Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Koen som naturplejer 06.01-08 april 1999
Fosfor- og kaliumvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-05 april 1999
Hvorfor besøger vi naturen? 03.11-29 marts 1999
Princippet i rodvenlige befæstelser 04.06-08 marts 1999
Projektering og konstruktion af rodvenlig befæstelse 04.06-09 marts 1999
Materialer til opbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-16 marts 1999
Tre metoder til indbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-17 marts 1999
Rodvenlige befæstelser af sand-mix 04.06-22 marts 1999
Kæmpe-Balsamin på vej til at blive et problem? 06.00-11 marts 1999
Kvælstofvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-04 marts 1999
Folkets Park - Parkens Folk Tilknytning og trivsel i Fælledparken 03.11-28 februar 1999
Eftersåning af græs med forspirede frø 05.06-20 februar 1999
Salt og saltspredning 05.23-03 februar 1999
Glatførebekæmpelse og saltskader 05.23-04 februar 1999
Beskyttelse mod vejsalt 05.23-05 februar 1999
Anvendelse af præg og elementer i driftsstyringen 03.03-12 december 1998
Standard for udveksling af digitale kort til drift af grønne områder 03.03-15 december 1998
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 03.11-27 december 1998
Spireevne i plænegræsfrø 05.06-19 december 1998
GPS som redskab i landskabsplejen 06.00-10 december 1998
Geden som naturplejer 06.01-07 november 1998
Udbringning af kompost 07.04-03 november 1998
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 03.11-26 oktober 1998
Nuanceret slåningspraksis for vejkanter 05.06-18 oktober 1998
Høenge i skov 06.06-04 oktober 1998
Landbrugsdrift og naturpleje 06.07-02 oktober 1998
Boldbanens tilstand bestemmer effekten af plejen 05.06-16 september 1998
Tidsforbrug og driftsudgifter ved pesticidfri græspleje på boldbaner 05.06-17 september 1998
Svovlporesvamp, oksetunge og lakporesvampe 05.26-06 september 1998
Tøndersvamp og kulsvamp 05.26-07 september 1998