Dato: 01-10-1999 | Videnblad nr. 09.00-01 Emne: Generelt

Handlingsplaner for udfasning af pesticider

I efteråret 1998 indgik Miljø- og Energiministeren en aftale med Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen om at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer inden 1. januar år 2003. Aftalen indebærer blandt andet, at kommuner og amter skal udarbejde handlingsplaner for deres udfasning. Planen kan for eksempel gøre status, fastlægge en lokal målsætning og beskrive redskaberne til at gennemføre målsætningen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.00-01
Forfatter: Kristian Larsen