Dato: 01-11-2003 | Videnblad nr. 09.09-01 Emne: Diverse

Udledning af CO2 ved termisk ukrudtsbekæmpelse

Termisk bekæmpelse af ukrudt medfører, at der udledes CO2 til atmosfæren. I 2002 drejede det sig anslået om ca. 1,8 ton fra bekæmpelse med gas, hvilket svarer til den mængde CO2 , som 300 hektar løvskov optager årligt. Udledningen kan med andre ord kompenseres ved at etablere skov eller andre plantninger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.09-01
Forfatter: Palle Kristoffersen