Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Naturen kan stimulere vores kreativitet 03.12-14 november 2012
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer 07.00-01 november 2012
Kirkegårdens stilelementer 03.00-32 oktober 2012
Bytræer: Metode til høj artsdiversitet og risikospredning 03.03-74 oktober 2012
Stauder på kirkegårde giver variation og letter arbejdet 08.04-02 oktober 2012
Anbefaling af gade- og vejtræer 03.01-81 september 2012
Fem nøgleord i forvaltning af byens grønne områder 03.03-72 september 2012
2. Kvalitetsstandard for planteskoletræer 03.19-18 september 2012
Plejeplanen sætter driften af kirkegården i system 03.03-73 september 2012
Velfærdsbyens landskaber 03.01-79 august 2012
Fem landskabstræk i velfærdsbyen Albertslund 03.01-80 august 2012
Vejtræer i større danske kommuner 03.03-70 august 2012
Diversiteten af vejtræer i større danske kommuner 03.03-71 august 2012
Lommeparker - en vigtig ressource i den tætte by 03.01-78 juni 2012
Brugere, menighedsråd og provsti 03.03-68 juni 2012
Stiftet, sagkyndige og andre bestemmelser 03.03-69 juni 2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 06.00-31 maj 2012
Aktive fædre og sociale mødre på legepladsen 03.01-77 maj 2012
Nye kneb mod ukrudt på kirkegårde 09.00-35 maj 2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 06.00-30 maj 2012
Hospitalshaver i København 03.01-76 april 2012
Helheds Orienteret Drift - HOD i kommunerne 03.03-67 april 2012
Nye arter kan afløse buksbom som gravstedshække 08.02-07 april 2012
Medarbejderperspektiv: Udlicitering med virksomhedsoverdragelse 03.03-66 marts 2012
Pesticidforbruget på offentlige arealer i 2010 05.25-18 marts 2012
Behov for alternativer til buksbom på kirkegårde 08.02-06 marts 2012
Buksbom grentørre 05.26-17 marts 2012
Alternativer til traditionelt vejsalt 05.23-11 februar 2012
Vigtige emner for kommuners klimatilpasning 03.00-31 februar 2012
Regler for bekæmpelses­midler på kirkegårde 05.25-17 februar 2012