Dato: 25-10-2011 | Videnblad nr. 12.00-21 Emne: Andre emner

Terapihaven Nacadia

Forskningen inden for natur og sundhed viser, at oplevelser og ophold i naturen kan virke stressreducerende. I Skov & Landskabs forskningsbaserede terapihave Nacadia, vil det nu blive muligt at behandle mennesker, der lider af stress og samtidigt forske i hvordan oplevelser, aktiviteter og rum i naturen virker stressreducerende.

I terapihaven Nacadia behandles mennesker, der lider af stress, og samtidigt forskes der i, hvordan oplevelser, aktiviteter og rum i naturen virker stressreducerende.

I terapihaven Nacadia behandles mennesker, der lider af stress, og samtidigt forskes der i, hvordan oplevelser, aktiviteter og rum i naturen virker stressreducerende.

Terapihaven Nacadia er snart en realitet. Åbningen af haven står for døren, og allerede i vinteren 2011/ 2012 kan de første patienter tilbydes natur-baseret behandling i terapihaven, som er specielt designet til at være støttende for rehabilitering af mennesker, der er sygemeldte med stress. Haven er designet efter det der kaldes Evidence-based Health Design, hvor der lægges lige meget vægt på følgende tre faktorer:

  • Valide forskningsresultater
  • Kunstneriske og praktiske landskabsarkitektoniske erfaringer
  • Brugergruppernes specifikke krav, behov og præferencer samt forventet rehabiliteringsforløb

Designet

I designet er der taget højde for, at de mennesker, der bruger terapihaven, vil have forskellige præferencer, ressourcer og aktivitetsbehov bl.a. som følge af den rehabiliteringsproces, de gennemgår. Derfor er designet ikke statisk, men fleksibelt. Der gives plads til, at terapihavens udseende og brug vil forandres hele tiden. Disse forandringer bliver en del af havens udtryk og kommer til at give den variation og historie. Projektlederen på designet og udførelsen af haven er landskabsarkitekt Ulrika K. Stigsdotter, lektor på Skov og Landskab, Københavns Universitet.

Det handler om at være i tæt kontakt med naturen i terapihaven. Det kan ske såvel ude som inde i det store og frodige drivhus, der er blevet indrettet på stedet.

Det handler om at være i tæt kontakt med naturen i terapihaven. Det kan ske såvel ude som inde i det store og frodige drivhus, der er blevet indrettet på stedet.

Behandlingen

Når terapihaven åbner, kan den dagligt besøges af et formiddags- og et eftermiddagshold af patienter. Patientoptag sker gennem klinikken Kalmia, www.kalmia.dk, et behandlingssted for stressramte, der har til huse ved arboretets indgang. Dermed kan patienter og terapeuter hver dag gå den lille tur på de ca. 600 meter ned til Nacadias indgang, hvor de vil gå gennem lågen, følge stiens fald og beplantningen på dens sider og blive ledt mod havens midte og bålstedet.

Programmet

På Skov & Landskab har cand.pæd.psyk. Sus Sola Corazon udarbejdet et mindfulnessbaseret behandlingsprogram for de stressramte. Dette program vil være rammen om de aktiviteter, der udfoldes i terapihaven, som i praksis varetages af terapihavens tilknyttede haveterapeut.

Et dagsprogram for en patient i haven vil kunne forløbe sådan: Når patienterne er samlet ved bålstedet, siddende rundt om ilden, starter dagen med en fælles kop varmt at drikke, og haveterapeuten introducerer dagens tema. Der laves en fælles koncentrations- og afslapningsøvelse. Herefter vælger eller hjælpes patienterne til forskellige aktiviteter, der har med plantepleje eller udendørs oplevelser at gøre og tilbringer de følgende timer med dette.

Et uforstyrret miljø

Nacadia er indrettet, så de forskellige haverum i beplantningen tilbyder forskellige oplevelser – i ét rum strækker granerne sig mod himmelen og skaber et højtideligt rum, andre steder har udsigt over terapihaven og andre er tæt omkransende og fremkalder fornemmelse af for eksempel tryghed hos den, der sidder der. Der er også indrettet et specielt samtalested i haven, hvor samtaler mellem patienter og terapeuter kan finde sted uden forstyrrelser fra havens øvrige brugere.

I det hele taget er det vigtigt, at terapihaven opleves som et vildtvoksende, trygt og uforstyrret miljø for dem som er i behandling. Derfor er terapihaven aflukket fra resten af arboretet, når der er terapiforløb i gang og afskærmet med naturhegn så tilfældigt forbipasserende ikke forvilder sig derind eller kan ses fra haven. For patienterne er det vigtigt, at de kan stole på, at de ikke bliver forstyrrede, når de er engagerede og koncentrerede om de rehabiliterende aktiviteter. Stressramte opfatter ofte andre mennesker som forstyrrende og udfordrende, og derfor foretrækkes aktiviteter med dyr, planter og elementer som sten og vand af denne patientgruppe.

Patienterne bliver klædt på til at kunne være udendørs i naturen hele året, men Nacadia er også indrettet med et stort frodigt drivhus, hvor oplevelsen af at befinde sig udendørs stadig er meget tydelig, men hvor man skærmes for vind og vejr. Der findes desuden indendørskøkken samt omklædningsfaciliteter i den gamle gartnerbygning, der ligger i tilknytning til den store terrasse.

Nacadia ligger som en del af Arboretet i Hørsholm, nord for København, og er indrettet, så de forskellige rum i beplantningen tilbyder forskellige oplevelser.

Nacadia ligger som en del af Arboretet i Hørsholm, nord for København, og er indrettet, så de forskellige rum i beplantningen tilbyder forskellige oplevelser.

Læs mere

Læs mere om udformningen af haven i Konceptmodellen for terapihaven.

Terapihaven Nacadia realiseres med støtte fra fondene Realdania, Det Obelske Familiefond og G.B. Hartmanns Familiefond, samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet under projektledelse af Ulrika K. Stigsdotter, IGN, Københavns Universitet, i samarbejde med Universitets- og Bygningsstyrelsen (bygherre), SWECO Architects (bygherre rådgiver) samt Stresscentret Kalmia (behandlingsansvarlige).Videnblad nr.: 12.00-21
Forfatter: Maja Steen Møller

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt