Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Folkets Park - Parkens Folk Tilknytning og trivsel i Fælledparken 03.11-28 februar 1999
Eftersåning af græs med forspirede frø 05.06-20 februar 1999
Salt og saltspredning 05.23-03 februar 1999
Glatførebekæmpelse og saltskader 05.23-04 februar 1999
Beskyttelse mod vejsalt 05.23-05 februar 1999
Anvendelse af præg og elementer i driftsstyringen 03.03-12 december 1998
Standard for udveksling af digitale kort til drift af grønne områder 03.03-15 december 1998
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 03.11-27 december 1998
Spireevne i plænegræsfrø 05.06-19 december 1998
GPS som redskab i landskabsplejen 06.00-10 december 1998
Geden som naturplejer 06.01-07 november 1998
Udbringning af kompost 07.04-03 november 1998
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 03.11-26 oktober 1998
Nuanceret slåningspraksis for vejkanter 05.06-18 oktober 1998
Høenge i skov 06.06-04 oktober 1998
Landbrugsdrift og naturpleje 06.07-02 oktober 1998
Boldbanens tilstand bestemmer effekten af plejen 05.06-16 september 1998
Tidsforbrug og driftsudgifter ved pesticidfri græspleje på boldbaner 05.06-17 september 1998
Svovlporesvamp, oksetunge og lakporesvampe 05.26-06 september 1998
Tøndersvamp og kulsvamp 05.26-07 september 1998
Skællet stilkporesvamp og kæmpe-knippeporesvamp 05.26-08 september 1998
Ildporesvampe og spejlporesvampe 05.26-09 september 1998
Landmanden som forvalter af vedvarende græsarealer 06.07-01 september 1998
Udformning af rekreative passager 03.11-24 august 1998
Større trafikanlæg og rekreativ færdsel 03.11-25 august 1998
Natursyn og naturoplevelse 03.12-04 august 1998
Luftning af boldbaner og plæner 05.06-14 august 1998
Jordløsning, udskiftning af græstørv og renovering af sportsplæne 05.06-15 august 1998
Øresnudebiller i vedbend 05.28-02 august 1998
Befolkningens syn på skovrejsning og ændret anvendelse af landbrugsjord 03.11-23 juni 1998