealer 09.00-25 marts 2003