Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Skab variation i byens træer med flere arter 04.06-25 oktober 2001
Barrierer og muligheder i forvaltningspraksis i perioden 1995-99 03.03-18 september 2001
Renholdelse af nyetablerede læhegn giver bedre vækst 04.08-02 september 2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 06.07-05 september 2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 06.07-06 september 2001
Beregning af faktorer ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-18 september 2001
Grønne planer - grønne områder - bedre byer 03.01-32 august 2001
Organisering af kommunal parkvirksomhed 03.03-09 august 2001
Professionel grøn kompetence i kommunal parkvirksomhed 03.03-17 august 2001
Mange gode egeprovenienser til landskabsbrug 08.01-11 august 2001
Ni redskaber til termisk ukrudtsbekæmpelse testet 09.00-16 august 2001
Dosering af energi ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-17 august 2001
Parkforvaltning er en proces 03.03-16 juni 2001
Landskabsevaluering i England 03.13-07 juni 2001
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 03.13-08 juni 2001
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2000 05.25-07 juni 2001
Udfasning af pesticider i kommunerne ikke uden problemer 05.25-08 juni 2001
Stangklipper kan lette hækkeklipning 11.04-03 juni 2001
Planlægning og budgettering af græspleje 05.06-35 maj 2001
Spiselige svampe på rekreative arealer 05.26-12 maj 2001
Græssende husdyr kan have behov for supplerende mineraler 06.00-18 maj 2001
Foderkvaliteten på heder lever ikke altid op til husdyrenes behov 06.01-10 maj 2001
Manuel lægning af belægningssten er hårdt arbejde 11.04-01 maj 2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.01-31 april 2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 03.11-38 april 2001
Jordpakning skader boldbaner og plæner 05.06-32 april 2001
Forebyggelse og reduktion af jordpakning på boldbaner og plæner 05.06-33 april 2001
Nematoder afprøvet mod gåsebiller på græsarealer 05.28-04 april 2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.01-30 marts 2001
Giftige svampe på rekreative arealer 05.26-10 marts 2001