Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Græsvækst og tørstofproduktion på fodboldbaner 05.06-25 december 1999
Optagelse af næringsstoffer på fodboldbaner 05.06-26 december 1999
Maskiner og redskaber til ukrudtsbørstning 09.00-04 december 1999
Hvad koster det at bruge ukrudtsbørster? 09.00-05 december 1999
Landbrugsdata en god hjælp i det åbne lands planlægning 03.01-19 november 1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af personer 03.11-32 november 1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af biler 03.11-33 november 1999
Ukrudtsbekæmpelse med miljørive på løse belægninger 09.00-02 november 1999
Ukrudtsbekæmpelse med børster på faste belægninger 09.00-03 november 1999
Dyb jordbehandling - en trussel mod de skjulte fortidsminder 03.14-01 oktober 1999
Differentieret pleje af boldbaner 05.06-24 oktober 1999
Spredere til staldgødning velegnede til topdressing med kompost 07.04-06 oktober 1999
Handlingsplaner for udfasning af pesticider 09.00-01 oktober 1999
Interesse for bæredygtig turisme og miljøtiltag 03.11-31 september 1999
Vildt i forhold til græsning og hegning 06.00-14 september 1999
Mål og virkelighed i byøkologien 03.01-18 august 1999
Naturlig holdbarhed hos nåletræ 10.00-04 august 1999
Naturlig holdbarhed hos løvtræ 10.00-05 august 1999
Tropisk træ til udendørs brug 10.00-06 august 1999
Imprægneret træ 10.00-07 august 1999
Konstruktiv træbeskyttelse 10.00-08 august 1999
Genopretning af vild natur i byen 03.00-07 juni 1999
Græsning på naturarealer i vinterhalvåret 06.00-13 juni 1999
Afvikling af pesticider på alle offentlige arealer inden 2003 03.05-10 maj 1999
Lokal afledning af regnvand - hvad siger loven? 03.05-11 maj 1999
Pleje af moser 06.02-09 maj 1999
Beregning af jordvolumen til træer i rodvenlig befæstelse 04.06-12 april 1999
Halmmåtter som saltbeskyttelse 05.23-06 april 1999
Saltskader og afstanden til vejkanten 05.23-07 april 1999
Vejguldkarse - et besværligt ukrudt 06.00-12 april 1999