Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Hospitalshaver i København 03.01-76 april 2012
Helheds Orienteret Drift - HOD i kommunerne 03.03-67 april 2012
Nye arter kan afløse buksbom som gravstedshække 08.02-07 april 2012
Medarbejderperspektiv: Udlicitering med virksomhedsoverdragelse 03.03-66 marts 2012
Pesticidforbruget på offentlige arealer i 2010 05.25-18 marts 2012
Behov for alternativer til buksbom på kirkegårde 08.02-06 marts 2012
Buksbom grentørre 05.26-17 marts 2012
Alternativer til traditionelt vejsalt 05.23-11 februar 2012
Vigtige emner for kommuners klimatilpasning 03.00-31 februar 2012
Regler for bekæmpelses­midler på kirkegårde 05.25-17 februar 2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 06.00-29 januar 2012
Sygdomme og skadedyr på kirkegårdens træer 05.01-21 januar 2012
Inddragelse af frivillige i drift af kommunale grønne områder 03.03-65 december 2011
Industriens byrum - noter om det uopdagede 03.14-09 december 2011
Et landskabsbiografisk blik på Carlsbergs byrum 03.14-10 december 2011
Beskæring af kirkegårdens buske 05.03-04 december 2011
Bekæmpelse af gærdesnerlen 04.08-03 november 2011
Får hjælper greenkeepere med at reetablere fersk eng 05.06-48 november 2011
Ukrudtsbekæmpelse: Rigtig energidosering nedsætter antallet af flammebehandlinger 05.00-02 november 2011
Hække i hovedrollen på kirkegården 03.03-64 november 2011
Ledige gravsteder er en vigtig brik i udviklingen af kirkegården 03.03-63 oktober 2011
Terapihaven Nacadia 12.00-21 oktober 2011
Svampesygdom i buksbom 05.26-32 oktober 2011
At indpasse urnegravsteder i kirkegårds­anlægget 03.00-30 september 2011
Kirkegården i dynamik med omgivelserne 03.03-62 september 2011
Tyskland har styr på regnvandet 07.03-05 september 2011
Brug af kornkurvegrænser til bestemmelse af en god vækstjord 04.01-04 august 2011
Kontrol af jordens volumenvægt 04.01-05 august 2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia - etnisk mangfoldighed i fokus 03.11-56 august 2011
Urnegravsteder: Hovedtyper og varianter 03.00-29 juni 2011