Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Restaurering af gadekær 06.04-02 august 2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 03.01-38 juni 2002
Landbrug og landskab 06.07-07 juni 2002
Om at sanse naturen 03.12-06 maj 2002
Arbejde i træer 05.01-13 maj 2002
Stære og stankelbenlarver - biologi 05.06-36 maj 2002
Stære og stankelbenlarver - erfaringer med stærekasser 05.06-37 maj 2002
Nyt redskab til termisk bekæmpelse 09.00-21 maj 2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 03.01-37 april 2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 03.11-40 april 2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - vegetation 06.01-13 april 2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-35 marts 2002
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 08.01-13 marts 2002
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-14 marts 2002
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-15 marts 2002
Landskabsvurdering i Holland 03.13-09 februar 2002
Tykkelse af muldlaget vigtigere end bredden af midterrabatten 04.06-26 februar 2002
Driften af de vedvarende græsarealer bliver mere miljøvenlig 06.01-12 februar 2002
Planteforbruget i Danmark - fokus på bynære område 08.01-12 februar 2002
Hvad koster det at bruge ukrudtsbrændere? 09.00-19 februar 2002
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i Europa 09.00-20 februar 2002
Damp som ukrudtsbekæmpelse 09.00-24 februar 2002
Overvågning af værdifulde kulturmiljøer 03.14-04 december 2001
Drift og pleje af overdrev 06.01-11 december 2001
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-34 november 2001
Kommunerne planter skov til friluftsliv 03.01-36 november 2001
Bytræsarboret dokumenterer træernes udvikling 05.01-12 november 2001
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-33 oktober 2001
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 03.11-39 oktober 2001
Plantning og pleje af bytræer i Europa 04.06-24 oktober 2001