Generelt

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Tilrettelæggelse af bekæmpelse på belægninger kræver kendskab til ukrudtet 09.00-42 10-08-2020
En gennemtænkt strategi med kvalitetskrav er en fordel i indsatsen mod ukrudt 09.00-41 10-08-2020
Forebyggelse af ukrudt et vigtigt supplement til pesticidfri bekæmpelse 09.00-43 10-08-2020
Store forskelle i effekten af permeable befæstelser 09.00-40 04-06-2019
Bestemmelse af permeable befæstelsers infiltrationsevne 09.00-39 07-05-2018
Planlægning og design af permeable befæstelser 09.00-38 22-03-2018
Rodvækst i rodvenlige bærelag 09.00-37 10-12-2014
Forskning i permeable befæstelser 09.00-36 10-02-2014
Nye kneb mod ukrudt på kirkegårde 09.00-35 29-05-2012
Permeable befæstelser - vandets bevægelse i konstruktionen 09.00-34 29-04-2011
Permeable befæstelser - begreber og definitioner 09.00-33 28-04-2011
Ukrudtsbekæmpelse med frysning 09.00-06 28-06-2010
Behovsbestemt bekæmpelse af ukrudt 09.00-32 01-04-2008
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på fortorve 09.00-31 01-07-2007
Pesticidfrie metoder til ukrudtsbekæmpelse på veje 09.00-28 01-10-2006
Beskrivelse af ukrudtsniveau på veje 09.00-29 01-10-2006
Ukrudtsbekæmpelse på heller, kantsten og cykelstier 09.00-30 01-10-2006
Varm luft til ukrudtsbekæmpelse 09.00-27 01-04-2003
Fastlæg niveauet for vedligeholdelse på befæstede arealer 09.00-25 01-03-2003
Læg en strategi for den pesticidfri bekæmpelse 09.00-26 01-03-2003
Nyt redskab til termisk bekæmpelse 09.00-21 01-05-2002
Hvad koster det at bruge ukrudtsbrændere? 09.00-19 01-02-2002
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i Europa 09.00-20 01-02-2002
Damp som ukrudtsbekæmpelse 09.00-24 01-02-2002
Beregning af faktorer ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-18 01-09-2001
Ni redskaber til termisk ukrudtsbekæmpelse testet 09.00-16 01-08-2001
Dosering af energi ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-17 01-08-2001
Brandsikkerhed ved anvendelse af ukrudtsbrændere 09.00-14 01-12-2000
Ukrudtsbekæmpelse med termiske metoder 09.00-12 01-08-2000
Maskiner og redskaber til termisk ukrudtskontrol 09.00-13 01-08-2000
Scenarier for pesticidfri drift 09.00-10 01-05-2000
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på belægninger af natursten 09.00-15 01-03-2000
Miljøriver og ukrudtsharver - redskaber og økonomi 09.00-09 01-02-2000
Maskiner og redskaber til ukrudtsbørstning 09.00-04 01-12-1999
Hvad koster det at bruge ukrudtsbørster? 09.00-05 01-12-1999
Ukrudtsbekæmpelse med miljørive på løse belægninger 09.00-02 01-11-1999
Ukrudtsbekæmpelse med børster på faste belægninger 09.00-03 01-11-1999
Handlingsplaner for udfasning af pesticider 09.00-01 01-10-1999