Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-07 august 1997
Anvendelse af vilde urter - Erfaringer og viden i kommuner og frøfirmaer 08.07-01 august 1997
Befolkningens ønsker til naturen/landskabet 03.11-15 juni 1997
Naturen er den bedste skolegård 03.11-16 juni 1997
Trærødder og ledninger - hvor stort er problemet? 05.01-08 juni 1997
Rodbeskæring i afløbsledninger 05.01-09 juni 1997
Driftsstyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-10 maj 1997
Plejestyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-11 maj 1997
Friluftslivet i det åbne land 03.11-14 maj 1997
Hvad der skal være i byens parker og grønne områder 03.11-11 april 1997
Børn og unges ønsker til oplevelsesmuligheder og aktiviteter 03.11-13 april 1997
Plantningstidspunkt for vedbend 04.06-01 marts 1997
Skadevirkninger af vejsalt på træer og buske 05.23-01 marts 1997
Bestemmelse af saltindhold i jord og planter 05.23-02 marts 1997
Anvendelsen af høslæt til genopretning af kultiverede engarealer og enge under tilgroning 06.02-05 marts 1997
Etablering af græsningsarealer 06.02-06 marts 1997
Giftige planter i relation til græsning på naturarealer 06.02-03 februar 1997
100 besøg årligt i byens parker og grønne områder 03.11-07 december 1996
Besøgsmønstre 03.11-08 december 1996
En fjerdedel vil gerne have flere udeaktiviteter 03.11-09 december 1996
Flere, men kortere besøg i skoven 03.11-05 november 1996
Befolkningens ønsker til skovenes udformning 03.11-06 november 1996
Valg af beholdere til hjemme- og lokal-kompostering 07.01-03 november 1996
Acer pseudoplatanus, L., Ahorn 08.01-05 november 1996
Acer platanoides, L., Spidsløn 08.01-06 november 1996
Sorter af Acer platanoides, Spidsløn 08.01-07 november 1996
Tilia cordata, L., Småbladet lind 08.01-08 november 1996
Tilia platyphyllos, Scop., Storbladet lind 08.01-09 november 1996
Facadebeplantning - selvhæftende klatreplanter 08.03-02 november 1996
Facadebeplantning - Støttekrævende planter 08.03-03 november 1996