Dato: 01-02-2003 | Videnblad nr. 09.03-01 Emne: Belægninger

Forseglede fuger i ukrudtsbekæmpelsen

Fugen og fugematerialet spiller en afgørende rolle for belægningers holdbarhed og udseende. Det er vigtigt, at fugematerialet tætner belægningen, så der ikke trænger vand ned og opbløder bærelaget. Samtidig er det ønskeligt, at ukrudt har svært ved at gro i fugerne. Derfor er det ønskeligt, at fugematerialet kan »forsegle« fugen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.



Videnblad nr.: 09.03-01
Forfatter: Kristian Larsen