Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og naturpleje 06.00-09 juni 1998
Hedepleje med rotationsbrænding 06.01-06 juni 1998
Befolkningens brug af strandene og holdninger til Blå Flag-kampagnen 03.11-21 maj 1998
Befolkningens kendskab til reglerne for færdsel i naturen 03.11-22 maj 1998
Fåret som naturplejer 06.01-04 maj 1998
Hesten som naturplejer 06.01-05 maj 1998
Adgangsforhold i det åbne land 03.11-20 april 1998
Hvad betyder pyntegrøntkulturer for landskabet? 03.12-03 april 1998
Etablering af buske i råjord 04.06-21 april 1998
Topdressing på boldbaner og plæner 05.06-13 april 1998
Artsrenhed hos vigtige frøkilder af eg til landskabsformål 08.01-10 april 1998
Hvem bruger byens grønne områder? 03.11-19 marts 1998
Etablering af træer i råjord 04.06-20 marts 1998
Vertikalskæring og eftersåning 05.06-12 marts 1998
Stævningsdrift 06.06-03 marts 1998
Flere og flere pyntegrøntkulturer præger det åbne land 03.12-02 februar 1998
Linds udvikling i byen 03.01-17 december 1997
Skab bedre læ i bunden af løvtræhegnene 03.01-16 november 1997
Maskinel hedepleje - Slåning af lyng 06.01-03 september 1997
Reolpløjning 04.01-03 august 1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-07 august 1997
Anvendelse af vilde urter - Erfaringer og viden i kommuner og frøfirmaer 08.07-01 august 1997
Befolkningens ønsker til naturen/landskabet 03.11-15 juni 1997
Naturen er den bedste skolegård 03.11-16 juni 1997
Trærødder og ledninger - hvor stort er problemet? 05.01-08 juni 1997
Rodbeskæring i afløbsledninger 05.01-09 juni 1997
Driftsstyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-10 maj 1997
Plejestyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-11 maj 1997
Friluftslivet i det åbne land 03.11-14 maj 1997
Hvad der skal være i byens parker og grønne områder 03.11-11 april 1997