Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Børn og unges ønsker til oplevelsesmuligheder og aktiviteter 03.11-13 april 1997
Plantningstidspunkt for vedbend 04.06-01 marts 1997
Skadevirkninger af vejsalt på træer og buske 05.23-01 marts 1997
Bestemmelse af saltindhold i jord og planter 05.23-02 marts 1997
Anvendelsen af høslæt til genopretning af kultiverede engarealer og enge under tilgroning 06.02-05 marts 1997
Etablering af græsningsarealer 06.02-06 marts 1997
Giftige planter i relation til græsning på naturarealer 06.02-03 februar 1997
100 besøg årligt i byens parker og grønne områder 03.11-07 december 1996
Besøgsmønstre 03.11-08 december 1996
En fjerdedel vil gerne have flere udeaktiviteter 03.11-09 december 1996
Flere, men kortere besøg i skoven 03.11-05 november 1996
Befolkningens ønsker til skovenes udformning 03.11-06 november 1996
Valg af beholdere til hjemme- og lokal-kompostering 07.01-03 november 1996
Acer pseudoplatanus, L., Ahorn 08.01-05 november 1996
Acer platanoides, L., Spidsløn 08.01-06 november 1996
Sorter af Acer platanoides, Spidsløn 08.01-07 november 1996
Tilia cordata, L., Småbladet lind 08.01-08 november 1996
Tilia platyphyllos, Scop., Storbladet lind 08.01-09 november 1996
Facadebeplantning - selvhæftende klatreplanter 08.03-02 november 1996
Facadebeplantning - Støttekrævende planter 08.03-03 november 1996
Facadabeplantning - støttekrævende slyngplanter 08.03-04 november 1996
Facadebeplantning - rankende planter 08.03-05 november 1996
Lokal-kompostering i etageejendomme 07.02-01 oktober 1996
Om at opleve æstetik 03.12-01 august 1996
Jordbehandling ved etablering af vejplantninger 04.01-02 august 1996
Gødskning ved etablering af vejplantninger 04.05-01 august 1996
Vækstrør til etablering af vejplantninger 04.06-18 august 1996
Centralkompostering af have- og parkaffald 07.01-01 august 1996
Forsøg med kompost i grønne områder 07.01-02 august 1996
Anvendelse af kompost i grønne områder 07.04-01 august 1996