Dato: 01-11-1999 | Videnblad nr. 09.00-03 Emne: Generelt

Ukrudtsbekæmpelse med børster på faste belægninger

På faste belægninger vokser ukrudtet i fuger og revner. Det kan bekæmpes med børster af stålwire. Arbejdet skal helst udføres i fugtigt vejr, hvor børsterne dels kan skade ukrudtet, dels rive en del af det op. Metoden har den ulempe, at den kan slide på belægningen og fjerne fugematerialet, hvilket gør det næsten umuligt at bekæmpe ukrudtet. Forskningscentret for Skov & Landskab er i gang med at afprøve forskellige bekæmpelsesstrategier.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.00-03
Forfatter: Kristian Larsen