Dato: 01-08-1999 | Videnblad nr. 10.00-04 Emne: Generelt

Naturlig holdbarhed hos nåletræ

Nåletræ udviser stor variation med hensyn til naturlig holdbarhed. Forskellene skyldes den anatomiske opbygning og/eller indholdsstoffer. Hertil kommer, at den naturlige holdbarhed kan variere inden for det samme træ, afhængig af hvilken del af stammetværsnittet, træet kommer fra.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 10.00-04
Forfatter: Claus Buhl Sørensen