Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Differentieret pleje af boldbaner 05.06-24 oktober 1999
Spredere til staldgødning velegnede til topdressing med kompost 07.04-06 oktober 1999
Handlingsplaner for udfasning af pesticider 09.00-01 oktober 1999
Interesse for bæredygtig turisme og miljøtiltag 03.11-31 september 1999
Vildt i forhold til græsning og hegning 06.00-14 september 1999
Mål og virkelighed i byøkologien 03.01-18 august 1999
Naturlig holdbarhed hos nåletræ 10.00-04 august 1999
Naturlig holdbarhed hos løvtræ 10.00-05 august 1999
Tropisk træ til udendørs brug 10.00-06 august 1999
Imprægneret træ 10.00-07 august 1999
Konstruktiv træbeskyttelse 10.00-08 august 1999
Genopretning af vild natur i byen 03.00-07 juni 1999
Græsning på naturarealer i vinterhalvåret 06.00-13 juni 1999
Afvikling af pesticider på alle offentlige arealer inden 2003 03.05-10 maj 1999
Lokal afledning af regnvand - hvad siger loven? 03.05-11 maj 1999
Pleje af moser 06.02-09 maj 1999
Beregning af jordvolumen til træer i rodvenlig befæstelse 04.06-12 april 1999
Halmmåtter som saltbeskyttelse 05.23-06 april 1999
Saltskader og afstanden til vejkanten 05.23-07 april 1999
Vejguldkarse - et besværligt ukrudt 06.00-12 april 1999
Koen som naturplejer 06.01-08 april 1999
Fosfor- og kaliumvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-05 april 1999
Hvorfor besøger vi naturen? 03.11-29 marts 1999
Princippet i rodvenlige befæstelser 04.06-08 marts 1999
Projektering og konstruktion af rodvenlig befæstelse 04.06-09 marts 1999
Materialer til opbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-16 marts 1999
Tre metoder til indbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-17 marts 1999
Rodvenlige befæstelser af sand-mix 04.06-22 marts 1999
Kæmpe-Balsamin på vej til at blive et problem? 06.00-11 marts 1999
Kvælstofvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-04 marts 1999